Patenty

Badania

Patenty

 1. Sposób określania wodochłonności błonnikowych suplementów pieczywa
  Numer i data zgłoszenia: P.419564 / 2016-11-21
 2. Separator do przeżyciowego rozdzielania żywych poczwarek owadów, ich wylinek oraz martwych imago z ich mieszaniny oraz sposób prowadzenia rozdziału
  Numer i data zgłoszenia: P.420001 / 2016-12-27
 3. Sposób określania właściwości reologicznych błonnikowych suplementów pieczywa
  Numer i data zgłoszenia: P.415134 / 2015-12-04
 4. Application of a nicotine-containing preparation as an agent protecting against horse-chestnut leaf miner
  Numer i data zgłoszenia: EP15190910.8 / 2015-10-21
 5. Sposób określania dynamiki koalescencji pęcherzyków gazowych formujących się w uwodnionych mieszaninach zawierających białka glutenowe, zwłaszcza w cieście pszennym.
  Numer i data zgłoszenia: P.410455 / 2014-12-08
 6. Sposób otrzymywania dodatku do żywności do stabilizacji tekstury albo zagęszczania, zwłaszcza z wytłoków jabłkowych oraz dodatek otrzymany tym sposobem
  Numer i data zgłoszenia: P.409976 / 2014-11-03 Numer i data uzyskania: P.409976 / 2016-12-15
 7. Sonda TDR do pomiaru objętości wody pochodzącej z osadów atmosferycznych
  Numer i data zgłoszenia: P.406316 / 2013-11-29 Numer i data uzyskania: PAT.224933 / 2016-08-16
 8. Sonda TDR do pomiaru dyspersji dielektrycznej ośrodka, zwłaszcza gleby
  Numer i data zgłoszenia: P.406317 / 2013-11-29 Numer i data uzyskania: PAT.224934 / 2016-08-10
 9. Device for breeding phototropic micro-organisms
  Numer i data zgłoszenia: EP13461537.6 / 2013-10-07
 10. metaferm
  Numer i data zgłoszenia: Z.417652 / 2013-08-09 Numer i data uzyskania: R.267248 / 2014-10-31
 11. TexAp
  Numer i data zgłoszenia: Z.413863 / 2013-05-07 Numer i data uzyskania: R.266690 / 2014-10-31
 12. Suszarka laboratoryjna do suszenia materiałów rolno-spożywczych
  Numer i data zgłoszenia: Z.413863 / 2013-05-07
 13. Urządzenie do wyznaczania stopnia sypkości materiałów sypkich, zwłaszcza proszków spożywczych
  Numer i data zgłoszenia: P.402951 / 2013-02-28 Numer i data uzyskania: PAT.224884 / 2016-08-23
 14. Sposób wyznaczania stopnia sypkości materiałów sypkich, zwłaszcza proszków spożywczych
  Numer i data zgłoszenia: P.402952 / 2013-02-28 Numer i data uzyskania: PAT.224885 / 2016-08-23
 15. Urządzenie do prowadzenia analizy stanu materiałów biologicznych z zastosowaniem zjawiska biospeckli
  Numer i data zgłoszenia: Wp.20390 / 2012-12-06 Numer i data uzyskania: Rp.19555 / 2013-07-31
 16. Urządzenie i sposób prowadzenia analizy stanu materiałów biologicznych, zwłaszcza owoców lub warzyw z zastosowaniem zjawiska biospeckli
  Numer i data zgłoszenia: P.401909 / 2012-12-05 Numer i data uzyskania: PAT.223465 / 2016-10-31
 17. Sposób produkcji oleju z nasion roślin oleistych, zwłaszcza rzepaku, oraz linia technologiczna do tłoczenia oleju według tego sposobu
  Numer i data zgłoszenia: 2012-12-04
 18. Urządzenie do hodowli mikroorganizmów fototropowych
  Numer i data zgłoszenia: P.401330 / 2012-10-23 Numer i data uzyskania: PAT.225037 / 2017-02-28
 19. Urządzenie do pomiaru kruchości i tekstury owoców i warzyw
  Numer i data zgłoszenia: Wp-19702 / 2012-05-30 Numer i data uzyskania: Rp 18856 / 2013-01-18
 20. Stanowisko do badań tarcia wewnętrznego i zewnętrznego proszków
  Numer i data zgłoszenia: Wp.19527 / 2012-04-12 Numer i data uzyskania: Rp.18790 / 2012-07-02
