Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Oferta usług

Możliwość wykonania badań:

 • mikroskopowych materiałów biologicznych
 • właściwości adsorpcyjnych gleb i materiału pochodzenia roślinnego
 • właściwości jonowymiennych gleb i korzeni roślin (CEC, całkowity ładunek powierzchniowy, charakterystyka powierzchniowych grup funkcyjnych o  różnym ładunku
 • rozdział faz stałych i płynnych

MIKROSKOP OPTYCZNY, Producent: Conbest (2011)

 • Powiększenie standartowe 40x do 100x
 • Głowica dwuokularowa z tubusem do podłączenia kamery, obrotowa w zakresie 360°
 • Obiektywy planachromatyczne z korekcją w nieskończoności CCIS, 10x, 40x, 60x sprężynujące i 100x sprężynujący imersyjny
 • Zestaw do kontrastu fazy
 • Zestaw do polaryzacji światła
 • Kamera mikroskopowa o rozdzielczości 3.1 Mpix

ZASTOSOWANIE: mikroskopowa analiza tkanek roślinnych, zwierzęcych gleb, analiza obrazu za pomocą specjalistycznego oprogramowania Motic Images Plus version 2.0

SUSZARKA PRÓŻNIOWA, Producent: JEIO TECH (2011)

 • Komora suszarki –kwasoodporna, termostatowana
 • Pompa próżniowa – zakres prożni – 9 mbar

ZASTOSOWANIE: procesy adsorpcyjne (min. nad roztworami kwasu siarkowego) wyznaczanie izoterm adsorpcji-desorpcji pary wodnej (powierzchni właściwej, energii adsorpcji, mikroporowatości)

WIRÓWKA, Producent: Hetting Zentrifugen (2011)

 • Można pracować ze zbiornikami o pojemności 750 i 250 ml
 • Regulowana prędkość obrotów
 • Prędkość wirowanie do 4000 rpm (750ml), 8000 rpm (250ml)
 • Wirówka jest termostatowana w granicach <-10°C i 30°C

ZASTOSOWANIE: rozdział mieszanin

WAGA ANALITYCZNA (2011)                                                                      

 • Nośność wagi – 1,5 kg
 • Czystość wagi – 0,01g
 • Kalibracja automatyczna wewnętrzna
 • Powtarzalność – 0,01 g
 • Stabilizacji – 1,5s

WAGA ANALITYCZNA (2011)

 • Nośność wagi – 200 g
 • Dokładność odczytu – 0,001 g
 • Możliwość sterowania procesem osuszania próbk
 • do wymaganego ubytku masy w jednostce czasu
 • Możliwość ustalenia czasu prowadzenia procesu susze
X