Projekty krajowe

Badania

Projekty krajowe

 1. Projekt Inne, „Doskonała nauka II”
  4. Warsztaty dla Młodych Badaczy 2024
  Numer: KONF/SP/0165/2023/01 Okres realizacji: 2023 - 2024
 2. Projekt Inne, „Społeczna odpowiedzialność nauki II”
  22. Festiwal Nauki w Jabłonnie „NAUKA Z PAŁACEM W TLE”
  Numer: POPUL/SP/0371/2023/01 Okres realizacji: 2023 - 2024
 3. Projekt Inne, „Społeczna odpowiedzialność nauki II”
  20. Lubelski Festiwal Nauki
  Numer: POPUL/SP/0372/2023/01 Okres realizacji: 2023 - 2024
 4. Projekt Inne, „Społeczna odpowiedzialność nauki II”
  27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik
  Numer: POPUL/SP/0373/2023/01 Okres realizacji: 2023 - 2024
 5. Projekt Inne, „Doskonała nauka II”
  Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Mykologicznego
  Numer: KONF/SP/0166/2023/01 Okres realizacji: 2023 - 2024
 6. Projekt Inne, „Społeczna odpowiedzialność nauki”
  19. Lubelski Festiwal Nauki
  Numer: SONP/SP/549341/2022 Okres realizacji: 2022 - 2023
 7. Projekt Inne, „Doskonała Nauka”
  Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNCH ŚRODOWISK”
  Numer: DNK/SP/549541/2022 Okres realizacji: 2022 - 2023
 8. Projekt Inne, „Społeczna odpowiedzialność nauki”
  26. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik
  Numer: SONP/SP/549828/2022 Okres realizacji: 2022 - 2023
 9. Projekt Granty NCN, SONATA 17
  Wpływ biowęgla wzbogaconego mikrobiologicznie na właściwości fizykochemiczne i biologiczne agregatów glebowych – badania modelowe
  Numer ID: 534740 Numer: 2021/43/D/ST10/01656 Okres realizacji: 2022 - 2025
 10. Projekt Granty NCN, OPUS 21
  Wpływ złożonej modyfikacji fizykochemicznej środowiska glebowego na mobilność metali, metaloidów i herbicydów – badania laboratoryjne
  Numer ID: 523431 Numer: 2021/41/B/NZ9/03059 Okres realizacji: 2022 - 2025
 11. Projekt Granty NCN, OPUS 21
  Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych
  Numer ID: 518336 Numer: 2021/41/B/NZ9/03130 Okres realizacji: 2022 - 2025
 12. Projekt Granty NCBiR, Lider XII
  Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce i zwalczaniu Pezicula spp. – kluczowych patogenów grzybowych jabłek
  Numer ID: 0054/L-12/2020 Numer: LIDER/7/0054/L-12/20/NCBR/2021 Okres realizacji: 2022 - 2025
 13. Projekt Granty NCBiR, TANGO V
  System do pomiaru widma zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów sypkich, płynnych i stałych w zakresie częstotliwości 1 MHz – 3 GHz
  Numer ID: TANGO-V-C/0007/2021 Numer: TANGO-V-C/0007/2021-00 Okres realizacji: 2022 - 2024
 14. Projekt Inne, „Społeczna odpowiedzialność nauki”
  XVIII Lubelski Festiwal Nauki
  Numer: SONP/SP/514504/2021 Okres realizacji: 2021 - 2022
 15. Projekt Granty NCN, MINIATURA 5
  Zmiany profilu fenotypowego i wrażliwości chemicznej patogenicznych dla upraw truskawki grzybów z gatunku Botrytis cinerea w wyniku działania octu drzewnego (łac. acetum pyro-lignosum)
  Numer ID: 518610 Numer: 2021/05/X/NZ9/01672 Okres realizacji: 2021 - 2022
 16. Projekt Inne, „Społeczna odpowiedzialność nauki”
  XXV Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik
  Numer: Numer projektu Wskazówka SONP/SP/514505/2021 Okres realizacji: 2021 - 2022
 17. Projekt Granty NCN, Miniatura 5
  Badanie wpływu zagęszczenia gleby na widmo jej zespolonej przenikalności elektrycznej
  Numer ID: 526725 Numer: 2021/05/X/ST10/00526 Okres realizacji: 2021 - 2022
 18. Projekt Granty NCN, SONATA 16
  Badania białek arabinogalaktanowych (AGPs) jako istotnych składników ściany komórkowej podczas procesu dojrzewania owoców
  Numer ID: 497160 Numer: 2020/39/D/NZ9/00232 Okres realizacji: 2021 - 2024
 19. Projekt Granty NCN, MINIATURA 5
  Różnorodność fenotypowa grzybów z rodzaju Verticillium i Trichoderma a konkurencja o azot – aspekt metodyczny
  Numer ID: 517340 Numer: 2021/05/X/NZ9/00341 Okres realizacji: 2021 - 2022
 20. Projekt Granty NCN, Preludium Bis 2
  Rola właściwości metabolicznych, morfologicznych i genetycznych grzybów Neosartorya spp. w kształtowaniu ich odporności na związki konserwujące, chemiczne oraz naturalne ekstrakty roślinne
  Numer ID: 505924 Numer: 2020/39/O/NZ9/03421 Okres realizacji: 2021 - 2025
 21. Projekt Granty NCN, Preludium Bis 2
  Zmiany stopnia acetylacji niecelulozowych polisacharydów podczas rozwoju i dojrzewania owoców i ich wpływ na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę tkanki roślinnej
  Numer ID: 500094 Numer: 2020/39/O/NZ9/00241 Okres realizacji: 2021 - 2025
 22. Projekt Granty NCN, Preludium 19
  Wpływ temperatury gleby na zjawisko rozbryzgu (splash erosion)
  Numer ID: 485491 Numer: UMO-2020/37/N/ST10/03363 Okres realizacji: 2021 - 2024
 23. Projekt Granty NCN, OPUS-19
  Celulozowo-pektynowe hydrożele sieciowane jonami metali dwuwartościowych do immobilizacji drobnoustrojów antagonistycznych
  Numer ID: 486784 Numer: 2019/35/B/NZ9/03537 Okres realizacji: 2021 - 2024
 24. Projekt Granty NCBiR, Lider XI
  Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji stresu beztlenowego owoców jabłoni z wykorzystaniem zjawiska dynamicznego rozpraszania światła (akronim: DynaLight)
  Numer: LIDER//11/0032/L-11/19/NCBR/2020 Okres realizacji: 2021 - 2024
 25. Projekt Granty NCN, Miniatura-4
  Wpływ egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv Trifolii na akumulację jonów metali ciężkich i pestycydów w środowisku glebowym
  Numer ID: 489094 Numer: 2020/04/X/NZ9/00275 Okres realizacji: 2020 - 2021
 26. Projekt Granty NCN, Miniatura 4
