Kołodziej J.

Kołodziej J.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2004, Symulacje plonów potencjalnych jęczmienia jarego przy użyciu modelu CERES-barley na obszarze Polski środkowo-wschodniej, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 541-551
  2. 2003, Szacowanie średnich dobowych wartości temperatury w warstwie ornej gleby na podstawie temperatury powietrza i wilgotności gleby., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2003, 58, 69-78
  3. 2000, Klimat pola uprawnego., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 34, 2000, str. całości 1-214, l.ark.wyd. 15,3
  4. 1999, Klimat pola uprawnego., Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, Wydawnictwa Naukowe FRNA, Lublin, 1999, str. całości 1-48, l.ark.wyd. 3,4
X