Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Badania LMMŚ

Badania naukowe prowadzone w Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej koncentrują się przede wszystkim na problemach mikrobiologicznych związanych z praktyką rolniczą oraz ochroną środowiska, zwłaszcza środowiska glebowego.
Podstawowe kierunki badań dotyczą:

  • wykorzystania drobnoustrojów w procesach detoksykacji, przetwarzania oraz zagospodarowania odpadów organicznych pochodzenia przemysłowego i rolniczego
  • oceny różnorodności funkcjonalnej i zróżnicowania genetycznego zbiorowisk mikroorganizmów glebowych
  • oceny skutków stosowania osadów pofermentacyjnych i ściekowych oraz innych materiałów odpadowych na aktywność biologiczną gleb użyźnionych tymi odpadami
  • ekologii bakterii i saprotroficznych mikrogrzybów oraz ich uzdolnień biochemicznych, jak również możliwości ich wykorzystania w biologicznej degradacji różnego typu odpadów
  • naturalnych zbiorowisk mikroorganizmów występujących w odpadach organicznych oraz środowisku glebowym, w celu pozyskania szczepów o potencjalnym znaczeniu biotechnologicznym

Badania prowadzone w naszym laboratorium są niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, z uwagi na zwiększającą się z roku na rok produkcję odpadów, zarówno odpadów komunalnych, przemysłowych, rolniczych, jak również odpadów generowanych przez powstające biogazownie – w postaci osadów pofermentacyjnych. Oddziaływanie odpadów na aktywność mikrobiologiczną gleby jest istotnym parametrem w ocenie jakości gleb.

X