Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Aparatura

Mikroskop optyczny

 • Powiększenia standardowe 40x do 1000x
 • Głowica dwuokularowa z tubusem do podłączenia kamery, obrotowa w zakresie 360°
 • Obiektywy planachromatyczne z korekcją w nieskończoności CCIS, 10x, 40x, 60x sprężynujące i 100x sprężynujący imersyjny
 • Zestaw do kontrastu fazy
 • Zestaw do polaryzacji światła
 • Kamera mikroskopowa o rozdzielczości 3.1 Mpix
 • Zastosowanie: mikroskopowa analiza tkanek roślinnych i zwierzęcych, analiza obrazu za pomocą specjalistycznego oprogramowania

Suszarka próżniowa

 • Komora suszarki
  • kwasoodporna
  • termostatowana
 • Pompa próżniowa
 • Zakres prożni – 9 mbar

Wirówka

 • Można pracować ze zbiornikami o pojemności 750 i 250 ml
 • Regulowana prędkość obrotów
 • Prędkość wirowanie do 4000 rpm (750ml), 8000 rpm (250ml)
 • Wirówka jest termostatowana w granicach <-10°C i 30°C <
 • Zastosowanie: rozdział mieszanin, preparatyka próbek
X