  Określenie wpływu granulacji i gęstości materiałów sypkich na intensywność i profil związków lotnych emitowanych podczas ich przechowywania w kontrolowanych warunkach
  Numer ID: 487399 Numer: 2020/04/X/NZ9/00351 Okres realizacji: 2020 - 2021
 27. Projekt Granty NCN, Preludium Bis 1
  Mechaniczna rola pojedynczych jednostek ramnozy w łańcuchach homogalakturonianu z pektyn ekstrahowanych z roślinnych ścian komórkowych
  Numer ID: 464077 Numer: 2019/35/O/NZ9/01387 Okres realizacji: 2020 - 2024
 28. Projekt Granty NCN, Sonata-15
  Zjawisko entomoremediacji odpadów uciążliwych w kontekście gospodarki cyrkularnej
  Numer ID: 466004 Numer: 2019/35/D/NZ9/01835 Okres realizacji: 2020 - 2023
 29. Projekt Granty NCN, Opus 18
  Wpływ suplementowania modelowego ciasta chlebowego wybranymi kwasami fenolowymi na strukturę białek glutenowych
  Numer ID: 461285 Numer: 2019/35/B/NZ9/02854 Okres realizacji: 2020 - 2023
 30. Projekt Granty NCN, Sonata 15
  Modelowanie właściwości mechanicznych sieci hemicelulozowo-celulozowych w analogach roślinnych ścian komórkowych
  Numer ID: 471330 Numer: 2019/35/D/NZ9/00555 Okres realizacji: 2020 - 2023
 31. Projekt Fundusze Strukturalne, POIR 3/4.1.1/2019 „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych"
  Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu
  Numer ID: POIR.04.01.01-00-0031/19 Numer: POIR.04.01.01-00-0031/19 Okres realizacji: 2020 - 2022
 32. Projekt Granty MNiSW, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
  Numer: STYP/15/0948/E-184/2020 Okres realizacji: 2020 - 2023
 33. Projekt Granty MNiSW, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
  Numer: STYP/15/0951/E-184/2020 Okres realizacji: 2020 - 2023
 34. Projekt Granty NCN, Preludium 17
  Wpływ wybranych polifenoli i ich glikozydów na strukturę białek glutenowych i właściwości reologiczne ciasta pszennego
  Numer ID: 446684 Numer: 2019/33/N/NZ9/02345 Okres realizacji: 2020 - 2023
 35. Projekt Granty MNiSW, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
  Numer ID: 965/E-184/STYP/14-2019 Numer: 1/12/2019 – 965/E-184/STYP/14-2019 Okres realizacji: 2020 - 2022
 36. Projekt Granty NCN, Miniatura 4
  Ocena wpływu kształtu cząstek na rozkład granulometryczny uzyskiwany metodą dyfrakcji laserowej
  Numer ID: 450244 Numer: 2019/03/X/ST10/00330 Okres realizacji: 2019 - 2020
 37. Projekt Granty MNiSW, Doktorat wdrożeniowy I - 2019
  Doktorat wdrożeniowy
  Numer ID: 449577 Numer: DWD/3/51/2019 Okres realizacji: 2019 - 2023
 38. Projekt Granty MNiSW, Premia na Horzyoncie
  Zgłoszenie do udziału w przedsięwzięciu „Premia na Horyzoncie 2” za projekt pt. „ Agent-based support tool for the development of agriculture policies – AGRICORE”
  Numer: 456073/PnH2/2019 Okres realizacji: 2019 - 2024
 39. Projekt Granty NCN, Preludium 16
  Wpływ nachylenia zbocza na parametry i stosunek faz wybitego materiału podczas rozbryzgu glebowego
  Numer ID: 429701 Numer: 2018/31/N/ST10/01757 Okres realizacji: 2019 - 2022
 40. Projekt Granty NCN, Miniatura 2
  Właściwości strukturalne związków pektynowych ekstrahowanych z wybranych owoców pestkowych i jagodowych
  Numer ID: 434770 Numer: 2018/02/X/NZ9/03453 Okres realizacji: 2019 - 2020
 41. Projekt Granty NCN, Opus 15
  Czynniki warunkujące zmiany aktywności enzymatycznej oraz funkcjonalną i genetyczną różnorodność mikroorganizmów w profilu glebowym w odniesieniu do zróżnicowanych typów gleb i sposobów ich rolniczego użytkowania
  Numer ID: 410433 Numer: 2018/29/B/NZ9/00982 Okres realizacji: 2019 - 2022
 42. Projekt Granty NCN, Opus 15
  Wpływ minerałów i różnych form węgla organicznego na strukturę, porowatość oraz stabilność mechaniczną i wodną agregatów glebowych – badania modelowe
  Numer ID: 414045 Numer: 2018/29/B/ST10/01592 Okres realizacji: 2019 - 2022
 43. Projekt Granty NCN, Opus 15
  Badania in vitro oddziaływań polisacharydów w celu zrewidowania istniejących modeli budowy roślinnej ściany komórkowej
  Numer ID: 407683 Numer: 2018/29/B/NZ9/00141 Okres realizacji: 2019 - 2022
 44. Projekt Granty NCN, Miniatura 2
  Badania struktury i uporządkowania białek arabinogalaktanowych (AGP) w ścianie komórkowej owoców
  Numer ID: 419589 Numer: 2018/02/X/NZ9/01926 Okres realizacji: 2018 - 2019
 45. Projekt Granty NCN, Miniatura 2
  Wpływ nawożenia ściekami po produkcji drożdży na zmienność filogenetyczną i funkcjonalną mikroorganizmów glebowych
  Numer ID: 409062 Numer: 2018/02/X/NZ2/01800 Okres realizacji: 2018 - 2019
 46. Projekt Granty MNiSW, Doktorat wdrożeniowy - 2018
  Doktorat wdrożeniowy
  Numer ID: 405303 Numer: 0006/DW/2018 /02 Okres realizacji: 2018 - 2022
 47. Projekt Granty NCN, Miniatura 2
  Opracowanie metody symultanicznej analizy różnorodności genetycznej bakterii, grzybów oraz archeonów w glebie poprzez analizę polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych typu Multiplex
  Numer ID: 409031 Numer: 2018/02/X/NZ9/00515 Okres realizacji: 2018 - 2019
 48. Projekt Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich
  Numer: BIOSTRATEG/344433/16/NCBR/2018 Okres realizacji: 2018 - 2022
 49. Projekt Granty NCN, Sonata 13
  Zwilżalność gleby jako czynnik warunkujący rozbryzg – pierwszą fazę erozji wodnej
  Numer ID: 383601 Numer: 2017/26/D/ST10/01026 Okres realizacji: 2018 - 2023
 50. Projekt Granty NCN, Preludium 13
  Metaboliczna i proteomiczna analiza wysokobiałkowych komórek glonów Chlorella saccharophila, Chlorella sorokiniana i Scenedesmus obliquus wzrastających w warunkach suplementacji melasą.
