Fundusze strukturalne

Badania

Fundusze strukturalne

 1. Projekt Fundusze Strukturalne, POIR 3/4.1.1/2019 „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych"
  Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu
  Numer ID: POIR.04.01.01-00-0031/19 Numer: POIR.04.01.01-00-0031/19 Okres realizacji: 2020 - 2022
 2. Projekt Fundusze Strukturalne, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Licea powiatu ryckiego – szkołami równych szans
  Numer ID: 197 Numer: POKL.0901.02-06-237/12 Okres realizacji: 2013 - 2013
 3. Projekt Fundusze Strukturalne,
  Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej
  Numer ID: 194 Numer: CZ.3.22/1.2.00/12.03445 Okres realizacji: 2013 - 2015
 4. Projekt Fundusze Strukturalne, Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy
  Opracowanie prototypu transmisyjnej sondy dwuprętowej do pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów ciekłych pochodzenia rolniczego.
  Numer ID: 192 Numer: UM/1954/G1/DZ/12 Okres realizacji: 2012 - 2013
 5. Projekt Fundusze Strukturalne, Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy
  Wyznaczenie parametrów funkcjonalnych prototypowych sensorów potencjału matrycowego wody w glebie.
  Numer ID: 191 Numer: UM/1955/G1/DZ/12 Okres realizacji: 2012 - 2013
 6. Projekt Fundusze Strukturalne,
  Produkcja ekologicznego oleju o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych
  Numer ID: 19 Numer: WND-POIG.01.03.01-06-030/09 Okres realizacji: 2010 - 2014
 7. Projekt Fundusze Strukturalne, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę
  Numer ID: 205 Okres realizacji: 2009 - 2014
 8. Projekt Fundusze Strukturalne, PO RPW
  Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej
  Numer ID: 169 Numer: PO RPW - POPW.01.03.00-06-005/09 Okres realizacji: 2009 - 2011
 9. Projekt Fundusze Strukturalne, PO RPW
  Rozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości AGROPHYSICS
  Numer ID: 168 Numer: PO RPW Okres realizacji: 2008 - 2011
 10. Projekt Fundusze Strukturalne,
  Rola frakcji próchniczych w formowaniu powierzchniowych właściwości materiału glebowego.
  Numer ID: 52 Numer: 5 P06B 003 09 Okres realizacji: 1995 - 1996
 1. Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych / Developing an innovative model of the cross-border use of zeolitic tuff
  Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk
  Numer: IPBU.0101.00-06-570/11-00
  Okres realizacji: od 2013-07-01 do 2015-06-30
 2. Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej / Risk and benefits of application of exogenous organic matter on soil
  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013
  Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
  Numer: CZ.3.22/1.2.00/12.03445
  Okres realizacji: od 2013-03-01 do 2015-06-30
 3. Wyznaczenie parametrów funkcjonalnych prototypowych sensorów potencjału matrycowego wody w glebie
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Skierucha
  Numer: 1955/GI/DZ/12
  Okres realizacji: od 2012-08-31 do 2013-05-10
 4. Opracowanie prototypu transmisyjnej sondy dwuprętowej do pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów ciekłych pochodzenia rolniczego
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Kierownik projektu: dr Andrzej Wilczek
  Numer: 1954/GI/DZ/13
  Okres realizacji: od 2012-08-31 do 2013-05-10
 5. Centrum Badawczo – Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie (CBI)
  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
  Kierownik projektu: mgr Jarosław Zdunek
  Numer: POPW.01.03.00-06-006/11
  Okres realizacji: od 2011-08-10 do 2015-03-31
 6. Produkcja ekologicznego oleju rzepakowego o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych
  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Tys
  Numer: WND-POIG.01.03.01-06-030/09
  Okres realizacji: od 2010-01-01 do 2014-12-31
 7. Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę (POLAPGEN-BD). Zadanie 6. Realizowane przez Instytut Agrofizyki: Kształtowanie się właściwości fizycznych i fizykochemicznych roślin w adaptacji do warunków suszy Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  Kierownik zadania: prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk
  Numer: WND-POIG.01.03.01-00-101/08-00
  Okres realizacji: od 2009-07-01 do 2014-12-31
 8. Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej
  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
  Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
  Numer: PO RPW – POPW.01.03.00-06-005/09
  Okres realizacji: od 2009-06-29 do 2011-12-31
 9. Rozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości AGROPHYSICS
  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
  Kierownik projektu: mgr Jarosław Zdunek
  Numer: POPW.01.03.00-06-003/08
  Okres realizacji: od 2008-09-19 do 2011-05-13
 10. Utworzenie transgranicznej sieci monitoringu ekosystemu glebowego na terenie międzynarodowego Biorezerwatu Zachodnie Polesie / Creation of trans-border network of ecosystem soil monitoring in International Bioreserve West Polesie
  Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Cezary Sławiński
  Numer: NEB/PL/Lub/2.1/06/14
  Okres realizacji: od 2007-06-11 do 2008-05-31
 11. Szkolenia i adaptacja laboratoriów w Instytucie Agrofizyki dla podniesienia jakości żywności na terenach przygranicznych PL-BY-UA / Education and adaptation of IA PAS laboratories for increase of food quality in PL-BY-UA neighboring areas
  Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Zdunek
  Okres realizacji: od 2007 do 2008
 12. Interregionalne Centrum Badawczo-Edukacyjne w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie
  Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Zdunek (monitoring projektu: dr hab. inż. Justyna Cybulska)
  Numer: NEB/PL/LUB/2.1/05/222
  Okres realizacji: od 2006 do 2007
X