Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Badania

  • potencjału metanogennego biomasy różnego pochodzenia w kontekście wykorzystania jej do jako alternatywnego źródła energii;
  • składu i jakości biogazu powstającego w procesie fermentacji metanowej;
  • procesów produkcji metanu w warunkach przemysłowych i naturalnych;
  • procesów produkcji metanu przy wzbogaceniu gleby osadem pofermentacyjnym.
X