Bartnik Grzegorz

Bartnik Grzegorz

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2008, Ocena doboru sieci neuronowej do określania występowania i wyznaczania zakresu quasiplateau w woltamperometrycznych pomiarach natlenienia gleby, Inżynieria Rolnicza, 2008, 7(105): 7-14
 2. 2004, *) Ocena procesu produkcji buraków cukrowych w Regionie Lubelskim. I. Analiza wyposażenia technicznego, Inżynieria Rolnicza, 2004, Inżynieria Rolnicza, 13, 105-110
 3. 2004, Ocena procesu produkcji buraków cukrowych w Regionie Lubelskim. II. Analiza technologii produkcji, Inżynieria Rolnicza, 2004, Inżynieria Rolnicza, 13, 111-117
 4. 2004, Charakterystyka dostawców buraka cukrowego w regionie lubelskim. (Description of sugar beet producers in Lublin region), Gazeta Cukrownicza, 2004, Gazeta Cukrownicza 2-3, 64-68
 5. 2003, Powiązanie Systemów Jakości (ISO 9000) producentów rolnych i zakładów przetwórczych., Przemysł Spożywczy, 2003, 57, 4, 40-42
 6. 2003, Wspomaganie procesów wyszukiwania krytycznych punktów kontrolnych w systemie HACCP., 2003
 7. 2003, ISO w burakach., Burak Cukrowy, 2003, 1, 20-21
 8. 2002, Specificity of industrial safety audit in food industry in a context of Polish norm of 18000 series. (Chapter I. Occupational risk in didactic, learning and training of ergonomics, work safety and labour protection.), Monograph Published by Institute of Management Engineering, Poznań University of Technology, Poznań. 2002, 9-18
 9. 2002, Kryteria podziału procesów realizowanych w organizacjach., Problemy Jakości, 2002, 6, 18-21
 10. 2002, ISO 9000 w systemie produkcji buraków cukrowych., Gazeta Cukrownicza, 2002, 7, 178-181
 11. 2002, Pomocne narzędzia czy zbędne obciążenie?, Rolniczy Przegląd Techniczny, 2002, 10(44), 67-69
 12. 2002, Powiązanie Systemów Zarządzania Jakością (ISO 9000) producentów rolnych i zakładów przetwórczych warunkiem produkcji bezpiecznej żywności., 2002
 13. 2002, Określenie warunków przepływu masy i informacji między cukrownią a instytucjami współpracującymi z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001:2000. Determination of the conditions of the informations and mass flow between a sugar factory and its envirinment wi, 2002
 14. 2002, Model przepływu masy i informacji między cukrownią a otoczeniem z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001:2000. The model of the informations and mass flow between a sugar factory and its environment with regard to the requirements of the ISO 9001:2001 stan, 2002
 15. 2001, Odnowa obiektów technicznych w ujęciu procesowym wynikającym z normy ISO 9001/2000., Inżynieria Rolnicza, 2001, 1, 19-25
 16. 2001, Analiza procesu produkcji buraków cukrowych uwzględniająca wymagania normy ISO 9001:2000., Inżynieria Rolnicza, 2001, 10 (30), 15-24
 17. 2001, Akredytacja laboratoriów – wymóg nauki i rynku., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 118-125
 18. 2001, Akredytacja laboratoriów badawczych i/lub wzorujących., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2001, 6, 66-70
 19. 2000, Problematyka eksploatacji w normach ISO., 2000
 20. 1999, Rekomendacja-szansą dla firm i konsumentów., Eksploatacja i Niezawodność, 1999, 1, 26-28
 21. 1999, Konsens eksploatacyjny – potrzeba i konieczność., Eksploatacja i Niezawodność, 1999, 3, 36-37
X