  Numer ID: 378059 Numer: 2017/25/N/NZ9/01785 Okres realizacji: 2018 - 2022
 51. Projekt Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie
  Numer: BIOSTRATEG3/347464/5/NCBR/2017 Okres realizacji: 2018 - 2021
 52. Projekt badawczy, Preludium 13
  Efektywność mechanizmu regulującego odporność pszenicy na toksyczne jony glinu w warunkach suszy glebowej
  Numer ID: 373078 Numer: 2017/25/N/NZ9/01406 Okres realizacji: 2018 - 2020
 53. Projekt Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Woda w glebie- monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla
  Numer: BIOSTRATEG3/345940/7/NCBR/2017 Okres realizacji: 2018 - 2021
 54. Projekt Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspakajający indywidualne potrzeby rośliny.
  Numer: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017 Okres realizacji: 2017 - 2021
 55. Projekt badawczy, Miniatura 1
  Wpływ tempa hydratacji błonników dietetycznych na strukturę białek glutenowych w modelowym cieście chlebowym
  Numer ID: 209870 Numer: 2017/01/X/NZ9/00365 Okres realizacji: 2017 - 2018
 56. Projekt Granty NCN, Opus 12
  Zmiany w ekosystemie w wyniku inwazji Reynoutria japonica: powiązanie ilości i chemicznej jakości biomasy roślinnej z właściwościami gleby
  Numer ID: 352655 Numer: 2016/23/B/NZ8/00564 Okres realizacji: 2017 - 2021
 57. Projekt Granty NCN, Sonata 12
  Zdolność jednokomórkowych glonów Eustigmatos calaminaris i Eustigmatos magnus (Eustigmatophyceae) do syntezy nienasyconych kwasów tłuszczowych w zmieniających się warunkach wzrostu
  Numer ID: 354273 Numer: 2016/23/D/NZ9/02670 Okres realizacji: 2017 - 2022
 58. Projekt Granty NCN, Preludium 11
  Badania in vitro zmian biochemicznych w roślinnej ścianie komórkowej za pomocą technik spektroskopii oscylacyjnej oraz metod immunofluorescencyjnych
  Numer ID: 335095 Numer: 2016/21/N/NZ9 /01343 Okres realizacji: 2017 - 2018
 59. Projekt Granty NCN, Opus 11
  Biochemiczne przemiany w glebie związków organicznych azotu zsyntetyzowanych w procesie biologicznej redukcji azotu przez bobik i jego pobieranie przez rośliny następcze
  Numer ID: 330926 Numer: 2016/21/B/NZ9/03588 Okres realizacji: 2017 - 2022
 60. Projekt Granty MNiSW,
  Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
  Numer ID: 347/STYP/11/2016 Numer: 347/STYP/11/2016 Okres realizacji: 2016 - 2019
 61. Projekt Granty MNiSW, Premia na Horyzoncie
  Wniosek o przyznanie środków finansowych za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” lub programie „Euratom” (Premia na Horyzoncie) tj. za Dbałość o gleby w celu korzystnej i zrównoważonej produkcji zbóż w Europie
  Numer ID: 329866/PnH/2017 Numer: 329866/PnH/2017 Okres realizacji: 2016 - 2021
 62. Projekt Granty MNiSW, Premia na Horyzoncie
  Wniosek o przyznanie środków finansowych za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” lub programie „Euratom” (Premia na Horyzoncie) tj. Interaktywna ocena jakości gleb w Europie i Chinach w produkcji rolniczej i trwałości środowiska
  Numer ID: 329801/PnH/2016 Numer: 329801/PnH/2016 Okres realizacji: 2016 - 2020
 63. Projekt Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, w aspekcie rolnictwa precyzyjnego
  Numer: BIOSTRATEG2/298782/11/NCBR/2016 Okres realizacji: 2016 - 2020
 64. Projekt Granty NCN, Preludium 9
  Sezonowe zmiany emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i podtlenku azotu) w zależności od technologicznego etapu procesu oczyszczania ścieków w laboratoryjnym modelu oczyszczalni typu SBR
  Numer ID: 293647 Numer: 2015/17/N/ST10/02194 Okres realizacji: 2016 - 2018
 65. Projekt badawczy, Sonata 8
  Badania struktury molekularnej samo-organizujących się frakcji pektyn roślinnych ścian komórkowych
  Numer ID: 294435 Numer: 2015/17/B/NZ9/03589 Okres realizacji: 2016 - 2019
 66. Projekt Granty NCBiR, LIDER
  Opracowanie metody wytwarzania biodegradowalnego nanokompozytu na bazie nanocelulozy uzyskanej z odpadu owocowo-warzywnego
  Numer: LIDER/300/L-6/14/NCBR/2015 Okres realizacji: 2016 - 2018
 67. Projekt Granty NCN, Sonata 8
  Badanie zależności między przenikalnością i konduktywnością elektryczną gleby oraz konduktywnością elektryczną wody glebowej w zmiennych warunkach termicznych w aspekcie oceny zasolenia gleby
  Numer ID: 274929 Numer: 2014/15/D/ST10/04000 Okres realizacji: 2015 - 2019
 68. Projekt Granty NCN, Preludium 8
  Wpływ roślinnych związków biologicznie czynnych na przebieg i intensywność procesu fermentacji metanowej biomasy roślinnej
  Numer ID: 271387 Numer: 2014/15/N/NZ9/01127 Okres realizacji: 2015 - 2019
 69. Projekt Granty NCN, SONATA BIS 4
  Opracowanie bilansu energetycznego pierwszej fazy erozji wodnej- rozbryzgu
  Numer ID: 209 Numer: 2014/14/E/ST10/ 00851 Okres realizacji: 2015 - 2019
 70. Projekt Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050.
  Numer ID: 271322 Numer: BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015 Okres realizacji: 2015 - 2019
 71. Projekt Granty MNiSW, Iuventus Plus
  Detekcja mechanicznych i chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy biospecklowych obrazów interferencyjnych
  Numer ID: 214 Numer: IP2014 023773 Okres realizacji: 2015 - 2017
 72. Projekt Granty NCBiR, Patent Plus
  Pomóż kasztanowcom.
  Numer ID: 210 Numer: PP4/2 Okres realizacji: 2015 - 2016
 73. Projekt Granty NCBiR, Program Badań Stosowanych
  System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy
  Numer ID: 211 Numer: 243981 Okres realizacji: 2015 - 2018
 74. Projekt Granty MNiSW, Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
  Stypendium nr 011/2014 dla Wybitnego Młodego Naukowca
  Numer ID: 208 Numer: 011/2014 Okres realizacji: 2014 - 2017
 75. Projekt Granty NCN, PRELUDIUM 6
  Wpływ dodatku jonów azotanowych na zdolność gleb mineralnych do utleniania metanu w zróżnicowanych warunkach natlenienia.
  Numer ID: 206 Numer: 2013/11/N/NZ9/04725 Okres realizacji: 2014 - 2016
 76. Projekt Granty NCN, SONATA 6
  Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH.
  Numer ID: 207 Numer: 2013/11/D/NZ9/02545 Okres realizacji: 2014 - 2016
 77. Projekt Granty MNiSW,
  Pełnienie funkcji Regionalnego Punktu Kontaktowego w Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 w latach 2014-2020
  Numer: MNiSW/2014/DIR/319 Okres realizacji: 2014 - 2020
 78. Projekt Granty NCBiR, Program Badań Stosowanych
  Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych
  Numer ID: 203 Numer: 210053 Okres realizacji: 2013 - 2016
 79. Projekt Granty MNiSW, Konkurs MNiSW 'Ścieżki Kopernika'
  Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie – warsztaty, eksperymenty, badania.
