Pracownia Utylizacji i Wykorzystania Fazy Stałej Osadu

Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Pracownia Utylizacji i Wykorzystania Fazy Stałej Osadu

Opiekun: dr hab. Alicja Szatanik-Kloc, prof. IA PAN

e-mail: a.kloc@ipan.lublin.pl

 

Profil badań:

  • Badanie nad możliwością zastosowania produktów pofermentacyjnych w rolnictwie
  • Wpływ osadów pofermentacyjnych na fizykochemiczne i strukturalne właściwości gleb
  • Badania osadów (modyfikacja) w celu poprawy ich właściwości recyklingowych
  • Laboratoryjne symulacje procesów fizykochemicznych towarzyszących wykorzystaniu osadów w rolnictwie (wpływ na gleby i rośliny)
  • Badania fizykochemicznych procesów zachodzących w środowisku po zastosowaniu osadów

Analizy:

  • Analiza właściwości fizykochemicznych materiałów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego stosowanych jako wsad do procesu fermentacji metanowej
  • Ocena zawartości składników toksycznych wprowadzanych do żywności i środowiska
  • Wytworzenie nawozów mineralno-organicznych o składzie dostosowanym do wymagań pokarmowych roślin i właściwościach nie stanowiących zagrożenia dla środowiska
X