Działalność statutowa

Działalność statutowa

Print Friendly, PDF & Email

ZADANIA BADAWCZE – 2021:

1. Czynniki strukturalne determinujące właściwości ośrodków granularnych

Kierownik zadania: prof. dr hab. Marek MOLENDA

2. Badanie oddziaływań cząstek z powierzchnią celulozy

Kierownik zadania: dr hab. Monika SZYMAŃSKA-CHARGOT, prof. IA PAN

3. Rozwiązania biotechnologiczne dla biogospodarki rolniczej zapewniające recykling, funkcjonalność i zagospodarowanie odpadów owocowo-warzywnych

Kierownik zadania: prof. dr hab. Magdalena FRĄC

4. Określenie wpływu dodatków prozdrowotnych na strukturę białek glutenowych, jakość ciasta chlebowego i pieczywa

Kierownik zadania: dr hab. Agnieszka NAWROCKA

5. Zastosowanie spektroskopii dielektrycznej do badania właściwości biomateriałów

Kierownik zadania: prof. dr hab. Wojciech SKIERUCHA

6. Monitoring i modelowanie środowiska wzrostu roślin i jakości płodów rolnych w kontekście bezpiecznej żywności i adaptacji do zmian klimatu

Kierownik zadania: prof. dr hab. Piotr BARANOWSKI

7. Badanie metabolitów mikroglonów i procesu fermentacji metanowej

Kierownik zadania: dr hab. Izabela KRZEMIŃSKA

8. Ocena stanu środowiska przyrodniczego w oparciu o analizę właściwości adsorpcyjnych i fizyko-chemicznych materiału glebowego i roślinnego

Kierownik zadania: prof. dr hab. Zofia SOKOŁOWSKA

9. Badania właściwości hydrożeli pektynowo-celulozowych sieciowanych jonami metali dwuwartościowych

Kierownik zadania: dr hab. Justyna CYBULSKA, prof. IA PAN

10. Wpływ wybranych stresów środowiskowych na wzrost roślin uprawnych ze szczególnym uwzględnieniem czynników ograniczających fotosyntetyczną produktywność roślin

Kierownik zadania: dr hab. Artur NOSALEWICZ, prof. IA PAN

11. Badania oddziaływania kropli opadu z powierzchnią liści w kontekście zjawiska intercepcji

Kierownik zadania: dr hab. Magdalena RYŻAK, prof. IA PAN

12. Modelowanie krzywej retencji wodnej gleby w oparciu o dane statystyczne i procesy fizyczne w niej zachodzące

Kierownik zadania: dr hab. Krzysztof LAMORSKI, prof. IA PAN

13. Entomoremediacja oraz badania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w glebach

Kierownik zadania: prof. dr hab. Andrzej BIEGANOWSKI

X