Turski R.

Turski R.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2012, Oddział Lubelski, Kronika Jubileuszowa. 75-lecie Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, 2012, (Rozdz.): 76-88
  2. 2002, Wybrane metody badań gleboznawczych., EKO-KUL, 2002, str. całości 1-92, l. ark. wyd. 6,6
  3. 2002, Ewolucja, zasoby i główne zagrożenia gleb., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 65, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,9
  4. 2001, Kształtowanie i ochrona terenów lessowych na przykładzie Lubelszczyzny., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2001, 476, 503-510
  5. 2000, Gleba jako jedna z podstaw renaturyzacji obszarów lessowych., 2000
  6. 1999, Rola Gleby w Funkcjonowaniu Ekosystemów. Role of Soil in Functioning of Ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Przewodnik. 1999, str calości 1-134, l.ark.wyd. 9,6
  7. 1998, Profesor Bohdan Dobrzański. Sesja z okazji 10-tej rocznicy śmierci., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 10, Lublin, 1998, str. całości 92, l.ark.wyd. 6,7
  8. 1998, Spatial and temporal variations in erodibility of loess soil., Soil & Tillage Research, 1998, 46, 61-68
X