Nowak Jakub

Nowak Jakub

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2015, Zawartość pierwiastków chemicznych w glebach ornych wybranych województw Polski, 2015, 107-107
  2. 2010, Obrazowanie chemiczne ziarniaków zbóż technika makroskopii ramanowskiej, 2010
X