Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Aparatura LMMŚ

Analizator genetyczny 3130

Podstawowe parametry:

 • Aparat 4 kapilarowy do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną umożliwiający sekwencjonowanie i analizę długości fragmentów DNA
 • Dokładność odczytu przy sekwencjonowaniu 98,5%
 • Dokładność odczytu przy analizie fragmentów 99,99%
 • Oprogramowanie umożliwiające:
  • zbieranie i przechowywanie danych
  • identyfikację bakterii i grzybów na podstawie sekwencji rybosomalnego DNA, składające sekwencje DNA z kilku amplikonów,
 • Zintegrowane biblioteki sekwencji rybosomalnych bakterii i grzybów, umożliwiające identyfikację badanych mikroorganizmów

Termocykler do Real-Time PCR z komputerem i oprogramowaniem 7500 Fast

 

Podstawowe parametry:

 • Termocykler na elementach Peltiera 96 dołkowy do pracy z płytkami lub probówkami w paskach o objętości 0,1 ml
 • Urządzenie wyposażone w kamerę do rejestracji obrazu fluorescencyjnego
 • Możliwość detekcji w minimum 5 kanałach: -FAM/SYBR Green I, -VIC/JOE, – NED/TAMRA/Cy3, – ROX/Texas Red, – Cy5
 • Możliwość zastosowania barwnika ROX oraz innych barwników jako pasywną kontrolę fluorescencji

Termocykler gradientowy 9901 Veriti 96

 

Podstawowe parametry:

 • Urządzenie wyposażone jest w 96-dołkowy blok (format 96 x 0,1 ml) wykonany z 6 odrębnych stref na bloku sterowanym przy użyciu efektu Peltiera.
 • Jednorodność temperatury próbek w całym bloku +/-0,5°C
 • Możliwość ustawienia różnicy temperatur między strefami 4°C, jak i ustawienia jednorodnego profilu termicznego na całym bloku
 • Zakres temperatur od 4,0°C do 99,9°C

System umożliwiający analizę DGGE

 

Podstawowe parametry:

 • System umożliwiający analizę mutacji DNA za pomocą techniki DGGE (elektroforezy w gradiencie żelu denaturującego);
 • System składa się z modułu termostatującego oraz dwóch komór elektroforetycznych, w tym jednej z rdzeniami ceramicznymi oraz rdzenia przytrzymującego żele podczas elektroforezy;
 • Umożliwia przeprowadzenie elektroforezy dwóch żeli jednocześnie;
 • Urządzenie zapewnia mieszanie buforu do elektroforezy oraz podgrzewanie i utrzymanie stałej temperatury w zakresie 45-70°C;
 • Zasilacz z programowalnym napięciem, natężeniem i mocą prądu.

Aparat do elektroforezy agarozowej

 

Podstawowe parametry:

 • Aparaty do elektroforezy kwasów nukleinowych w żelu agarozowym
 • Aparaty do rozdziału fragmentów restrykcyjnych DNA oraz fragmentów DNA po amplifikacji metodą PCR
 • Aparaty posiadają w zestawie urządzenia do wylewania żeli poza komorą elektroforetyczną
 • Zasilacz do elektroforezy z programowalnym napięciem i natężeniem

Aparat do ekstrakcji DNA FastPrep®-24

 

Podstawowe parametry:

 • Czas pracy w zakresie od 1 do 60 sekund z przyrostem co 1 s
 • Prędkość w zakresie 4,0–6,5 m/s, z przyrostem co 0,5 m/s
 • Zainstalowany adapter posiada 24 pozycje na 2 ml probówki
 • Adapter na probówki z blokiem chłodzącym posiada 24 pozycje na 2 ml probówki

 

 

Spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA NanoDrop2000

 

Podstawowe parametry:

 • Spektrofotometr UV/VIS do pomiaru próbek z mikroobjętości
 • Objętość mierzonej próbki 0,5 μl (niezależnie od stężenia próbki)
 • Zakres długości fali 190-840 nm
 • Pomiar odbywa się bez użycia kuwet, mikrokuwet i tipsów
 • Zakres pomiaru stężenia DNA: 2-15 000 ng/μl bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania
 • Czas całego cyklu pomiarowego ≤ 5 sek

Cyfrowy system do dokumentacji żeli z komputerową stacją roboczą i oprogramowaniem GelDocXR+ Imaging System :

 

Podstawowe parametry:

 • Aparat umożliwia wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie i kolorymetrycznie
 • Posiada zintegrowaną mini-ciemnię optyczną z wbudowanym transiluminatorem UV i oświetleniem światłem białym
 • Transiluminator wyposażony jest w lampy UV o długości 302 nm UV-B
 • Urządzenie wyposażone jest w filtry dla barwników, takich jak: bromek etydyny, Sybr Green
 • Oprogramowanie umożliwia obróbkę obrazu, pozwala na automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków, umożliwia rysowanie dendrogramów

Automatyczny system do szybkiej identyfikacji mikroorganizmów: Turbidymetr, Mikrostacja, OmniLog, Mikroskop, Anoxomat, AeroSpray

 

Podstawowe parametry:

