Szafranek A.

Szafranek A.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2004, Changes of phosphate level in some peats being transformed in different degrees, Environment Protection Engineering, 2004, Environment Protection Engineering, 30, 4, 121-126
  2. 2004, Dynamics of twenty-four hours emission from the lakę moszne in the poleski national park (east part of Poland). Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
  3. 2004, Formation of methane in peat deposits profile. 2004, EUROSOI, 2004
  4. 2003, Sezonowy i dobowy rozkład stężenia podtlenku azotu w pobliżu pasma jezdni w Lublinie., Acta Agrophysica, 2003, 84, 123-128
  5. 2003, Modelowanie adsorpcji gazów w nieuporządkowanych układach porowatych., Acta Agrophysica, 2003, 84, 111-122
  6. 2002, Wybrane metody badań gleboznawczych., EKO-KUL, 2002, str. całości 1-92, l. ark. wyd. 6,6
  7. 2002, Stężenie tlenków azotu (NOx) w cyklu rocznym w punkcie kontrolnym na terenie Lublina. Nitrogen oxides (NOx) concentration in a control point of Lublin in annual cycle., Acta Agrophysica, 2002, 78, 249-256
  8. 2001, Zawartość form azotu i pH w opadach atmosferycznych., Acta Agrophysica, 2001, 57, 127-134
X