Witrowa-Rajchert Dorota

Witrowa-Rajchert Dorota

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2018, Postharvest Monitoring of Tomato Ripening Using the Dynamic Laser Speckle, Sensors, 18(4), 1093; DOI: 10.3390/s18041093
  2. 2013, Właściwości fizyczne waniliowych aromatów proszkowych o zróżnicowanym składzie chemicznym części aromatycznej, Nauki Inżynierskie i Technologie. Engineering Sciences and Technologies, 2013, 2((9)): 53-66
  3. 2010, Wpływ procesów technologicznych na właściwości surowców roślinnych., Wpływ Procesów Technologicznych na Właściwości Materiałów i Surowców Roślinnych, 2010, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, str. całości 1-170, l. ark. wyd. 12,4,01-170
X