Bednarek Wiesław

Bednarek Wiesław

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2018, Assimilable nutrient content correlation with physicochemical properties of soil, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 96
  2. 2018, The effect of some soil physicochemical properties and nitrogen fertilisation on winter wheat yield / Wpływ niektórych właściwości fizykochemicznych gleby oraz nawożenia azotem na plonowanie pszenicy ozimej, Acta Agrophysica, 25(1): 107-116
  3. 2018, Content of certain macro- and microelements in orchard soils in relation to agronomic categories and reaction of these soils, Journal of Elementology, 23(4): 1361-1372
  4. 2017, Relationship between assimilable-nutrient content and physicochemical properties of topsoil, International Agrophysics, 31(4): 551-562
  5. 2017, Relation of mineral nitrogen and sulphate sulphur content in soil to certain soil properties and applied cultivation treatments, Acta Agrophysica , 24(3): 523-534
  6. 2016, Evaluation of soil reaction and content of assimilable nutrients in soils of South-Eastern Poland, Acta Agrophysica, 23(2): 249-260
  7. 2014, Evaluation of nutrients supply in apple trees cultivated in Lubelskie Region / Ocena zaopatrzenia w makro-i mikroelementy jabłoni uprawianych na Lubelszczyźnie., Acta Agrophysica, 2014, 21(4): 507-515
X