Działalność statutowa

Działalność statutowa

Print Friendly

ZADANIA BADAWCZE – 2019:

1. Czynniki strukturalne determinujące właściwości ośrodków granularnych

Kierownik zadania: prof. dr hab. Marek MOLENDA

okres realizacji: 2019-2021

2. Badanie oddziaływań cząstek z powierzchnią celulozy

Kierownik zadania: dr hab. Monika SZYMAŃSKA-CHARGOT, prof. IA PAN

okres realizacji: 2018-2020

3. Rozwiązania biotechnologiczne dla biogospodarki rolniczej zapewniające recykling, funkcjonalność i zagospodarowanie odpadów owocowo-warzywnych

Kierownik zadania: prof. dr hab. Magdalena FRĄC

Okres realizacji: 2016-2020

4. Określenie wpływu dodatków prozdrowotnych na strukturę białek glutenowych, jakość ciasta chlebowego i pieczywa

Kierownik zadania: dr hab. Agnieszka NAWROCKA

Okres realizacji: 2017-2019

5. Zastosowanie spektroskopii dielektrycznej do badania właściwości biomateriałów

Kierownik zadania: prof. dr hab. Wojciech SKIERUCHA

Okres realizacji: 2013-2019

6. Monitoring i modelowanie środowiska wzrostu roślin i jakości płodów rolnych w kontekście bezpiecznej żywności i adaptacji do zmian klimatu

Kierownik zadania: prof. dr hab. Piotr BARANOWSKI

Okres realizacji: 2016-2019

7. Badanie metabolitów mikroglonów i procesu fermentacji metanowej

Kierownik zadania: dr Izabela KRZEMIŃSKA

okres realizacji: 2019-2021

8. Ocena stanu środowiska przyrodniczego w oparciu o analizę właściwości adsorpcyjnych i fizyko-chemicznych materiału glebowego i roślinnego

Kierownik zadania: prof. dr hab. Zofia SOKOŁOWSKA

okres realizacji: 2019-2021

9. Badania właściwości hydrożeli pektynowo-celulozowych sieciowanych jonami metali dwuwartościowych

Kierownik zadania: dr hab. Justyna CYBULSKA, prof. IA PAN

okres realizacji: 2019-2021

10. Wpływ wybranych stresów środowiskowych na wzrost roślin uprawnych ze szczególnym uwzględnieniem czynników ograniczających fotosyntetyczną produktywność roślin

Kierownik zadania: dr hab. Artur NOSALEWICZ, prof. IA PAN

okres realizacji: 2019-2021

12. Badania oddziaływania kropli opadu z powierzchnią liści w kontekście zjawiska intercepcji

Kierownik zadania: dr hab. Magdalena RYŻAK, prof. IA PAN

okres realizacji: 2019-2021

13. Modelowanie krzywej retencji wodnej gleby w oparciu o dane statystyczne i procesy fizyczne w niej zachodzące

Kierownik zadania: dr hab. Krzysztof LAMORSKI, prof. IA PAN

Okres realizacji: 2019-2021

14. Utlenianie i powstawanie metanu w glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi

Kierownik zadania: prof. dr hab. Andrzej BIEGANOWSKI

Okres realizacji: 2017-2019

15. Zadanie horyzontalne, ogólnoinstytutowe: Upowszechnianie i działania wspomagające

Kierownik zadania: prof. dr hab. Cezary SŁAWIŃSKI – Dyrektor Instytutu

Top
X