Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Badania

  • Badanie nad możliwością zastosowania produktów pofermentacyjnych w rolnictwie
  • Wpływ osadów po fermentacyjnych na fizykochemiczne i strukturalne właściwości gleb
  • Badania osadów (modyfikacja) w celu poprawy jego właściwości recyklingowych
  • Laboratoryjne symulacje procesów fizykochemicznych, towarzyszących wykorzystaniu osadów w rolnictwie (wpływ na gleby i rośliny)
  • Badania fizykochemicznych procesów zachodzących w środowisku po zastosowaniu osadów
  • Charakterystyki właściwości biochemicznych i fizykochemicznych roślin i produktów spożywczych
  • Badania wpływu stresów abiotycznych na środowisko glebowe i  rośliny
X