  Numer ID: 202 Okres realizacji: 2013 - 2014
 80. Projekt Granty NCN, Sonata
  Występowanie, detekcja oraz charakterystyka molekularna i metaboliczna toksynotwórczych grzybów termoopornych (Neosartorya fischeri i Byssochlamys fulva)
  Numer ID: 184 Numer: 202974 Okres realizacji: 2013 - 2016
 81. Projekt Granty NCN, Opus
  Określenie wpływu czynników Nod na proces biologicznej redukcji azotu cząsteczkowego przez bobik
  Numer ID: 187 Numer: 201512 Okres realizacji: 2013 - 2016
 82. Projekt Granty MNiSW, Diamentowy Grant
  Opracowanie i optymalizacja metod izolacji, wykrywania i identyfikacji grzybów z gatunku Talaromyces flavus
  Numer ID: 188 Numer: 200248 Okres realizacji: 2013 - 2016
 83. Projekt Granty NCN, Preludium
  Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych
  Numer ID: 185 Numer: 199781 Okres realizacji: 2013 - 2017
 84. Projekt Granty NCN, Opus
  Określenie wpływu zróżnicowania budowy i właściwości gleby na wzrost i plon roślin w obszarze lessowym w uproszczonej konserwacyjnej uprawie roli
  Numer ID: 186 Numer: 203396 Okres realizacji: 2013 - 2016
 85. Projekt Granty MNiSW, Iuventus Plus
  Eksperymentalna i numeryczna analiza wpływu stopnia niejednorodności wielkości cząstek na mikro- i makromechaniczne właściwości ośrodków sypkich
  Numer ID: 183 Numer: 196098 Okres realizacji: 2013 - 2015
 86. Projekt Fundusze Strukturalne, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Licea powiatu ryckiego – szkołami równych szans
  Numer ID: 197 Numer: POKL.0901.02-06-237/12 Okres realizacji: 2013 - 2013
 87. Projekt Granty NCBiR, INNOTECH w ramach ścieżki programowej In-Tech
  Opracowanie zaawansowanej technologicznie konstrukcji prasy silosującej o wysokim stopniu innowacyjności.
  Numer ID: 183567 Okres realizacji: 2013 - 2014
 88. Projekt Granty NCBiR, Program Badań Stosowanych
  Wykorzystanie ultradźwięków do wspomagania procesów suszenia materiałów biologicznych szczególnie wrażliwych na termiczne warunki suszenia
  Numer ID: 190 Numer: PBS1/A8/13/2012 Okres realizacji: 2012 - 2015
 89. Projekt Granty NCBiR, Program Badań Stosowanych
  Sensory dielektryczne do badania wilgotności gleby oraz jakości materiałów i produktów rolniczych.
  Numer ID: 171 Numer: PBS_177194 Okres realizacji: 2012 - 2015
 90. Projekt Granty NCBiR, Program Badań Stosowanych
  Unowocześnienie reflektometrycznego miernika do selektywnego pomiaru wilgotności materiałów porowatych.
  Numer ID: 172 Numer: PBS_176956 Okres realizacji: 2012 - 2015
 91. Projekt Fundusze Strukturalne, Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy
  Opracowanie prototypu transmisyjnej sondy dwuprętowej do pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów ciekłych pochodzenia rolniczego.
  Numer ID: 192 Numer: UM/1954/G1/DZ/12 Okres realizacji: 2012 - 2013
 92. Projekt Fundusze Strukturalne, Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy
  Wyznaczenie parametrów funkcjonalnych prototypowych sensorów potencjału matrycowego wody w glebie.
  Numer ID: 191 Numer: UM/1955/G1/DZ/12 Okres realizacji: 2012 - 2013
 93. Projekt Granty NCN, Preludium
  Wpływ właściwości fizykochemicznych kwasów huminowych pochodzących z torfów na ich interakcje chemiczne z jonami miedzi, manganu i żelaza
  Numer ID: 173 Numer: 2011/03/N/NZ9/04239 Okres realizacji: 2012 - 2013
 94. Projekt Granty MNiSW, 40 konkurs MNiSW
  Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby z pomiarów naziemnych i satelitarnych.
  Numer ID: 18 Numer: N N310 734640 Okres realizacji: 2012 - 2012
 95. Projekt Granty MNiSW, Iuventus Plus
  Analiza procesu deestryfikacji związków pektynowych przy zastosowaniu obrazowania i spektroskopii sił AFM.
  Numer ID: 1 Numer: IP2011 007871 Okres realizacji: 2012 - 2014
 96. Projekt Granty MNiSW, Iuventus Plus
  Opracowanie metody pomiaru energii kinetycznej kropel wody przenoszących materiał glebowy, powstających i przemieszczanych w wyniku rozbryzgu.
  Numer ID: 4 Numer: IP2011 047471 Okres realizacji: 2012 - 2014
 97. Projekt Granty NCN, Sonata
  Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców.
  Numer ID: 8 Numer: 2011/01/D/NZ9/02494 Okres realizacji: 2011 - 2014
 98. Projekt Granty NCN, Preludium
  Numeryczne modelowanie deformacji tkanki roślinnej z wykorzystaniem metody elementów skończonych
  Numer ID: 15 Numer: 2011/01/N/NZ9/02496 Okres realizacji: 2011 - 2013
 99. Projekt Granty NCN, Opus
  Badania enzymatycznej degradacji struktury polisacharydów ściany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM).
  Numer ID: 14 Numer: 2011/01/B/NZ9/00787 Okres realizacji: 2011 - 2014
 100. Projekt Granty NCBiR, LIDER
  Opracowanie innowacyjnego biopreparatu do optymalizacji procesu fermentacji metanowej odpadów organicznych
  Numer ID: 10 Numer: 048/L-2/10 Okres realizacji: 2011 - 2014
 101. Projekt Granty NCBiR, LIDER
  Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego.
  Numer ID: 11 Numer: 109/L-2/10 Okres realizacji: 2011 - 2014
 102. Projekt Granty MNiSW, 40 konkurs MNiSW
  Badanie energii przylegania cząstek gleby metodą pojedynczej kropli symulowanego opadu.
  Numer ID: 7 Numer: N N310 777640 Okres realizacji: 2011 - 2014
 103. Projekt Granty MNiSW, 40 konkurs MNiSW
  Opracowanie algorytmów porównywania wyników rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych oznaczonego za pomocą dyfrakcji laserowej i techniką areometryczną.
  Numer ID: 12 Numer: N N310 777440 Okres realizacji: 2011 - 2014
 104. Projekt Granty NCN, Opus
  Opracowanie modeli PTF krzywej retencji wodnej z uwzględnieniem efektu histerezy.
  Numer ID: 13 Numer: 2011/01/B/ST10/07544 Okres realizacji: 2011 - 2014
 105. Projekt Inne,
  Opracowanie założeń fizjologiczno-technicznych do produkcji glonów na cele energetyczne.
  Numer ID: 9 Numer: N N313 705940 Okres realizacji: 2011 - 2014
 106. Projekt Granty NCN, PRELUDIUM
  Wykorzystanie kapsułek wykonanych z alginianu sodu do modyfikacji warunków biochemicznych gleby.
  Numer ID: 5 Numer: 2011/01/N/NZ9/02456 Okres realizacji: 2011 - 2014
 107. Projekt Inne,
  Wytworzenie aparatury do niedestrukcyjnej oceny jakości warzyw i owoców na podstawie zjawiska biospeckli.
  Numer ID: 16 Numer: N R12 0137 10 Okres realizacji: 2011 - 2012
 108. Projekt Inne,
  Wzrost i pobieranie wody przez rzepak żółtonasienny i czarnonasienny w zależności od stanu zagęszczenia gleby.
  Numer ID: 17 Numer: N N310 776940 Okres realizacji: 2011 - 2012
 109. Projekt Granty MNiSW, Iuventus Plus
  Charakterystyka zbiorowisk grzybów występujących w wybranych odpadach organicznych oraz ocena ich przydatności w degradacji odpadów
  Numer ID: 27 Numer: IP2010 009370 Okres realizacji: 2010 - 2011
 110. Projekt Granty MNiSW, Iuventus Plus
  Spektroskopia mechaniczna AFM amorficznych i krystalicznych form celulozy w środowisku biopolimerów ścian komórkowych.
