Kusz Andrzej

Kusz Andrzej

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2017, Perspektywy wykorzystania materiału biologicznego pochodzącego od ptaków wodnych w indykacji środowiska – wykorzystanie sieci kognitywnych, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 03-04.07.2017, str. 23
  2. 2013, Cechy szczególne mechanizmu zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym regionu, 2013
  3. 2013, Energia – czy koniec taniej energii?, 2013
  4. 2013, Energy and Energy Efficiency, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013, 1-156
  5. 2001, Modelowanie ryzyka w rolniczym procesie produkcyjnym., 2001
  6. 2001, Odnowa obiektów technicznych w ujęciu procesowym wynikającym z normy ISO 9001/2000., Inżynieria Rolnicza, 2001, 1, 19-25
  7. 2000, Problematyka eksploatacji w normach ISO., 2000
X