Laboratorium Wzrostu i Adaptacji Roślin do Warunków Środowiskowych

Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Laboratorium Wzrostu i Adaptacji Roślin do Warunków Środowiskowych

Opiekun: dr hab. Artur Nosalewicz, prof. Instytutu

e-mail: a.nosalewicz@ipan.lublin.pl

 

Profil badań:

  • Badania wpływu dostępności wody i składników odżywczych na charakterystykę widmowa liści
  • Badanie wpływu zasobności wody, natężenia światła, stężenia CO2 na aktywność fotosyntetyczną roślin, badanie fluorescencji fotosystemów I i II w roślinach i zawiesinach
  • Badanie przepływu wody w układzie gleba-roślina-atmosfera

Analizy:

  • Pomiary transmisji, absorpcji i odbicia od liścia w zakresie PAR i NIR
  • Pomiary zawartości azotu, cukrów i wody w liściach
  • Pomiary aktywności fotosyntetycznej roślin w warunkach kontrolowanych i polowych
  • Pomiar fluorescencji fotosystemu I i II
  • Nieinwazyjne pomiary przepływu soku komórkowego w pędach o średnicy 2-7 mm
X