Smaga A.

Smaga A.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2003, Analiza fizjologicznych oraz zmienionych chorobowo obrazów tarczy części pochwowej szyjki macicy za pomocą termografii podczerwieni., Ginekologia Polska, 2003, 74, 9, 847-854
  2. 1998, Analiza obrazów termograficznych sromu oraz szyjki macicy – doniesienie wstępne., Ginekologia Polska, 1998, 1268-1272
  3. 1997, Aspekty metodologiczne zastosowania metody termograficznej do diagnostyki zmian chorobowych sromu i szyjki macicy., Ginekologia Polska, 1997, 68, 5b, 533-538
X