Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Oferta usług

Oferta usług

 

  • Monitorowanie składu i jakości biogazu, szczególnie pod kątem zawartości metanu i dwutlenku węgla;
  • Kontrola zawartości zanieczyszczeń w biogazie (głównie związków siarki);
  • Analiza zawartości węgla całkowitego, organicznego i nieorganicznego w materiale poddawanym fermentacji oraz w glebie wzbogaconej osadem pofermentacyjnym;
  • Analizy zawartości azotu w materiale poddawanym fermentacji oraz w glebie wzbogaconej osadem pofermentacyjnym;
  • Określenie wpływu wzbogacenia gleby osadem pofermentacyjnym na wydzielanie i pochłanianie gazów w środowisku glebowym;

 

Analizy

  • Oznaczanie stężenia gazów: metanu (CH4), dwutlenku węgla (CO2), siarkowodoru (H2S), wodoru (H2), tlenu (O2);
  • Oznaczanie azotu całkowitego;
  • Oznaczanie węgla organicznego i węgla nieorganicznego.
X