Zarządzenia i Decyzje

Studia doktoranckie

Zarządzenia i Decyzje

Print Friendly, PDF & Email
Dokumenty do pobrania
Zarządzenie SD 1/2019
Decyzja Dyrektora 7 2016
Zarządzenie Dyrektora
Decyzja Dyrektora 5 2016
Decyzja Dyrektora 7 2015
Zarządzenie Dyrektora
Zarządzenie Dyrektora
Zarządzenie Dyrektora
Zarządzenie Kierownika Studiów Doktoranckich SD 1/2018
Zarządzenie Kierownika Studiów Doktoranckich SD 05/2016
Zarządzenie Kierownika Studiów Doktoranckich SD 04/2016
Zarządzenie Kierownika Studiów Doktoranckich SD 03/2016
Zarządzenie Kierownika Studiów Doktoranckich SD 1/2016
Zarządzenie Kierownika Studiów Doktoranckich SD 5/2014
Zarządzenie Kierownika Studiów Doktoranckich SD 4/2014
Zarządzenie Kierownika Studiów Doktoranckich SD 3/2014
Zarządzenie Kierownika Studiów Doktoranckich SD 2/2014
Zarządzenie Kierownika Studiów Doktoranckich SD 1/2014
Zarządzenie Kierownika Studiów Doktoranckich SD 7a/2013
Zarządzenie Kierownika Studiów Doktoranckich SD 7/2013
Zarządzenie Kierownika Studiów Doktoranckich SD 5a/2013
Zarządzenie Kierownika Studiów Doktoranckich SD 5/2013
Zarządzenie Kierownika Studiów Doktoranckich SD 4/2013
Zarządzenie Kierownika Studiów Doktoranckich SD 3/2013
Zarządzenie Kierownika Studiów Doktoranckich SD 2/2013
Zarządzenie Kierownika Studiów Doktoranckich SD 1/2013
Zarządzenie Dyrektora nr 38/2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom stacjonarnych Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Decyzja Dyrektora w sprawie przyjęcia na Studia Doktoranckie 2013-2017
X