Grygorczuk – Płaneta Katarzyna

Grygorczuk – Płaneta Katarzyna

Print Friendly, PDF & Email
dr Grygorczuk – Płaneta Katarzyna
Nr pokoju: 216
E-mail: kgrygorczuk@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 135

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Publikacje pracownika

X