Laboratorium Fizykochemii Powierzchni

Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Laboratorium Fizykochemii Powierzchni

Opiekun: dr Agnieszka Tomczyk

e-mail: a.tomczyk@ipan.lublin.pl

 

Profil badań:

  • Gleba jako środowisko fizykochemiczne za szczególnym uwzględnieniem procesów miedzyfazowych lub na granicy faz
  • Powierzchnia właściwa jako wskaźnik zmian materiału glebowego i roślinnego pod wpływem czynników środowiskowych
  • Fizykochemiczne warunki tworzenia i trwałości struktury gleby – niejednorodność energetyczna i geometryczna, zwilżalność gleby, oddziaływania miedzy cząsteczkowe i trwałość agregatów przy zastosowaniu wielkości swobodnej energii powierzchni
  • Równowagi kwasowo-zasadowe w glebie, ładunek cząstek glebowych, pojemność buforowa
  • Degradacja gleby: zanieczyszczenia, zakwaszenie, alkalizacja, ubytek materii organicznej, destrukcja struktury, hydrofobowość
  • Fizykochemiczne metody melioracji i detoksykacji gleb zanieczyszczonych
X