Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Badania

  • tzw. rozbryzgu – pierwszej faza erozji wodnej
  • solubilizacji związków bioaktywnych pochodzenia roślinnego
  • stabilności układów koloidalnych (np. mikroemulsji)
  • stabilności koloidów glebowych w zawiesinach wodnych
  • właściwości powierzchniowych mikroorganizmów na podstawie pomiaru rozkładu wielkości i potencjału elektrokinetycznego (zeta)
  • możliwości wykorzystania dwuwymiarowych obrazów uzyskiwanych za pomocą mikroskopii optycznej do oceny trójwymiarowych cząstek np. ziaren piasku
  • opracowanie projektu Polskiej Normy dotyczącej wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb metodą dyfrakcji laserowej
X