Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu (SPILOD)

Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu (SPILOD)

Print Friendly, PDF & Email

Konsorcjum InPhoTech Sp. z o.o. (LIDER), Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Instytut Agrofizyki PAN zostało beneficjentem projektu pt. „Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu” Akronim: SPILOD, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (konkurs 3/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Lubelskim „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych”).

 

Kwota finansowania: 7 450 915,10 zł

Kierownik Projektu ze strony IA PAN: prof. dr hab. Andrzej Bieganowski

Czas trwania:  24 miesiące

 

Projekt polega na opracowaniu unikalnego autonomicznego światłowodowego systemu rozłożonego pomiaru temperatury gruntu, który pozwoli na zdalne badanie tego kluczowego parametru z niedostępnymi dotychczas dokładnością i zakresem. Celem projektu jest stworzenie i weryfikacja technologii pomiaru temperatury gruntu za pomocą dedykowanego urządzenia, składającego się z interrogatora optycznego oraz światłowodu specjalnego jako elementu czujnikowego. Innowacyjny projekt włókna światłowodowego pozwoli uzyskać lepszą charakterystykę czułości na temperaturę oraz zwiększy pewność pomiaru. Planowane prace obejmą także projektowanie i weryfikację sposobu instalacji, osłon i zabezpieczenia przed warunkami środowiskowymi oraz opracowanie metodyki pomiarowej i analizy danych dotyczących dynamiki termicznej gruntu. Powodzenie projektu pozwoli na podjęcie przez InPhoTech Sp. z o.o. (Lidera konsorcjum) prac rozwojowych prowadzących do wdrożenia do własnej działalności nowatorskiego urządzenia, które rozszerzy ofertę handlową systemów czujnikowych spółki. Planowane urządzenie znajdzie zastosowanie w badaniach zmian klimatycznych i stanu gruntu prowadzonych przez instytucje naukowo-badawcze oraz instytuty meteorologiczne – po raz pierwszy dostępne bieżące, wysokorozdzielcze dane o temperaturze gruntu, w tym wiecznej zmarzliny, umożliwią tworzenie dokładniejszych modeli zmian klimatycznych i degradacji obszarów uprawnych. Innymi przewidywanymi klientami na system obszarowego monitorowania warunków glebowych są producenci rolni, wdrażający metody rolnictwa precyzyjnego i niskoemisyjnego – dane dostarczane przez system pozwolą istotnie zoptymalizować proces uprawy roślin, zautomatyzować część prac oraz co najmniej zredukować niepożądane oddziaływania środków ochrony roślin. Spodziewany jest także popyt ze strony firm, świadczących usługi gleboznawcze i agrofizyczne.

 

 

X