 21. Zbiornik sedymentacyjny do oleju rzepakowego
  Numer i data zgłoszenia: Wp.19382 / 2012-03-09 Numer i data uzyskania: Rp.18701 / 2012-06-04
 22. Urządzenie do hermetycznego transportu rzepaku
  Numer i data zgłoszenia: Wp.19383 / 2012-03-09 Numer i data uzyskania: Rp.18702 / 2012-06-04
 23. Miernik siły
  Numer i data zgłoszenia: Wp.19381 / 2012-03-09 Numer i data uzyskania: Rp.18700 / 2012-06-04
 24. Urządzenie pomiarowe do wyznaczania właściwości proszków
  Numer i data zgłoszenia: Wp.193001 / 2012-02-21 Numer i data uzyskania: Rp.18686 / 2012-05-16
 25. Silos
  Numer i data zgłoszenia: Wp.19298 / 2012-02-21 Numer i data uzyskania: Rp.18652 / 2012-11-30
 26. Miernik wilgotności względnej i temperatury w przestrzeniach międzyziarnowych
  Numer i data zgłoszenia: Wp.19299 / 2012-02-21 Numer i data uzyskania: Rp.18653 / 2012-05-16
 27. Czujnik naporu normalnego materiałów ziarnistych
  Numer i data zgłoszenia: Wp.19300 / 2012-02-21 Numer i data uzyskania: Rp.18654 / 2012-05-16
 28. Sposób suszenia i przechowywania materiałów ziarnistych, zwłaszcza ziaren zbóż oraz silos do suszenia i przechowywania według sposobu
  Numer i data zgłoszenia: P.397806 / 2012-01-16 Numer i data uzyskania: PAT.225643 / 2016-11-23
 29. Urządzenie pomiarowe do wyznaczania modułu sprężystości oraz ilorazu naporu ośrodka sypkiego.
  Numer i data zgłoszenia: P-397382 / 2011-12-13
 30. Urządzenie do wyznaczania granicznego bezpiecznego czasu przechowywania, zwłaszcza ziaren zbóż i nasion roślin oleistych i sposób wyznaczania granicznego bezpiecznego czasu przechowywania, zwłaszcza ziaren zbóż i nasion roślin oleistych.
  Numer i data zgłoszenia: P.395258 / 2011-06-15 Numer i data uzyskania: PAT.216892 / 2014-05-30
 31. Sposób prognozowania podatności odmian ziemniaka na ciemną plamistość pouderzeniową oraz komora do akwizycji obrazów ciemnej plamy.
  Numer i data zgłoszenia: P- 394311 / 2011-03-23
 32. Komora do akwizycji obrazów ciemnej plamy ziemniaków podatnych na ciemną plamistość
  Numer i data zgłoszenia: W.124169 / 2011-03-23 Numer i data uzyskania: RWU.68931 / 2016-07-06
 33. Urządzenie do pomiaru ilorazu naporu materiałów sypkich
  Numer i data zgłoszenia: Wp.17974 / 2011-03-14 Numer i data uzyskania: Rp.17751 / 2011-08-17
 34. Etykieta
  Numer i data zgłoszenia: Wp.17890 / 2011-02-22 Numer i data uzyskania: Rp.17428 / 2011-05-10
 35. Rama do konsolidacji czasowej próbek materiałów sypkich
  Numer i data zgłoszenia: Wp.17815 / 2011-02-14 Numer i data uzyskania: Rp.17422 / 2011-05-10
 36. Urządzenie do pomiaru rozkładu naporu materiałów sypkich
  Numer i data zgłoszenia: Wp.17604 / 2010-12-28 Numer i data uzyskania: Rp.17280 / 2011-04-21
 37. Urządzenie do mocowania kamer wielospektralnych
  Numer i data zgłoszenia: Wp.17603 / 2010-12-28 Numer i data uzyskania: Rp.17370 / 2011-04-07
 38. Urządzenie do pomiaru trwałości aglomeratów
  Numer i data zgłoszenia: Wp.17502 / 2010-12-01 Numer i data uzyskania: Rp.17265 / 2011-04-19
 39. Przyrząd do testowania naporu materiałów sypkich
  Numer i data zgłoszenia: Wp.17501 / 2010-11-30 Numer i data uzyskania: Rp.17170 / 2011-03-09
 40. Aparat do pomiaru oporu przepływu powietrza przez złoże materiału sypkiego
  Numer i data zgłoszenia: Wp.17500 / 2010-11-30 Numer i data uzyskania: Rp.17169 / 2011-03-09
 41. KROPLA ZDROWIA
  Numer i data zgłoszenia: Z.372906 / 2010-07-16 Numer i data uzyskania: R.241837 / 2011-09-27
