Pacek-Bieniek Agata

Pacek-Bieniek Agata

Print Friendly, PDF & Email
dr inż. Pacek-Bieniek Agata
Nr pokoju: 8
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 179

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2006    Mgr inż. biotechnologii, Specjalność: Biotechnologia roślin
  Wydział Nauki o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  Tytuł pracy: Rola plazmogenów w morfogenezie in vitro gatunku Fragaria x ananassa Duch.
 • 2008    Biologia molekularna
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (studia podyplomowe)
 • 2010    dr nauk rolniczych
  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  Tytuł pracy: Budowa i aktywność elajoforów w kwiatach wybranych gatunków z rodziny storczykowatych (Orchidaceae)

Kursy/ szkolenia / praktyki:

 • 2015    Szkolenie pt. „Projektowanie opakowań. Design – Konkurencja – Biznes”
 • 2015    Szkolenie pt. „Nie bądź ryba! Nie wpadnij w sieci! – Jak legalnie działać w Internecie? Prawo własności intelektualnej w e-biznesie”
 • 2011    Szkolenie praktyczne pt. „Grafika w praktyce”
 • 2011    Szkolenie pt. „Standaryzacja procesów zarządzania projektami w lubelskich przedsiębiorstwach”
 • 2011    Szkolenie specjalistyczne z zakresu rozliczeń finansowych
 • 2010    Szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości
 • 2010    Szkolenie pt. „Marketing usług naukowych”
 • 2009-2010    Szkolenie pt. „Z nauki do gospodarki”
 • 2008    Szkolenie pt. „Pozyskiwanie funduszy na rozwój edukacji akademickiej (…)”
 • 2007    Szkolenie praktyczne w zakresie mikroskopii świetlnej, fluorescencyjnej i transmisyjnej
 • 2007    Udział w Programie Sokrates – Erazmus pt. „Bioethics In Life and Environmental Sciences”, Timisoara, Romania
 • 2005-2006    Praktyka magisterska w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katedrze Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW w Warszawie

Stypendia/ nagrody:

 • 2011    Dyplom za wyróżniającą się pracę doktorską
 • 2009    Stypendiuim naukowe dla doktorantów w ramach PO KL, Działanie 8.2.
 • 2009    Dyplom i nagroda za zdobycie wyróżnienia w konkursie na artykuł popularnonaukowyw miesięczniku Forum Akademickie, pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej
 • 2007    Dyplom za wyróżniającą się pracę magisterską
 • 2002-2010    Stypendium naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Projekty naukowe:

 • projekt badawczy promotorski pt. „Budowa i aktywność elajoforów w kwiatach wybranych gatunków z rodziny storczykowatych (Orchidaceae)” Nr N N303 602938, ID 65379, umowa nr 6029/B/P01/2010/38

Publikacje z afiliacją Katedry Botaniki oraz Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

 • Stpiczyńska S., Davies K.L., Pacek-Bieniek A., Kamińska K.:
  Comparative anatomy of the floral elaiophore in representatives of the newly re-circumscribed Gomesa and Oncidium clades (Orchidaceae: Oncidiinae)
  Annals of Botany, 2013, 112(5), s. 839-854
 • Pacek A., Stpiczyńska M., Davies K.L., Szymczak G.:
  Floral elaiophore structure in four representatives of the Ornithocephalus clade (Orchidaceae: Oncidiinae)
  Annals of Botany, 2012, 110(4), s. 809-820
 • Pacek A., Dyduch M., Rudaś M.:
  Influence of activated charcoal on seed germination and seedling development by the asymbiotic method in Zygostates grandiflora (Lindl.) Mansf. (Orchidaceae)
  Folia Horticulturae, 2010, 22/2, s. 45-50
 • Pacek-Bieniek A., Dyduch M.:
  Metoda asymbiotycznego rozmnażania Zygostates grandiflora Lindl. (Orchidaceae) z wykorzystaniem węgla aktywnego
  IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów pt. „Wielokierunkowość badańw rolnictwie i leśnictwie”, Kraków, 13.03.2010, s. 65
 • Pacek A.:
  Budowa i aktywność elaioforów w kwiatach wybranych gatunków z rodziny storczykowatych (Orchidaceae)
  VII Konferencja Naukowa Doktorantów pt. „Problemy Technologii produkcji roślinnej, zwierzęcej i żywności”, Lublin, 16-17.03.2009, s. 25
 • Pacek A., Dyduch M., Rudaś M.:
  Wpływ węgla aktywnego na kiełkowanie i tworzenie protokormów metodą asymbiotyczną u Zygostates grandiflora (Orchidaceae)
  III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów pt. „Wielokierunkowość badańw rolnictwie i leśnictwie”, Kraków, 21.03.2009, s. 65
 • Pacek A.:
  Tłusty sposób na owada
  Forum Akademickie, 2009, 9: 54-55
 • Żebrowska J., Pacek A.:
  Influence of plasmogenes on the productivity of morphogenesis in strawberry (Fragaria x ananassa Duch.)
  Acta Agrobotanica, 2008, Vol. 61 (2), s. 3-13
 • Pacek A.:
  Rozmnażanie rodzaju Cattleya (Orchidaceae) w kulturach in vitro metodą asymbiotyczną/ In vitro propagation by asymbiotic method of the Cattleya genus (Orchidaceae)
  Biuletyn PTMS Świat Storczyków, 2008 nr 1 (10), s. 30-37
 • Pacek A.:
  Budowa morfologiczna elaioforów siedmiu brazylijskich gatunków z rodziny Orchidaceae
  II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów pt. „Wielokierunkowość badańw rolnictwie i leśnictwie”, Kraków, 15.03.2008, s. 62
 • Pacek A.:
  Tłuszcz w kwiatach storczyków – nagroda dla zapylaczy
  Kalejdoskop 2 WSPA, 15.12.2008
 • Pacek A., Stpiczyńska M.:
  The structure of elaiophores in Oncidium cheirophorum Rchb.f. and Ornithocephalus kruegeri Rchb.f. (Orchidaceae)
  Acta Agrobotanica, 2007, Vol. 60 (2), s. 9–14
 • Basa Gh., Popescu E.M., Truta A.M., Pacek A., Dyduch M.:
  Ethical aspects of agricultural production and agro-food industry
  Lucrari Stiintifice, U.S.A.M.V.B. Seria A, Vol. L, Agronomy. University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, 2007, s. 237-247
 • Pacek A., Stpiczyńska M.:
  Budowa elaioforów Oncidium cheirophorum Rchb.f. i Ornithocephalus kruegeri Rchb.f. (Orchidaceae)
  VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe”, Lublin, 8-9.11.2007, s. 32

Publikacje pracownika

X