Postępowania w sprawie nadania stopni i tytułów naukowych

O Instytucie

Postępowania w sprawie nadania stopni i tytułów naukowych

Print Friendly, PDF & Email

DOKTOR HABILITOWANY NAUK ROLNICZYCH

Rafał Kobyłka
wniosek
skład Komisji Habilitacyjnej
recenzja 1
recenzja 2
recenzja 3
recenzja 4
uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
decyzja RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Agata Sochan
wniosek
skład Komisji Habilitacyjnej
recenzja 1
recenzja 2
recenzja 3
recenzja 4
uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
decyzja RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Karolina Oszust
wniosek
skład Komisji Habilitacyjnej
recenzja 1
recenzja 2
recenzja 3
recenzja 4
uchwała Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
decyzja RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Anna Walkiewicz
wniosek
skład Komisji Habilitacyjnej
recenzja 1
recenzja 2
recenzja 3
recenzja 4
uchwała Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
decyzja RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Agata Leszczuk
wniosek
skład Komisji Habilitacyjnej;           skład Komisji – zmiana
recenzja 1
recenzja 2
recenzja 3
recenzja 4
uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
decyzja RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Piotr Pieczywek
wniosek
skład Komisji Habilitacyjnej ;          skład Komisji – zmiana
recenzja 1
recenzja 2
recenzja 3
recenzja 4
uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
decyzja RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Patrycja Boguta
wniosek
skład Komisji Habilitacyjnej
recenzja 1
recenzja 2
recenzja 3
recenzja 4
uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
decyzja RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Agnieszka Szypłowska
wniosek
skład Komisji Habilitacyjnej
recenzja 1
recenzja 2
recenzja 3
recenzja 4
uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
decyzja RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Katarzyna Szewczuk-Karpisz
wniosek
skład Komisji Habilitacyjnej
recenzja 1
recenzja 2
recenzja 3
recenzja 4
uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
decyzja RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Izabela Krzemińska
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
skład komisji habilitacyjnej
uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
 Jaromir Krzyszczak
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
skład komisji habilitacyjnej
uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Andrzej Wilczek
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Lucyna Dymińska
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Anna Siczek
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
Agnieszka Nawrocka
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
nadanie stopnia doktora habilitowanego
Magdalena Ryżak
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
nadanie stopnia doktora habilitowanego
Joanna Wiącek
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwa-a-nadanie-stopnia-jwiacek
Justyna Cybulska
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
nadanie stopnia doktora habilitowanego
Monika Szymańska-Chargot
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
nadanie stopnia doktora habilitowanego
Robert Rusinek
 wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
nadanie stopnia doktora habilitowanego
Krzysztof Lamorski
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
nadanie stopnia doktora habilitowanego
Mateusz Stasiak
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
nadanie stopnia doktora habilitowanego
Artur Nosalewicz
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
nadanie stopnia doktora habilitowanego
Magdalena Frąc
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
nadanie stopnia doktora habilitowanego

 

