Department of Metrology and Modelling of Agrophysical Processes

Projects

 1. Project Granty NCBiR, TANGO V
  System for complex dielectric-permittivity-spectrum measurements of powdery, liquid, and solid materials in 1 MHz – 3 GHz frequency range
  Number ID: TANGO-V-C/0007/2021 Number: TANGO-V-C/0007/2021-00 Period: 2022 - 2024
 2. Project Granty NCN, Miniatura 5
  Investigating the impact of soil compaction on the complex dielectric permittivity spectrum
  Number ID: 526725 Number: 2021/05/X/ST10/00526 Period: 2021 - 2022
 3. Project Fundusze Europejskie, Horyzont 2020
  Agent-based support tool for the development of agriculture policies
  Number: 816078 Period: 2019 - 2023
 4. Project Granty MNiSW, Premia na Horzyoncie
  Application for participation in the “Bonus on Horizon 2020” for the project entitled „ Agent-based support tool for the development of agriculture policies – AGRICORE
  Number: 456073/PnH2/2019 Period: 2019 - 2024
 5. Project badawczy, NAWA: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
  The standardization of electromagnetic measurements of soil moisture
  Number ID: PPI/APM/2018/1/00048/D/001 Number: PPI/APM/2018/1/00048/U/001 Period: 2018 - 2020
 6. Project Granty MNiSW, Implementation doctorate - 2018
  Implementation doctorate
  Number ID: 405303 Number: 0006/DW/2018 /02 Period: 2018 - 2022
 7. Project Granty MNiSW, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Water in soil – satellite monitoring and improving the retention using biochar
  Number: BIOSTRATEG3/345940/7/NCBR/2017 Period: 2018 - 2021
 8. Project Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  A mobile system for precision injection irrgation and fertilization meeting the individual requirements of plants
  Number: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017 Period: 2017 - 2021
 9. Project badawczy, IV polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty badawcze
  The impact of dynamic non-equilibrium effect on multi-phase flow in porous media – from pore-level transport phenomena to its applications to REV scale modelling
  Number: PL-TW IV/5/2017 Period: 2017 - 2020
 10. Project Granty MNiSW, Premia na Horyzoncie
  Application for participation in the “Bonus on Horizon 2020” for the project entitled Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe
  Number ID: 329866/PnH/2017 Number: 329866/PnH/2017 Period: 2016 - 2021
 11. Project Granty MNiSW, Premia na Horyzoncie
  Application for participation in the “Bonus on Horizon 2020” for the project entitled Interactive Soil Quality Assesment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience
  Number ID: 329801/PnH/2016 Number: 329801/PnH/2016 Period: 2016 - 2020
 12. Project Granty NCBiR, II konkurs polsko-niemieckiej współpracy STAIR
  Profile TDT probe for the measurement of soil moisture, temperature and electrical conductivity
  Number: STAIR/5/2016 Period: 2016 - 2020
 13. Project Akcje COST, COST Actions
  Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (FoodMC)
  Number ID: CA15118 Number: CA15118 Period: 2016 - 2020
 14. Project badawczy, Sonata 8
  Analysis of the relations among soil dielectric permittivity, bulk electrical conductivity and electrical conductivity of pore water in variable temperature conditions in the aspect of soil salinity determination
  Number ID: 274929 Number: 2014/15/D/ST10/04000 Period: 2015 - 2019
 15. Project Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Support for low carbon agriculture – able to adapt to observed climate change in the perspective of 2030 and 2050
  Number ID: 271322 Number: BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015 Period: 2015 - 2019
 16. Project Inne,
  Technical support for the fabrication and deployment of the radiometer ELBARA-III in Bubnow, Poland
  Number: 4000113360/15/NL/FF/gp Period: 2015 - 2018
 17. Project Granty NCBiR, Program Badań Stosowanych
  Sensory dielektryczne do badania wilgotności gleby oraz jakości materiałów i produktów rolniczych.
  Number ID: 171 Number: PBS_177194 Period: 2012 - 2015
 18. Project Granty MNiSW, 40 konkurs MNiSW
  Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby z pomiarów naziemnych i satelitarnych.
  Number ID: 18 Number: N N310 734640 Period: 2012 - 2012
 19. Project Granty NCN, Opus
  Opracowanie modeli PTF krzywej retencji wodnej z uwzględnieniem efektu histerezy.
  Number ID: 13 Number: 2011/01/B/ST10/07544 Period: 2011 - 2014
 20. Project Fundusze Europejskie, Europejska Agencja Kosmiczna
  Wsparcie interpretacji danych SMOS dla wytworzenia świadectw zmiany klimatu zwiazanych z obszarem Transgenicznych Rezerwatów Biosfery przez wschodnie granice Polski.
  Number ID: 167 Number: ID 6802 Period: 2010 - 2011
 21. Project Inne,
  Wykorzystanie termografii aktywnej do badania defektów wewnętrznych i zaburzeń fizjologicznych w tkankach wybranych owoców i warzyw.
  Number ID: 137 Number: PB Nr N N310 306234 Period: 2008 - 2010
 22. Project Fundusze Europejskie, INTERREG IIIA/TACIS
  Utworzenie transgranicznej sieci minitoringu ekosystemu glebowego na terenie międzynarodowego Biorezerwatu Zachodnie Polesie
  Number ID: 141 Period: 2007 - 2007
 23. Project Inne,
  Zastosowanie termografii do określania parametrów oceny jakości wybranych nasion i owoców.
  Number ID: 107 Number: 3 P06R 092 22 Period: 2002 - 2004
X