Bartnik Grzegorz

Bartnik Grzegorz

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2008, Ocena doboru sieci neuronowej do określania występowania i wyznaczania zakresu quasiplateau w woltamperometrycznych pomiarach natlenienia gleby, Inżynieria Rolnicza, 2008, 7(105): 7-14
 2. 2004, Charakterystyka dostawców buraka cukrowego w regionie lubelskim. (Description of sugar beet producers in Lublin region), Gazeta Cukrownicza, 2004, Gazeta Cukrownicza 2-3, 64-68
 3. 2004, Ocena procesu produkcji buraków cukrowych w Regionie Lubelskim. II. Analiza technologii produkcji, Inżynieria Rolnicza, 2004, Inżynieria Rolnicza, 13, 111-117
 4. 2004, *) Ocena procesu produkcji buraków cukrowych w Regionie Lubelskim. I. Analiza wyposażenia technicznego, Inżynieria Rolnicza, 2004, Inżynieria Rolnicza, 13, 105-110
 5. 2003, ISO w burakach., Burak Cukrowy, 2003, 1, 20-21
 6. 2003, Powiązanie Systemów Jakości (ISO 9000) producentów rolnych i zakładów przetwórczych., Przemysł Spożywczy, 2003, 57, 4, 40-42
 7. 2003, Wspomaganie procesów wyszukiwania krytycznych punktów kontrolnych w systemie HACCP., 2003
 8. 2002, Powiązanie Systemów Zarządzania Jakością (ISO 9000) producentów rolnych i zakładów przetwórczych warunkiem produkcji bezpiecznej żywności., 2002
 9. 2002, Określenie warunków przepływu masy i informacji między cukrownią a instytucjami współpracującymi z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001:2000. Determination of the conditions of the informations and mass flow between a sugar factory and its envirinment wi, 2002
 10. 2002, Model przepływu masy i informacji między cukrownią a otoczeniem z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001:2000. The model of the informations and mass flow between a sugar factory and its environment with regard to the requirements of the ISO 9001:2001 stan, 2002
 11. 2002, Pomocne narzędzia czy zbędne obciążenie?, Rolniczy Przegląd Techniczny, 2002, 10(44), 67-69
 12. 2002, Specificity of industrial safety audit in food industry in a context of Polish norm of 18000 series. (Chapter I. Occupational risk in didactic, learning and training of ergonomics, work safety and labour protection.), Monograph Published by Institute of Management Engineering, Poznań University of Technology, Poznań. 2002, 9-18
 13. 2002, ISO 9000 w systemie produkcji buraków cukrowych., Gazeta Cukrownicza, 2002, 7, 178-181
 14. 2002, Kryteria podziału procesów realizowanych w organizacjach., Problemy Jakości, 2002, 6, 18-21
 15. 2001, Akredytacja laboratoriów badawczych i/lub wzorujących., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2001, 6, 66-70
 16. 2001, Akredytacja laboratoriów – wymóg nauki i rynku., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 118-125
 17. 2001, Analiza procesu produkcji buraków cukrowych uwzględniająca wymagania normy ISO 9001:2000., Inżynieria Rolnicza, 2001, 10 (30), 15-24
 18. 2001, Odnowa obiektów technicznych w ujęciu procesowym wynikającym z normy ISO 9001/2000., Inżynieria Rolnicza, 2001, 1, 19-25
 19. 2000, Problematyka eksploatacji w normach ISO., 2000
 20. 1999, Konsens eksploatacyjny – potrzeba i konieczność., Eksploatacja i Niezawodność, 1999, 3, 36-37
 21. 1999, Rekomendacja-szansą dla firm i konsumentów., Eksploatacja i Niezawodność, 1999, 1, 26-28
X