Jackowska Izabella

Jackowska Izabella

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2019, The relationship between mineral nitrogen content and soil pH in grassland and fodder crop soils, Applied Ecology and Environmental Research, 17(1), str. 107-121, DOI: 10.15666/aeer/1701_107121
 2. 2013, Quality of rapeseed (Brassica napus L.) following application of chemical agents at different stages of plant ripeness, The Philippine Agricultural Scientist, 2013, 96(3): 239-246
 3. 2009, Rzepak w gospodarce energetycznej., Wieś Jutra, 2009, "Biomasa jako źródło energii", 51-58
 4. 2008, Commodity Value of Winter Rape Seeds., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, 17, 223-226
 5. 2008, Factors Contributing to the Technological Value of Winter Rapeseed., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 217-222
 6. 2008, Oil Quality Indices Describing the Technological Value of Rape Seed., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 302-307
 7. 2008, Wartość technologiczna nasion rzepaku., 2008
 8. 2007, Effect of Controlled Storage Sonditions on Nutritional Value of Rapessed Oil Cake as a by_product In the Production of Bio-Diesel fuel, Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 238-242
 9. 2007, Factors Determining the Usefulness of Rapeseed In the Production of Biofuels., Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 76-79
 10. 2007, Low Temperatures of Storage Berus Quality Features of Rapeseed., Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 299-302
 11. 2007, Przyczyny aglomeracji i zbrylania nasion rzepaku podczas długotrwałego przechowywania., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 52-53
 12. 2007, Dobór odmian rzepaku pod kątem jakości surowca do produkcji biodiesla., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 14
 13. 2006, Factors modifying fatty acid composition in rapeseed (cultivar, harvest time), Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2006
 14. 2006, Wartość technologiczna nasion różnych odmian rzepaku ozimego przeznaczonych na biopaliwa., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 1017-1030
 15. 2004, Rzepak z Pola do Baku, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2004, Pąństwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, str. całości 1-136, l. ark. wyd. 8,5
 16. 2003, Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliw z rzepaku., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 99, str. całości 1-162, l. ark. wyd. 11,6.
 17. 2003, Możliwości nawożenia rzepaku ozimego z przeznaczeniem nasion do produkcji biopaliw. Cz. I. Potrzeby pokarmowe i nawozowe rzepaku ozimego., Eksploatacja i Niezawodność, 2003, 3, 19, 23-27
X