Krasucki Wacław

Krasucki Wacław

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2007, Przyczyny aglomeracji i zbrylania nasion rzepaku podczas długotrwałego przechowywania., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 52-53
  2. 2004, Rzepak z Pola do Baku, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2004, Pąństwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, str. całości 1-136, l. ark. wyd. 8,5
  3. 2002, Wpływ warunków składowania na skład chemiczny nasion rzepaku jarego., 2002
  4. 2002, Wpływ temperatury suszenia na skład chemiczny nasion rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, XXIII, 2, 417-426
  5. 2002, Wpływ warunków składowania na zmiany składu chemicznego nasion rzepaku jarego. Changes of chemical composition of spring., 2002
  6. 2001, Warunki składowania a zmiany zawartości podstawowych składników pokarmowych w nasionach rzepaku., 2001
  7. 2001, Skład chemiczny nasion rzepaku przechowywanego w warunkach symulujących silosy przemysłowe., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2001, XXII, 1, 247-257
  8. 2000, Problemy zachowania wysokiej jakości nasion rzepaku podczas składowania., 2000
X