  Numer ID: 29 Numer: IP2010 005770 Okres realizacji: 2010 - 2012
 111. Projekt Granty MNiSW, Iuventus Plus
  Zastosowanie metod optycznych do badania początkowej fazy erozji wodnej – rozbryzgu.
  Numer ID: 36 Numer: IP2010 036370 Okres realizacji: 2010 - 2011
 112. Projekt Granty MNiSW, 12 konkurs
  Wykrywanie i identyfikacja ukrytych pod powierzchnią ziemi min i IED
  Numer ID: 178 Numer: 92056 Okres realizacji: 2010 - 2012
 113. Projekt Inne,
  Modelowanie obciążenia obiektów zanurzonych w ziarnie pszenicy.
  Numer ID: 30 Numer: N N310 305739 Okres realizacji: 2010 - 2011
 114. Projekt Inne,
  Zmiany pojemności denitryfikacyjnej wybranych gleb mineralnych na tle zmian zawartości w nich węgla organicznego i azotu mineralnego.
  Numer ID: 22 Numer: PB Nr N N310 115338 Okres realizacji: 2010 - 2013
 115. Projekt Inne,
  Wpływ czynników technologicznych na parametry mechaniczne drobnoziarnistych proszków spożywczych.
  Numer ID: 24 Numer: PB Nr N N313 141938 Okres realizacji: 2010 - 2013
 116. Projekt Fundusze Strukturalne,
  Produkcja ekologicznego oleju o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych
  Numer ID: 19 Numer: WND-POIG.01.03.01-06-030/09 Okres realizacji: 2010 - 2014
 117. Projekt Granty MNiSW, 39 konkurs MNiSW
  Różnorodność populacji mikroorganizmów i aktywność biochemiczna strefy korzeniowej wybranych roślin uprawnych w wyniku rolniczego zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków mleczarskich
  Numer ID: 21 Numer: N N310 307439 Okres realizacji: 2010 - 2013
 118. Projekt Inne,
  Utlenianie metanu w warunkach beztlenowych w glebach z podwyższoną zawartością siarczanów (VI) i azotanów (V).
  Numer ID: 23 Numer: PB Nr N N310 043838 Okres realizacji: 2010 - 2013
 119. Projekt Inne,
  Wodoodporność agregatów warstwy ornej gleb mineralnych.
  Numer ID: 20 Numer: N N310 307639 Okres realizacji: 2010 - 2013
 120. Projekt Inne,
  Wpływ flawonoidów, czynników Nod oraz ściółkowania na brodawkowanie i plonowanie grochu.
  Numer ID: 26 Numer: N N310 307539 Okres realizacji: 2010 - 2013
 121. Projekt Fundusze Strukturalne, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę
  Numer ID: 205 Okres realizacji: 2009 - 2014
 122. Projekt Inne,
  Wybrane właściwości gleb i ich przestrzenna zmienność w skali pola.
  Numer ID: 140 Numer: PB Nr N N310 088636 Okres realizacji: 2009 - 2010
 123. Projekt Fundusze Europejskie, Europejska Agencja Kosmiczna
  Gleba, Woda i Wymiana Energii / Badania
  Numer ID: 162 Numer: 98084 Okres realizacji: 2009 - 2011
 124. Projekt Inne,
  Właściwości hydrofilowo-hydrofobowe wybranych gleb Polski.
  Numer ID: 139 Numer: PB Nr N N310 149335 Okres realizacji: 2008 - 2009
 125. Projekt Inne,
  Wpływ gęstości gleby i ściółkowania na wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnych soi.
  Numer ID: 138 Numer: PB Nr N N310 149635 Okres realizacji: 2008 - 2009
 126. Projekt Inne,
  Wykorzystanie termografii aktywnej do badania defektów wewnętrznych i zaburzeń fizjologicznych w tkankach wybranych owoców i warzyw.
  Numer ID: 137 Numer: PB Nr N N310 306234 Okres realizacji: 2008 - 2010
 127. Projekt Inne,
  Wpływ wilgotności i zasolenia gleby na jej przenikalność dielektryczną wyznaczoną metodą reflektometrii częstotliwościowej.
  Numer ID: 135 Numer: PB Nr N N310 314734 Okres realizacji: 2008 - 2009
 128. Projekt Inne,
  Wpływ stanu zerodowania gleby płowej wytworzonej z lessu na aktywność biologiczną i plonowanie roślin.
  Numer ID: 134 Numer: PB Nr N N310 300734 Okres realizacji: 2008 - 2009
 129. Projekt Inne,
  Wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w wybranych glebach mineralnych.
  Numer ID: 136 Numer: PB Nr N N305 299534 Okres realizacji: 2008 - 2009
 130. Projekt Inne,
  Metodyczne aspekty wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych z wykorzystaniem dyfrakcji laserowej
  Numer ID: 131 Numer: PB Nr N N310 3222 33 Okres realizacji: 2007 - 2008
 131. Projekt Inne,
  Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych.
  Numer ID: 130 Numer: PB Nr N N310 3221 33 Okres realizacji: 2007 - 2008
 132. Projekt Inne,
  System monitorowania temperatury i wilgotności złoża rzepaku.
  Numer ID: 132 Numer: PB Nr N N310 3214 33 Okres realizacji: 2007 - 2010
 133. Projekt Inne,
  Zakres stosowalności nowego typu elektrod jonoselektywnych do oznaczania aktywności potasu w glebie.
  Numer ID: 129 Numer: PB Nr N N305 3254 33 Okres realizacji: 2007 - 2008
 134. Projekt Inne,
  Wpływ procesów uszlachetniania oraz warunków przechowywania na właściwości fizykochemiczne i biologiczne wytłoków i śruty rzepakowej.
  Numer ID: 127 Numer: PB Nr N310 069 32/2806 Okres realizacji: 2007 - 2010
 135. Projekt Inne,
  Wpływ nierównomiernego zagęszczenia gleby i zlokalizowanego nawożenia na wzrost i funkcjonowanie korzeni kukurydzy.
  Numer ID: 125 Numer: PB Nr N310 036 32/1951 Okres realizacji: 2007 - 2010
 136. Projekt Inne,
  Określenie wpływu pH, Cu i Al na wybrane fizykochemiczne właściwości korzeni roślin jednoliściennych i dwuliściennych przy zastosowaniu metod adsorpcyjnych i miareczkowych.
  Numer ID: 128 Numer: PB Nr N310 017 32/1297 Okres realizacji: 2007 - 2010
 137. Projekt Inne,
  Modelowanie efektów quasi – statycznych w złożu ziarna metodą elementów dyskretnych.
  Numer ID: 126 Numer: PB Nr N208 002 32/0218 Okres realizacji: 2007 - 2008
 138. Projekt Granty NCBiR, Inicjatywa Technologiczna 1
  Opracowanie sposobu wytwarzania i zastosowania technicznego oleju gorczycowego do smarowania pił łańcuchowych do cięcia drewna.
  Numer ID: 133 Numer: Nr PBR 12633 Okres realizacji: 2007 - 2010
 139. Projekt Inne,
  Określenie przestrzennego rozkładu wilgotności i właściwości cieplnych gleby w obiektach o małym i dużym uwilgotnieniu jako podstawy do oceny zgodności wyników otrzymywanych z pomiarów naziemnych i satelitarnych.
  Numer ID: 123 Numer: PB Nr N305 046 31/1707 Okres realizacji: 2006 - 2009
 140. Projekt Inne,
  Wybrane właściwości gleb jako wskaźnik zmian w środowisku glebowym na skutek renaturyzacji gruntów porolnych.