 42. Sposób detekcji obić owoców i urządzenie do detekcji według tego sposobu.
  Numer i data zgłoszenia: P-391818 / 2010-07-14
 43. Sposób wytwarzania oleju smarowego z oleju gorczycowego
  Numer i data zgłoszenia: P.391449 / 2010-06-09 Numer i data uzyskania: PAT.215782 / 2014-01-31
 44. Urządzenie pomiarowe do wyznaczania ilorazu naporu oraz parcia ośrodka sypkiego na ściany prostopadłościennego zbiornika
  Numer i data zgłoszenia: P.391236 / 2010-05-18 Numer i data uzyskania: PAT.214065 / 2013-06-28
 45. Urządzenie doświadczalne do wyznaczania wpływu zawilgocenia roślinnego materiału sypkiego przechowywanego w silosach i zbiornikach na występowanie zjawiska samonagrzewania
  Numer i data zgłoszenia: P.391028 / 2010-04-21 Numer i data uzyskania: PAT.215113 / 2013-10-31
 46. Sposób krótkoterminowej i biodegradowalnej stabilizacji gruntów.
  Numer i data zgłoszenia: P-389313 / 2009-10-19
 47. Urządzenie do pomiaru kruchości i tekstury owoców i warzyw, zwłaszcza jabłek
  Numer i data zgłoszenia: W.122911 / 2009-07-02 Numer i data uzyskania: RWU.67917 / 2015-07-31
 48. Sposób i urządzenie do pomiaru kruchości i tekstury owoców i warzyw, zwłaszcza jabłek.
  Numer i data zgłoszenia: P-388443 / 2009-07-02
 49. Głowica akustyczna do pomiaru kruchości i tekstury owoców i warzyw, zwłaszcza jabłek
  Numer i data zgłoszenia: W.121405 / 2009-07-02 Numer i data uzyskania: RWU.66853 / 2013-11-29
 50. Urządzenie do wyznaczania parametrów umożliwiających określenie rozciągliwości, wytrzymałości i przepuszczalności błon glutenowych formujących się w próbce z uwodnionej mieszaniny zawierającej białka glutenowe, zwłaszcza w glutenie mokrym, pod wpływem działania na próbkę strumienia ciepła i obniżonego ciśnienia
  Numer i data zgłoszenia: P.385923 / 2008-08-20 Numer i data uzyskania: PAT.210935 / 2011-09-14
 51. METHOD OF PRODUCING EDIBLE OIL FROM RAPESEED
  Numer i data zgłoszenia: EP08827060.8 / 2008-07-30 Numer i data uzyskania: EP2222826 / 2014-06-25
 52. Sposób napełniania materiałem sypkim kurczliwego pojemnika lateksowego i urządzenie do napełniania według sposobu
  Numer i data zgłoszenia: P.383730 / 2007-11-09 Numer i data uzyskania: PAT.210266 / 2011-06-27
 53. Sposób wytwarzania oleju jadalnego z rzepaku
  Numer i data zgłoszenia: P.383110 / 2007-08-09 Numer i data uzyskania: PAT.208504 / 2010-12-13
 54. Urządzenie do wyznaczania stopnia anizotropii oporu przepływu powietrza w złożu materiału ziarnistego
  Numer i data zgłoszenia: P.382396 / 2007-05-10 Numer i data uzyskania: PAT.210639 / 2011-09-02
 55. Sposób wytwarzania biomasy opałowej
  Numer i data zgłoszenia: P.381657 / 2007-02-01 Numer i data uzyskania: PAT.208790 / 2011-01-25
 56. Biomasa opałowa oraz sposób zbioru gorczycy białej przeznaczonej na cele energetyczne.
  Numer i data zgłoszenia: 2007-02-01
 57. Sposób określania zdolności kiełkowania nasion, zwłaszcza nasion roślin strączkowych
  Numer i data zgłoszenia: P.380384 / 2006-08-07 Numer i data uzyskania: PAT.209796 / 2011-05-16
 58. Sposób detekcji szklistości w jabłkach
  Numer i data zgłoszenia: P.380385 / 2006-08-07 Numer i data uzyskania: PAT.206689 / 2010-04-20
