Mierczyńska Joanna

Mierczyńska Joanna

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2017, Rheological and chemical properties of pectin enriched fractions from different sources extracted with citric acid, Carbohydrate Polymers, 156: 443-451
 2. 2015, Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości reologiczne matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych., Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 99(2): 103-113
 3. 2015, Effect of Ca2+, Fe2+ and Mg2+ on rheological properties of new food matrix made of modified cell wall polysaccharides from apple., Carbohydrate Polymers, 133: 547-555
 4. 2015, Effect of Storage on Rheology of Water-Soluble, Chelate-Soluble and Diluted Alkali-Soluble Pectin in Carrot Cell Walls., Food and Bioprocess Technology, 8(1): 171-180
 5. 2015, Porównanie właściwości reologicznych i biochemicznych pektyn owocowych ekstrahowanych w roztworze kwasu cytrynowego., 2015, 24-24
 6. 2015, Właściwości reologiczne i biochemiczne pektyn izolowanych metodą ekstrakcji w kwasie cytrynowym z wybranych owoców kolorowych., 2015, 19-19
 7. 2015, Modification of rheological properties of polysaccharide food matrix made of apple pomace by divalent metal ions., 2015, 44-45
 8. 2014, Structural properties of Cell Wall Polysaccharides from apple and carrot pomace., 2014
 9. 2014, Influence of modified cell wall polysaccharides on rheological properties of food., 2014, PP-34,-97
 10. 2014, Enzymatic degradation and changes in rheological properties of pectins in Daucus carota L. cv. ‘Nerac’ cell walls during postharvest storage., 2014, OP-27,-47
 11. 2014, Modyfikowane polisacharydy ścian komórkowych jako dodatki teksturotwórcze do żywności., 2014, 38-38
 12. 2014, Food texture stabilizer from apple juice by-products., 2014, 137-137
 13. 2014, Atomic force microscopy in analysis of films from processed cell wall polysacchardes., 2014, Chemicke Listy 108, 1091-1097
 14. 2014, Effect of calcium, magnesium and iron ions on rheological properties of polysaccharide matrix from apple pomace., 2014, Chemicke Listy 108, p.1091-1097
 15. 2014, High dietary fiber powder enriched with metal ions and ascorbic acid as a modifier of rheological properties of food., 2014, 87-88
 16. 2014, Matryca polisacharydowa wzbogacona dodatkiem metali jako modyfikator właściwości reologicznych żywności., 2014, 108-108
 17. 2014, Influence of metal ions on rheological properties of high dietary fiber powder., 2014, 136-136
 18. 2014, Charakterystyka chemiczna i reologiczna matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych wzbogaconej dwuwartościowymi jonami metali., 2014, 29-29
 19. 2013, Chemiczne tajemnice żywności, 2013
 20. 2013, Structural Properties of Plant Polysaccharides from Apple and Carrot Pomace, 2013
 21. 2013, Modified Cell Wall’s Polysaccharides as Food Texture Stabilizers, 2013
 22. 2013, SUSZENIE ROZPYŁOWE JAKO METODA OTRZYMANIA PRODUKTÓW TYPU INSTANT, 2013, 24-24
 23. 2013, Nanostruktura pektyn podczas ich fizjologicznej degradacji, 2013, 28-28
 24. 2013, Modyfikowane polisacharydy roślinne jako stabilizatory tekstury żywności, 2013
 25. 2013, Analysis of structural changes of water, chelate and diluted alkali soluble pectins fractions from carrot during cold storage with the atomic force microscope, 2013, 14-15
 26. 2013, Enzymatic degradation of pectin during postharvest ripening, 2013, 40-40
 27. 2013, Pectinolytic enzymes mechanisms: changes in pectin structure during postharvest ripening of carrot, 2013, 40-41
X