  Numer ID: 124 Numer: PB Nr N310 035 31/1730 Okres realizacji: 2006 - 2009
 141. Projekt Inne,
  Wpływ zróżnicowanych warunków przechowywania na zmianę właściwości fizycznych złoża nasion rzepaku i ziarna zbóż.
  Numer ID: 122 Numer: PB Nr 2 P06T 051 30 Okres realizacji: 2006 - 2009
 142. Projekt Inne,
  Analiza czynników wpływających na zwilżalność gleb mineralnych.
  Numer ID: 121 Numer: PB Nr 2 P06S 013 30 Okres realizacji: 2006 - 2009
 143. Projekt Inne,
  Wpływ fosforanów na uwalnianie materii organicznej z gleb pobagiennych.
  Numer ID: 120 Numer: PB Nr 2 P04G 079 29 Okres realizacji: 2005 - 2007
 144. Projekt Inne,
  Obieg metali ciężkich w urbanoziemach w pobliżu elementów infrastruktury miejskiej i na terenach zdegradowanych gruzem budowlanym i rekultywowanych torfem.
  Numer ID: 119 Numer: PB Nr 2 P04G 091 28 Okres realizacji: 2005 - 2008
 145. Projekt Inne,
  Zastosowanie emisji akustycznej do oceny jakości owoców i warzyw.
  Numer ID: 118 Numer: PB Nr 2 P06T 089 28 Okres realizacji: 2005 - 2008
 146. Projekt Inne,
  Kryteria doboru optymalnej technologii zbioru rzepaku.
  Numer ID: 117 Numer: 2 P06R 063 27 Okres realizacji: 2004 - 2006
 147. Projekt Inne,
  Opracowanie systemu monitorowania stężenia wybranych jonów w glebach i gruntach z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych.
  Numer ID: 116 Numer: 2 P04G 032 26 Okres realizacji: 2004 - 2007
 148. Projekt Inne,
  Zastosowanie metody pomiaru prędkości poprzecznych fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości sypkich materiałów roślinnych.
  Numer ID: 115 Numer: 2 P06T 107 26 Okres realizacji: 2004 - 2005
 149. Projekt Inne,
  Zastosowanie membranowych przetworników do wyznaczania naporu w roślinnych materiałach sypkich.
  Numer ID: 114 Numer: 2 P06T 031 26 Okres realizacji: 2004 - 2005
 150. Projekt Inne,
  Wpływ stanu natlenienia na proces tworzenia i pochłaniania podtlenku azotu w glebach ornych Polski na tle wybranych gleb Centralnej Europy.
  Numer ID: 113 Numer: PB Nr 3 P06S 010 25 Okres realizacji: 2003 - 2006
 151. Projekt Inne,
  Wpływ nawadniania gleb organicznych oczyszczonymi ściekami miejskimi na aktywność respiracyjną drobnoustrojów glebowych.
  Numer ID: 112 Numer: PB Nr 3 P04G 080 25 Okres realizacji: 2003 - 2005
 152. Projekt Inne,
  Aktywność wybranych enzymów – dezaminaz w glebach różnie użytkowanych, jako wskaźnik ich żyzności.
  Numer ID: 111 Numer: 3 P04G 043 24 Okres realizacji: 2003 - 2005
 153. Projekt Inne,
  Usuwanie azotanów (V) z wód ściekowych drogą przemiennej sorpcji i denitryfikacji.
  Numer ID: 110 Numer: 3 P06S 005 24 Okres realizacji: 2003 - 2005
 154. Projekt Inne,
  Wpływ makroporów glebowych na wzrost korzeni i pędów roślin oraz wymywanie składników pokarmowych z gleby.
  Numer ID: 108 Numer: 3 P06R 001 23 Okres realizacji: 2002 - 2005
 155. Projekt Inne,
  Fizyczne właściwości gleb wytworzonych z utworów pyłowych różnej genezy.
  Numer ID: 109 Numer: 3 P06R 133 23 Okres realizacji: 2002 - 2004
 156. Projekt Inne,
  Określenie warunków uruchamiania metali ciężkich i stabilności azotanów w lessowych glebach erodowanych.
  Numer ID: 106 Numer: 3 P06S 009 22 Okres realizacji: 2002 - 2004
 157. Projekt Inne,
  Określenie przydatności pomiaru wodochłonności glutenu w ocenie wartości wypiekowej pszenicy.
  Numer ID: 105 Numer: 3 P06T 004 22 Okres realizacji: 2002 - 2004
 158. Projekt Inne,
  Zastosowanie termografii do określania parametrów oceny jakości wybranych nasion i owoców.
  Numer ID: 107 Numer: 3 P06R 092 22 Okres realizacji: 2002 - 2004
 159. Projekt Inne,
  Określenie wpływu erozji wodnej i uprawowej na przekształcenie intensywnie użytkowanej rolniczo małej zlewni lessowej.
  Numer ID: 103 Numer: 6 P06S 003 21 Okres realizacji: 2001 - 2004
 160. Projekt Inne,
  Opracowanie algorytmów wyznaczania współczynnika przewodnictwa wodnego gleby z jej parametrów fazy stałej.
  Numer ID: 102 Numer: 6 P06R 072 21 Okres realizacji: 2001 - 2003
 161. Projekt Inne,
  Opracowanie i wykonanie głowicy pomiarowej do wyznaczania naprężeń lokalnych w złożu ziarna.
  Numer ID: 104 Numer: 6 P06T 010 21 Okres realizacji: 2001 - 2002
 162. Projekt Inne,
  Ocena przydatności woltamperometrycznej metody wyznaczania gęstości strumienia tlenu w symetrycznym układzie dwuelektrodowym.
  Numer ID: 98 Numer: 6 P06B 027 20 Okres realizacji: 2001 - 2004
 163. Projekt Inne,
  Analiza dokładności wyznaczania przepływu ciepła w profilu glebowym strumieniomierzem płytkowym.
  Numer ID: 95 Numer: 6 P06B 043 20 Okres realizacji: 2001 - 2002
 164. Projekt Inne,
  Monitoring cech fizycznych pojedynczych ziarniaków w kłosach wybranych odmian pszenicy.
  Numer ID: 96 Numer: 6 P06F 004 20 Okres realizacji: 2001 - 2003
 165. Projekt Inne,
  Wpływ właściwości powierzchniowych fazy stałej materiału glebowego na wiązanie wody przy niskim uwilgotnieniu.
  Numer ID: 91 Numer: 6 P06H 064 20 Okres realizacji: 2001 - 2004
 166. Projekt Inne,
  Badanie przestrzennej zmienności fizyko-chemicznych właściwości gleby jako podstawy precyzyjnego rolnictwa.
  Numer ID: 97 Numer: 6 P06H 029 20 Okres realizacji: 2001 - 2003
 167. Projekt Inne,
  Badanie stanu naprężeń oraz odkształceń w glebie pod obciążeniem elementów jezdnych pojazdów i maszyn rolniczych.
  Numer ID: 94 Numer: 6 P06F 006 20 Okres realizacji: 2001 - 2001
 168. Projekt Inne,
  Opracowanie metody oraz określenie czynników warunkujących pękanie strąków i osypywanie nasion roślin strączkowych grubonasiennych.
