Porębska Diana

Porębska Diana

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2007, Badanie i modelowanie retencji oraz transportu wody i ciepła w ośrodku kapilarno-porowatym., 2007
  2. 2006, Mała retencja sposobem ochrony zasobów wodnych., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 89-94
  3. 2006, Wyznaczanie hydrofizycznych właściwości mineralnych gleb ornych Polski przy użyciu łatwo mierzalnych właściwości fazy stałej gleb., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 42-48
  4. 2006, Relationship between van Genuchten’s parameters of the retention curie equation and physical properties of soil solid phase., International Agrophysics, 2006, 20, 2, 153-159
  5. 2005, Comparison of van Genuchten’s parameters for three type of soils., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 71
X