DOKTOR NAUK ROLNICZYCH, DYSCYPLINA AGRONOMIA

Wioleta Ciempiel
rozprawa doktorska
recenzja 1 rozprawy doktorskiej
recenzja 2 rozprawy doktorskiej
recenzja 3 rozprawy doktorskiej
uchwała w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony mgr Wioletę Ciempiel
Dominika Matczuk
rozprawa doktorska
recenzja 1 rozprawy doktorskiej
recenzja 2 rozprawy doktorskiej
recenzja 3 rozprawy doktorskiej
uchwała w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony mgr Dominiki Matczuk
Tomasz Szymczak
rozprawa doktorska utajniona
recenzja 1 rozprawy doktorskiej
recenzja 2 rozprawy doktorskiej
recenzja 3 rozprawy doktorskiej
uchwała w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony mgra inż. Tomasza Szymczaka
Radosław Góra
rozprawa doktorska utajniona
recenzja 1 rozprawy doktorskiej
recenzja 2 rozprawy doktorskiej
recenzja 3 rozprawy doktorskiej
uchwała w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Radosława Góry
uchwała o nadaniu stopnia doktora
Jan Rymarczyk
rozprawa doktorska utajniona
recenzja 1 rozprawy doktorskiej
recenzja 2 rozprawy doktorskiej
recenzja 3 rozprawy doktorskiej
uchwała w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Jana Rymarczyka
uchwała o nadaniu stopnia doktora
Adam Kubaczyński
rozprawa doktorska
streszczenie w j.polskim
streszczenie w j.angielskim
recenzja 1 rozprawy doktorskiej
recenzja 2 rozprawy doktorskiej
recenzja 3 rozprawy doktorskiej
uchwała ws. dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Adama Kubaczyńskiego
uchwała o nadaniu stopnia doktora
Justyna Wajs
rozprawa doktorska
streszczenie w j.polskim
streszczenie w j.angielskim
recenzja 1 rozprawy doktorskiej
recenzja 2 rozprawy doktorskiej
recenzja 3 rozprawy doktorskiej
uchwała ws. dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Wajs
uchwała o nadaniu stopnia doktora
Kinga Proc – Pietrycha
rozprawa doktorska
streszczenie w j. polskim
streszczenie w j. angielskim
recenzja 1 rozprawy doktorskiej
recenzja 2 rozprawy doktorskiej
recenzja 3 rozprawy doktorskiej
uchwała RN w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Kingi Proc – Pietrycha
uchwała o nadaniu stopnia doktora
Magdalena Krekora
rozprawa doktorska
streszczenie w j. polskim
streszczenie w j. angielskim
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
uchwała RN w sprawie dopuszczenia do publicznej rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Krekory
uchwała o nadaniu stopnia doktora
Marta Klimczyk
  rozprawa doktorska utajniona
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
uchwała RN w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Klimczyk
uchwała o nadaniu stopnia doktora
Monika Wesołowska
  rozprawa doktorska utajniona
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
uchwała RN w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Wesołowskiej
uchwała o nadaniu stopnia doktora
Dominika Siegieda
rozprawa doktorska
streszczenie w j. polskim
streszczenie w j. angielskim
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
uchwała RN w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki Siegiedy
uchwała o nadaniu stopnia doktora
Michał Pylak
rozprawa doktorska
streszczenie w j. polskim
streszczenie w j. angielskim
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
uchwała RN w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Michała Pylaka
uchwała o nadaniu stopnia doktora
Mateusz Mącik
rozprawa doktorska
streszczenie w j. polski
streszczenie w j. angielski
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
uchwała RN w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Mateusz Mącika
uchwała o nadaniu stopnia doktora
Magdalena Drobek
  rozprawa doktorska utajniona
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej 
recenzja rozprawy doktorskiej 
uchwała RN w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Drobek
uchwała o nadaniu stopnia doktora
Katarzyna Złotko
rozprawa doktorska
uchwała o nadaniu stopnia doktora
streszczenie w j. polskim
streszczenie w j. angielskim
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
Agnieszka Tomczyk
rozprawa doktorska
uchwała o nadaniu stopnia doktora
streszczenie w j. polskim i j. angielskim
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
Magdalena Gos-Sokołowska
uchwała o nadaniu stopnia doktora
streszczenie w j. polskim
streszczenie w j. angielskim
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
Ewa Wnuk
uchwała o nadaniu stopnia doktora
streszczenie
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
Bartłomiej Gackiewicz
uchwała o nadaniu stopnia doktora
streszczenie
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
Diana Gawkowska
streszczenie
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
Michał Beczek
streszczenie
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
Nina Bilińska-Wielgus
streszczenie
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
Anna Ambrożewicz-Nita
streszczenie
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
Agata Piasecka
streszczenie
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
Marta Cybulak
streszczenie
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
Anna Rafalska-Przysucha
streszczenie
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej

Wioleta Stelmach

streszczenie
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
Joanna Siecińska
streszczenie
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
Anna Siedliska
streszczenie
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
Jacek Panek
streszczenie
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
Agata Gryta
streszczenie
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
Arkadiusz Kozioł
streszczenie
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
Kamil Skic
streszczenie
recenzja pracy doktorskiej
recenzja pracy doktorskiej
Joanna Pastuszka-Woźniak
streszczenie
recenzja pracy doktorskiej
recenzja pracy doktorskiej
Katarzyna Kondracka
streszczenie
recenzja pracy doktorskiej
recenzja pracy doktorskiej
Cezary Polakowski
streszczenie
recenzja pracy doktorskiej
recenzja pracy doktorskiej
Katarzyna Jaromin-Gleń
streszczenie
recenzja pracy doktorskiej
recenzja pracy doktorskiej
Monika Chylińska
streszczenie
recenzja pracy doktorskiej
recenzja pracy doktorskiej
Karolina Oszust
streszczenie
recenzja pracy doktorskiej
recenzja pracy doktorskiej
Justyna Lalak
streszczenie
recenzja pracy doktorskiej
recenzja pracy doktorskiej
Piotr Bulak
streszczenie
recenzja pracy doktorskiej
recenzja pracy doktorskiej
Anna Walkiewicz
streszczenie
recenzja pracy doktorskiej
recenzja pracy doktorskiej
Joanna Maria Mierczyńska
streszczenie
recenzja pracy doktorskiej
recenzja pracy doktorskiej
Justyna Szerement
streszczenie
streszczenie
recenzja pracy doktorskiej
recenzja pracy doktorskiej
Anna Kot
streszczenie
recenzja pracy doktorskiej
recenzja pracy doktorskiej
Aleksandra Weronika Król
recenzja pracy doktorskiej
recenzja pracy doktorskiej
Joanna Lamorska
recenzja pracy doktorskiej
recenzja-prof-jackowska
Ewelina Paprota
recenzja pracy doktorskiej
recenzja pracy doktorskiej
Anna Adamiak
recenzja pracy doktorskiej
recenzja pracy doktorskiej
Agata Sochan
recenzja pracy doktorskiej
recenzja-dr-hab-baranowski
Piotr Pieczywek
recenzja pracy doktorskiej
recenzja pracy doktorskiej
X