Paszczyk Józef

Paszczyk Józef

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2003, Zmienność fizyko-chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy., 2003
  2. 1997, Numerical description of surface roughness after seedbed preparation for loess soil., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2B/97, 513-516
X