Jackowska Izabella

Jackowska Izabella

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2019, The relationship between mineral nitrogen content and soil pH in grassland and fodder crop soils, Applied Ecology and Environmental Research, 17(1), str. 107-121, DOI: 10.15666/aeer/1701_107121
 2. 2013, Quality of rapeseed (Brassica napus L.) following application of chemical agents at different stages of plant ripeness, The Philippine Agricultural Scientist, 2013, 96(3): 239-246
 3. 2009, Rzepak w gospodarce energetycznej., Wieś Jutra, 2009, "Biomasa jako źródło energii", 51-58
 4. 2008, Wartość technologiczna nasion rzepaku., 2008
 5. 2008, Oil Quality Indices Describing the Technological Value of Rape Seed., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 302-307
 6. 2008, Commodity Value of Winter Rape Seeds., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, 17, 223-226
 7. 2008, Factors Contributing to the Technological Value of Winter Rapeseed., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 217-222
 8. 2007, Low Temperatures of Storage Berus Quality Features of Rapeseed., Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 299-302
 9. 2007, Effect of Controlled Storage Sonditions on Nutritional Value of Rapessed Oil Cake as a by_product In the Production of Bio-Diesel fuel, Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 238-242
 10. 2007, Factors Determining the Usefulness of Rapeseed In the Production of Biofuels., Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 76-79
 11. 2007, Przyczyny aglomeracji i zbrylania nasion rzepaku podczas długotrwałego przechowywania., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 52-53
 12. 2007, Dobór odmian rzepaku pod kątem jakości surowca do produkcji biodiesla., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 14
 13. 2006, Wartość technologiczna nasion różnych odmian rzepaku ozimego przeznaczonych na biopaliwa., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 1017-1030
 14. 2006, Factors modifying fatty acid composition in rapeseed (cultivar, harvest time), Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2006
 15. 2004, Rzepak z Pola do Baku, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2004, Pąństwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, str. całości 1-136, l. ark. wyd. 8,5
 16. 2003, Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliw z rzepaku., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 99, str. całości 1-162, l. ark. wyd. 11,6.
 17. 2003, Możliwości nawożenia rzepaku ozimego z przeznaczeniem nasion do produkcji biopaliw. Cz. I. Potrzeby pokarmowe i nawozowe rzepaku ozimego., Eksploatacja i Niezawodność, 2003, 3, 19, 23-27
X