Sympozjum „Nauka
drogą do Nobla”

dla doktorantów i młodych naukowców w ramach XII Lubelskiego Festiwalu Nauki więcej »

IA PAN członkiem
stowarzyszonym
konsorcjum Bio-based

Bio-based Industries Initiative jest publiczno-prywatnym partnerstwem między Komisją Europejską i konsorcjum przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego. więcej »

Aplikacja "I love
Polska Wschodnia"

W  ramach  promocji  Programu Rozwój Polski Wschodniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało  specjalną  aplikację  mobilną  I LOVE  POLSKA WSCHODNIA. więcej »

Ścieżki Kopernika

Projekt edukacyjny pt. „Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie – warsztaty, eksperymenty, badania" uzyskał finansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. więcej »

Program Badań
Stosowanych

Projekt "Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych" uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju więcej »

Projekt
międzynarodowy

więcej »

Projekt
międzynarodowy

więcej »

Projekt
międzynarodowy
FACCE JPI MACSUR

więcej »

Projekt LIDER

Opracowanie innowacyjnego biopreparatu do optymalizacji procesu fermentacji metanowej odpadów organicznych więcej »

Projekt LIDER

Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego więcej »
Nadchodzące wydarzenia
Poniedziałek07Września

Seminarium doktorskie mgr Agaty Gryty

Lublin - IA PAN
Poniedziałek07Września

Seminarium doktorskie mgr Karoliny Oszust

Lublin - IA PAN
Wtorek08Września

Seminarium doktorskie mgr inż. Katarzyny Kondrackiej

Lublin - IA PAN
Poniedziałek14Września

Seminarium mgr Wojciecha Kozieła

Lublin - IA PAN
Sobota19Września

XII edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki

Lublin