  Numer ID: 92 Numer: 6 P06B 044 20 Okres realizacji: 2001 - 2002
 169. Projekt Inne,
  Próba zmniejszenia tempa mineralizacji glebowej substancji organicznej w aspekcie poprawy produkcyjności gleb lekkich i ochrony środowiska naturalnego.
  Numer ID: 101 Numer: 6 P04G 032 20 Okres realizacji: 2001 - 2003
 170. Projekt Inne,
  Wpływ temperatury na przenikalność dielektryczną gleby w aspekcie reflektometrycznego (TDR) pomiaru wilgotności objętościowej gleby.
  Numer ID: 100 Numer: 6 P06B 020 20 Okres realizacji: 2001 - 2002
 171. Projekt Inne,
  Zmiana właściwości fizykochemicznych modelowych mieszanin gleb z materiałami budowlanymi i substancją organiczną pod wpływem cyklicznych zmian temperatury.
  Numer ID: 93 Numer: 6 P04G 033 20 Okres realizacji: 2001 - 2001
 172. Projekt Inne,
  Emisja N2O z pól irygowanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania.
  Numer ID: 88 Numer: 6 P04G 032 19 Okres realizacji: 2000 - 2003
 173. Projekt Inne,
  Przyrodnicze podstawy ochrony i odnowy ekosystemów wodno-torfowiskowych w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego na tle antropogenicznych przekształceń środowiska naturalnego.
  Numer ID: 90 Numer: 6 P04G 029 19 Okres realizacji: 2000 - 2003
 174. Projekt Inne,
  Zastosowanie skrobi jako preparatu do ograniczenia pękania łuszczyn rzepaku.
  Numer ID: 86 Numer: 5 P06B 002 19 Okres realizacji: 2000 - 2001
 175. Projekt Inne,
  Mechaniczne i optyczne właściwości jabłek – modelowanie jakości owoców po przechowywaniu.
  Numer ID: 85 Numer: 5 P06F 012 19 Okres realizacji: 2000 - 2001
 176. Projekt Inne,
  Określenie charakterystyk adsorpcyjnych i jonowymiennych korzeni oraz ich zmian pod wpływem stresu wywołanego niskim pH i toksycznymi ilościami glinu dla wybranych roślin zbożowych o zróżnicowanej tolerancyjności na kwasowość gleby.
  Numer ID: 87 Numer: 5 P06B 051 19 Okres realizacji: 2000 - 2002
 177. Projekt Inne,
  Określenie wpływu cyklodekstryn na właściwości powierzchniowe i strukturalne minerałów ilastych i gleb.
  Numer ID: 89 Numer: 6 P04G 056 19 Okres realizacji: 2000 - 2002
 178. Projekt Inne,
  Wpływ prędkości przejazdów pojazdów rolniczych po polu na naprężenia i odkształcenia w profilu glebowym.
  Numer ID: 83 Numer: 5 P06F 003 18 Okres realizacji: 2000 - 2002
 179. Projekt Inne,
  Analiza nowych fizycznych parametrów do oceny jakości świeżych produktów z jabłek.
  Numer ID: 82 Numer: 5 P06C 021 18 Okres realizacji: 2000 - 2001
 180. Projekt Inne,
  Określenie wpływu lokalnego podwyższonego zagęszczenia gleby na początkowy wzrost i pobieranie wody przez pszenicę.
  Numer ID: 81 Numer: 5 P06B 031 18 Okres realizacji: 2000 - 2000
 181. Projekt Inne,
  Właściwości fizyczne agregatów glebowych i ich wpływ na wzrost pszenicy w początkowej fazie rozwoju.
  Numer ID: 84 Numer: 5 P06B 027 18 Okres realizacji: 2000 - 2000
 182. Projekt Akcje COST, COST
  Erozja gleby a zmiany globalne
  Numer ID: 151 Numer: COST Action 623 Okres realizacji: 2000 - 2003
 183. Projekt Inne,
  Określenie właściwości agrofizycznych soczewicy pod kątem uzyskiwania nasion o wysokiej jakości.
  Numer ID: 78 Numer: 5 P06F 002 17 Okres realizacji: 1999 - 2001
 184. Projekt Inne,
  Opracowanie charakterystyki właściwości fizycznych sypkich surowców spożywczych.
  Numer ID: 79 Numer: 5 P06F 021 17 Okres realizacji: 1999 - 2002
 185. Projekt Inne,
  Określenie zdolności minerałów ilastych (pochodzących z materiałów odpadowych towarzyszących pokładom węgla kamiennego w Bogdance), do sorpcji azotanów(V).
  Numer ID: 76 Numer: 6 P04G 053 17 Okres realizacji: 1999 - 2000
 186. Projekt Inne,
  Badanie właściwości mechanicznych tkanek bulwy ziemniaka wybranych odmian w aspekcie ich praktycznego wykorzystania.
  Numer ID: 80 Numer: 5 P06F 013 17 Okres realizacji: 1999 - 2002
 187. Projekt Inne,
  Badanie wpływu czynników zewnętrznych na uwalnianie substancji organicznej oraz na zmiany właściwości fizykochemicznych fazy stałej wybranych gleb hydrogenicznych.
  Numer ID: 77 Numer: 6 P04G 012 17 Okres realizacji: 1999 - 2001
 188. Projekt Inne,
  Aktywność biologiczna jako wskaźnik żywotności filtru glebowego podczas sorbowania biogenów ze ścieków komunalnych.
  Numer ID: 75 Numer: 5 P06H 035 16 Okres realizacji: 1999 - 2001
 189. Projekt Inne,
  Rola wybranych roślin w usuwaniu produktów anaerobiozy drogą transportu wewnętrznego.
  Numer ID: 74 Numer: 5 P06H 044 16 Okres realizacji: 1999 - 2001
 190. Projekt Inne,
  Opracowanie bazy danych i map hydrofizycznych właściwości gleb ornych Polski.
  Numer ID: 73 Numer: 5 P06B 012 15 Okres realizacji: 1998 - 2001
 191. Projekt Inne,
  Wykorzystanie stanu oksydoredukcyjnego do oceny akumulacji cynku w roślinach uprawianych na polach irygowanych ściekami miejskimi.
  Numer ID: 71 Numer: 6 P04G 014 14 Okres realizacji: 1998 - 1999
 192. Projekt Inne,
  Niejednorodność powierzchni jako charakterystyka materiału glebowego.
  Numer ID: 72 Numer: 5 P06B 029 14 Okres realizacji: 1998 - 2000
 193. Projekt badawczy,
  Określenie wpływu ciśnienia wewnątrzkomórkowego na sygnał emisji akustycznej w tkance miękiszowej bulwy ziemniaka poddanej działaniu sił zewnętrznych.
  Numer ID: 70 Numer: 7 T07A 025 14 Okres realizacji: 1998 - 1998
 194. Projekt Inne,
  Zbadanie emisji i dynamiki podtlenku azotu na polach irygowanych ściekami miejskimi.
  Numer ID: 69 Numer: 6 P04G 059 13 Okres realizacji: 1997 - 1998
 195. Projekt Inne,
  Wyznaczanie stanu naprężeń oraz odkształceń w glebie pod kołami pojazdów mechanicznych w badaniach polowych.
  Numer ID: 67 Numer: 7 T07C 033 13 Okres realizacji: 1997 - 1998
 196. Projekt Inne,
  Energia powierzchniowa i wielkości jej składowych jako parametry określające zwilżalność i stan agregacyjny wybranych minerałów ilastych i gleb.