 • Kompletny system do automatycznej identyfikacji bakterii: gram (-), gram (+), gatunku Bacillus, bakterii beztlenowych, drożdży i grzybów strzępkowych
 • System do identyfikacji drobnoustrojów na mikropłytkach 96 -dołkowych wyposażony jest w bazę danych zawierającą 2000 gatunków bakterii, drożdży i grzybów
 • System zapewnia określenie podobieństwa, odległości i prawdopodobieństwo bakterii w bazie danych
 • System umożliwia zapisywanie w bazie danych badanych mikroorganizmów i wyświetlanie ich w postaci dendrogramów
 • System wyposażony jest w stację czytania mikropłytek 96 dołkowych do identyfikacji i charakteryzacji mikroorganizmów (drożdży, beztlenowców i grzybów)
 • System wyposażony jest w automatyczną stację identyfikacji mikroorganizmów (bakterii gram (+), gram (-) ), umożliwiającą inkubację, odczyt i interpretację wyników do 50 mikropłytek 96 dołkowych (zakres temperatury inkubacji 22-45⁰C)
 • System wyposażony w turbidymetr, aparat do automatycznego barwienia metodą Grama, aparat do wytwarzania atmosfery beztlenowej lub niskotlenowej oraz mikroskop optyczny

Czytnik mikropłytek z komputerową stacją roboczą i oprogramowaniem INFINITE M200PRO

 

Podstawowe parametry:

 • Urządzenie mające możliwość łączenia funkcji fluorymetru, systemu fotometrycznego i luminomentru
 • Metody detekcji: absorbancja ze źródłem światła – ksenonowa lampa UV, fluorescencja z góry
 • Zakres długości fali absorbacnji: od 230 nm do 1000 nm
 • Możliwość współpracy z różnymi formatami płytek: od 6 do 384-dołkowych
 • Czas odczytu płytki 96 dołkowej – 20 sekund
 • Urządzenie wyposażone w płytkę kwarcową do wielorazowego użytku do 16 jednoczesnych pomiarów ilościowych i jakościowych stężenia DNA, RNA i białek z objętości 2 ml
 • Wbudowana wytrząsarka do płytek z możliwością wyboru szybkości i kierunku wytrząsania

Automatyczne urządzenie do przyrządzania i sterylizowania podłoży mikrobiologicznych Masterclave 09

 

Podstawowe parametry:

 • Komora umożliwiająca jednorazowe przygotowanie od 1 do 9 litrów podłoża lub rozcieńczalnika
 • Urządzenie wyposażone w mieszadło magnetyczne o pracy ciągłej 40 rpm
 • Temperatura sterylizacji w zakresie 95-125⁰C
 • Czas sterylizacji w zakresie 1-180 minut
 • Temperatura rozlewu w zakresie 25-80⁰C
 • Aparat umożliwia utrzymywanie stałej temperatury podczas dodawania suplementu

Urządzenie do automatycznego przygotowywania rozcieńczeń Dilumat S

 

Podstawowe parametry:

 • Szybkość dozowania rozcieńczalnika – do 200 ml/min
 • Automatycznie poruszane ramię (obrotowe)
 • Zakres rozcieńczenia: od 1:2 do 1:99
 • Masa naważki: w zakresie 0 – 2500 g

Urządzenie do rozlewania płytek APS One

 

Podstawowe parametry:

 • Prędkość rozlewu: do 650 płytek w ciągu godziny
 • Wybór objętości podłoża wylanego na płytkę w zakresie od 1 do 30 ml
 • Funkcja manualnego rozlewania w zakresie od 1- do 1000 ml
 • Funkcja ustawiania płytek w stos
 • Aparat wyposażony w system chłodzenia rozlewanego medium
 • Rozlew w sterylnej komorze UV
 • Czas otwarcia płytki podczas rozlewu poniżej 3 sekund
 • Obracanie płytki i mieszanie podłoża na płytce podczas rozlewu, umożliwiające równomierne rozłożenie podłoża na płytce

Licznik kolonii z wyposażeniem Easy Count2 7510/AES

 

Podstawowe parametry:

 • Licznik umożliwia automatyczne zliczanie kolonii z szalek Petriego o średnicy do 90 mm z posiewów powierzchniowych, wgłębnych i spiralnych
 • Możliwość zliczania kolonii z każdego rodzaju agaru
 • Możliwość tworzenia obszarów, na których kolonie mają być zliczane
 • Automatyczne klasyfikowanie kolonii w zależności od barwy
 • Automatyczna separacja kolonii nakładających się
 • Możliwość archiwizowania wyników zliczania oraz dokumentacji obrazów

Stacja robocza do PCR EPMotion 5070

 

Podstawowe parametry:

 • Automatyczna stacja pipetująca, pozwalająca na pracę z wykorzystaniem 4 miejsc, w których mogą znajdować się płytki, probówki w statywach oraz końcówki dla głowic dozujących. Stacja wyposażona jest w dodatkowe miejsce na pojemnik na zużyte końcówki
 • Stacja umożliwia pracę z płytkami 24, 48, 96 i 384 dołkowymi oraz probówkami 0,2; 0,5; 1,5 oraz 2,0 ml

Autoklaw FVG2

 

Podstawowe parametry:

 • Pojemność użytkowa 75 l
 • Zakres temperatur: 105-138oC
 • Komora autoklawu wykonana ze stali kwasoodpornej

 

 

 

Automatyczny przesiewacz AS200 Control

 

Podstawowe parametry:

 • Maksymalne obciążenie – 3 kg
 • Zakres amplitudy od 0,2 do 3,0 mm
 • Przesiewanie na sucho i na mokro

 

 

 

Aparat do pomiaru czystości mikrobiologicznej powietrza Sampl’air

 

Podstawowe parametry:

 • Przepustowość 100 litrów na minutę
 • Przeznaczony dla standardowych płytek Petriego 90 mm
 • Możliwość pracy z opóźnieniem od 00:00 do 00:59
X