Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Aparatura

Zestaw chromatograficzny

 

Badanie składu mieszanin gazów w szerokim zakresie stężeń (CO2, O2, CH4, C2H2, C2H4)

Podstawowe parametry:

 • Detektory:
  • Detektor FPD (płomieniowo – fotometryczny)
  • Detektor FID (płomieniowo – jonizacyjny)
  • Detektor TCD (cieplno przewodnościowy)
 • Kolumny pakowane (CO2, O2, CH4, C2H2, C2H4)
 • Kolumna kapilarna do oznaczania związków siarki
 • Przystawka do analizy fazy nadpowierzchniowej (headspace)
 • Termostatowanie próbek i linii transferowej w zakresie od 35°C do 210°C
 • Nastrzyk pneumatyczny metodą wyrównania ciśnień niewymagający stosowania strzykawki gazowej ani pętli nastrzykowej (możliwość nastrzyku ręcznego)
 • Zakres temperatury pracy: od 4°C powyżej temperatury otoczenia do 450°C, programowana co 1°C
 • Możliwość pracy z programem temperaturowym złożonym z minimum 9 narostów i 10 plateau
 • Maksymalna szybkość grzania: 140°C na minutę

Zestaw do oznaczania azotu metodą Kjeldahla

 

Oznaczanie azotu całkowitego

Podstawowe parametry:

 • Mineralizator
  • Wyposażony w promienniki IR umożliwiające szybkie nagrzewanie analizowanych próbek
  • Statyw na 12 naczyń reakcyjnych o pojemności 250 ml z zestawem do odprowadzania oparów
  • Komplet naczyń reakcyjnych o pojemności 250 ml
 • Destylator z parą wodną:
  • Automatyczne wytwarzanie pary wodnej
  • Regulowana wydajność parowania
  • Automatyczne usuwanie pozostałości po próbce
  • Kontrola ciśnienia
  • Automatyczna kontrola stanu napełnienia zbiorników

Aparat TOC

Determination of organic, inorganic and total carbon in liquid and solid samples, and total nitrogen in liquid samples

Podstawowe parametry:

 • Analizator TOC, IC, TC, NPOC:
  • Zakres pomiarowy: 4 ppb – 25000 ppm
  • Detekcja w podczerwieni – NDIR
  • Spalanie katalityczne na katalizatorze platynowym, temperatura do 720°C
  • Czas analizy: do 3 min
  • Wielkość nastrzyku 10-2000 µl
  • Automatyczne rozcieńczanie próbek od 2 do 50 razy w strzykawce dozującej
  • Przemywanie linii analitycznych czystą wodą lub próbką
  • Autosampler na 72 próbki po 40 ml, standardowo przemywanie igły dozującej wewnątrz i na zewnątrz
  • Przystawka do oznaczania węgla w próbkach stałych: temperatura oznaczania węgla ogólnego i organicznego: 900°C, nieorganicznego 200°C, zakres pomiarowy węgla ogólnego do 30 mg C w próbie
  • Przystawka do oznaczania azotu ogólnego: 0-4000 ppm, metodą chemiluminescencyjną
X