  Numer ID: 65 Numer: 5 P06B 052 12 Okres realizacji: 1997 - 1998
 197. Projekt Inne,
  Opracowanie mapy powierzchni właściwej gleb ornych Polski.
  Numer ID: 66 Numer: 5 P06B 023 12 Okres realizacji: 1997 - 1999
 198. Projekt Inne,
  Ocena mikrodyfuzji tlenu w glebie na podstawie krzywej woltamperometrycznej redukcji tlenu.
  Numer ID: 68 Numer: 5 P06B 016 13 Okres realizacji: 1997 - 1998
 199. Projekt Inne,
  Zbadanie wpływu procesów zakwaszania i alkalizacji na zmiany niejednorodności powierzchni wybranych minerałów glebowych i gleb.
  Numer ID: 64 Numer: 6 P04G 033 12 Okres realizacji: 1997 - 1998
 200. Projekt badawczy,
  Możliwości wykorzystania dżdżownic Lumbricidae do rekultywacji hałd górniczych.
  Numer ID: 62 Numer: 6 P04G 013 11 Okres realizacji: 1996 - 1997
 201. Projekt Inne,
  Modelowe badania preferencyjnego przepływu wody w ośrodku glebowym.
  Numer ID: 63 Numer: 6 P04G 023 11 Okres realizacji: 1996 - 1997
 202. Projekt Inne,
  Mechanizm powstawania spływu powierzchniowego z uwzględnieniem parametrów mikroreliefu gleby.
  Numer ID: 57 Numer: 5 P06B 068 10 Okres realizacji: 1996 - 1999
 203. Projekt Inne,
  Agrofizyczna i biologiczna ocena żyzności gleb uprawianych ekologicznie i konwencjonalnie.
  Numer ID: 59 Numer: 5 P06B 007 10 Okres realizacji: 1996 - 1998
 204. Projekt Inne,
  Ilościowe badania uszkodzeń w biologicznych ośrodkach wielofazowych.
  Numer ID: 56 Numer: 5 P06F 003 10 Okres realizacji: 1996 - 1998
 205. Projekt Inne,
  Kształtowanie właściwości fizycznych gleb w wyniku naturalnej i stymulowanej aktywności dżdżownic.
  Numer ID: 54 Numer: 6 P04F 063 10 Okres realizacji: 1996 - 1998
 206. Projekt Inne,
  Mechanizmy przenoszenia naprężeń w warstwie ziarna pszenicy.
  Numer ID: 55 Numer: 5 P06F 024 10 Okres realizacji: 1996 - 1998
 207. Projekt Inne,
  Możliwości wykorzystania dżdżownic Lumbricidae do rekultywacji hałd górniczych.
  Numer ID: 61 Numer: 5 P06B 038 11 Okres realizacji: 1996 - 1998
 208. Projekt badawczy,
  System obronny roślin w warunkach anoksji systemu korzeniowego.
  Numer ID: 58 Numer: 6 P04C 101 10 Okres realizacji: 1996 - 1998
 209. Projekt Inne,
  Fizyczne i biologiczne skutki suszenia mikrofalowego ziarna pszenicy.
  Numer ID: 53 Numer: 5 P06F 012 09 Okres realizacji: 1995 - 1998
 210. Projekt Inne,
  Podatność ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne i jej związek z wybranymi właściwościami technologicznymi.
  Numer ID: 51 Numer: 5 P06F 005 09 Okres realizacji: 1995 - 1996
 211. Projekt Fundusze Strukturalne,
  Rola frakcji próchniczych w formowaniu powierzchniowych właściwości materiału glebowego.
  Numer ID: 52 Numer: 5 P06B 003 09 Okres realizacji: 1995 - 1996
 212. Projekt Inne,
  Badania pól naprężeń i odkształceń w glebie podczas uprawy i pod kołami pojazdów rolniczych..
  Numer ID: 49 Numer: P 06F 005 08 Okres realizacji: 1995 - 1998
 213. Projekt Inne,
  Aspekty metodyczne wyznaczania rozkładu rozmiarów porów i wymiaru fraktalnego materiałów glebowych.
  Numer ID: 50 Numer: 5 P06B 077 08 Okres realizacji: 1995 - 1995
 214. Projekt Inne,
  Określenie właściwości agrofizycznych i opracowanie podstaw technologii zbioru amarantusa.
  Numer ID: 48 Numer: 5 P06F 023 08 Okres realizacji: 1995 - 1998
 215. Projekt Inne,
  Sygnał penetrometryczny jako nośnik informacji o środowisku wzrostu korzeni.
  Numer ID: 47 Numer: 5 P06F 009 08 Okres realizacji: 1995 - 1996
 216. Projekt Inne,
  Wpływ wilgotności i temperatury na zmienność właściwości mechanicznych nasion rzepaku.
  Numer ID: 43 Numer: 5 S306 001 07 Okres realizacji: 1994 - 1995
 217. Projekt Inne,
  Przyczyny powstawania pęknięć endospermu ziarna pszenicy w okresie przedzbiorowym.
  Numer ID: 45 Numer: 5 S302 037 07 Okres realizacji: 1994 - 1995
 218. Projekt Inne,
  Wpływ wybranych czynników fizycznych na aktywność dehydrogenazową w glebach wytworzonych z lessu.
  Numer ID: 46 Numer: 0424/S3/94/07 Okres realizacji: 1994 - 1994
 219. Projekt Inne,
  Zależność prędkości propagacji impulsu elektromagnetycznego w glebie od jej wybranych właściwości fizycznych i chemicznych.
  Numer ID: 41 Numer: 0428/S3/94/07 Okres realizacji: 1994 - 1995
 220. Projekt Inne,
  Wpływ wybranych preparatów chemicznych na zmienność cech wytrzymałościowych łuszczyn rzepaku ozimego.
  Numer ID: 42 Numer: 5 S306 010 07 Okres realizacji: 1994 - 1995
 221. Projekt Inne,
  Mechanizmy powstawania uszkodzeń nasion roślin strączkowych.
  Numer ID: 39 Numer: 5 S306 010 06 Okres realizacji: 1994 - 1997
 222. Projekt badawczy,
  Opracowanie metody monitorowania wybranych parametrów agrofizycznych materiałów i produktów rolniczych.
  Numer ID: 40 Numer: 5 S306 009 06 Okres realizacji: 1994 - 1996
 223. Projekt Inne,
  Optymalizacja procesu przechowywania nasion rzepaku.
  Numer ID: 44 Numer: 5 S306 015 07 Okres realizacji: 1994 - 1997
 224. Projekt badawczy,
  Fizyczne badania struktury materiałów rolniczych.
  Numer ID: 38 Numer: 5 S306 030 04 Okres realizacji: 1993 - 1995
 225. Projekt badawczy,
  Badanie mechanicznych właściwości roślinnych materiałów granularnych.
  Numer ID: 37 Numer: 5 551 392 03 Okres realizacji: 1992 - 1995
 226. Projekt badawczy,
  Struktura bilansu promieniowania i stosunki termiczno-wilgotnościowe.
  Numer ID: 34 Numer: 5 074 691 01 Okres realizacji: 1991 - 1994
 227. Projekt badawczy,
  Stopień zagęszczenia gleby a rozwój systemu korzeniowego roślin.
  Numer ID: 32 Numer: 5 028 991 01 Okres realizacji: 1991 - 1994
 228. Projekt badawczy,
  Ograniczenie strat nasion rzepaku.
  Numer ID: 33 Numer: 5 002 791 01 Okres realizacji: 1991 - 1994
X