Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej

Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej

Opiekun: prof. dr hab. Magdalena Frąc

e-mail: m.frac@ipan.lublin.pl

 

Profil badań:

Zagospodarowanie odpadów organicznych.

Wykorzystanie mikroorganizmów i ich zbiorowisk w procesach detoksykacji, przetwarzania, kondycjonowania oraz biologicznej degradacji odpadów organicznych z przemysłu rolno-spożywczego.

 

Bioróżnorodność środowiska glebowego i odpadów organicznych.

Analiza aktywności oraz różnorodności funkcjonalnej i genetycznej mikroorganizmów w glebie i odpadach organicznych w celu oceny jakości, kondycji biologicznej i bezpieczeństwa środowiskowego gleby i odpadów.

 

Ekologia i biochemia mikroorganizmów.

Analiza właściwości biochemicznych oraz wrażliwości chemicznej środowiskowych mikroorganizmów (bakterii, drożdży, grzybów strzępkowych), w tym grzybów termoopornych w celu pozyskania szczepów o potencjalnym znaczeniu biotechnologicznym oraz wyjaśnienia mechanizmów termooporności.

 

Analiza mikrobiologiczna surowców roślinnych.

Opracowywanie, optymalizacja i testowanie metod szybkiej detekcji mikroorganizmów (PCR, real-time PCR), ze szczególnym uwzględnieniem grzybów termoopornych w celu podniesienia jakości surowców i produktów rolno-spożywczych.

X