 59. Urządzenie do wizualizacji zjawiska wypływu lejowego i segregacji materiałów sypkich.
  Numer i data zgłoszenia: W-115898 / 2006-01-16 Numer i data uzyskania: 63800 / 2007-11-23
 60. Urządzenie do wizualizacji zjawiska tarcia materiałów sypkich.
  Numer i data zgłoszenia: W-115786 / 2005-11-21 Numer i data uzyskania: 63778 / 2007-11-23
 61. Inteligentna sonda reflektometryczna do pomiaru wilgotności ciał kapilarno-porowatych z możliwością pomiaru innych parametrów fizycznych i chemicznych tych ciał oraz sposób komunikacji między inteligentną sondą reflektometryczną a modułem pomiarowym.
  Numer i data zgłoszenia: P-377103 / 2005-09-16
 62. Sposób wytwarzania oleju technicznego biodegradowalnego z nasion gorczycy
  Numer i data zgłoszenia: P.371638 / 2004-12-08 Numer i data uzyskania: PAT.210539 / 2011-08-16
 63. Sposób określania wytrzymałości i rozciągliwości błon glutenowych formujących się wskutek działa-nia na próbkę strumienia ciepła – w uwodnionych mieszaninach zawierających białka glutenowe, zwłaszcza w glutenie mokrym oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu.
  Numer i data zgłoszenia: P.370941 / 2004-10-30 Numer i data uzyskania: PAT.202524 / 2009-02-20
 64. Urządzenie do oceny podatności na pękanie łuszczyn rzepaku
  Numer i data zgłoszenia: P.360747 / 2003-06-17 Numer i data uzyskania: PAT.203738 / 2009-07-08
 65. Preparat ograniczający pękanie strąków roślin strączkowych i łuszczyn rzepaku oraz sposób sporządzania cieczy użytkowej.
  Numer i data zgłoszenia: P-351181 / 2001-12-13 Numer i data uzyskania: 196394 / 2007-07-24
 66. Sonda do pomiaru wilgotności ośrodków porowatych, zwłaszcza materiałów budowlanych.
  Numer i data zgłoszenia: P-350713 / 2001-11-16 Numer i data uzyskania: 198492 / 2007-12-28
 67. Sposób fizykochemicznej melioracji gleb kwaśnych zanieczyszczonych cynkiem.
  Numer i data zgłoszenia: 193727 / 2001-05-16 Numer i data uzyskania: 193727 / 2006-10-05
 68. Sposób pomiaru oporu przepływu powietrza przez warstwę materiału ziarnistego, zwłaszcza warstwę nasion oraz urządzenie do przeprowadzania pomiaru według sposobu.
  Numer i data zgłoszenia: P-346066 / 2001-02-21 Numer i data uzyskania: 199055 / 2008-02-22
 69. Urządzenie pomiarowe do wyznaczania ilorazu naporu ośrodka sypkiego i rozkładu naporu wzdłuż promienia warstwy.
  Numer i data zgłoszenia: P-340671 / 2000-06-12 Numer i data uzyskania: 193647 / 2006-09-25
 70. Urządzenie pomiarowe do wyznaczania ilorazu naporu ośrodka sypkiego.
  Numer i data zgłoszenia: P-340017 / 2000-05-05 Numer i data uzyskania: 193648 / 2006-09-25
 71. Sposób utrwalania kształtu i struktury wewnętrznej próbki z materiału sypkiego poddawanej trójosiowemu ściskaniu.
  Numer i data zgłoszenia: 187567 / 1998-08-25 Numer i data uzyskania: 187567 / 2003-12-09
 72. Sposób i układ do pomiaru przemieszczeń w ośrodkach niejednorodnych.
  Numer i data zgłoszenia: P-320756 / 1997-06-23
 73. Sposób pomiaru zmian ciśnienia w ośrodkach niejednorodnych, zwłaszcza w glebie i urządzenie do stosowania tego sposobu.
  Numer i data zgłoszenia: 180826 / 1996-07-19 Numer i data uzyskania: 180826 / 2000-11-07
 74. Urządzenie do pomiaru wilgotności i temperatury sypkich materiałów roślinnych, zwłaszcza ziarna.
  Numer i data zgłoszenia: P-313950 / 1996-04-23 Numer i data uzyskania: 179488 / 2000-03-30
 75. Sito kłosowe żaluzjowe.
  Numer i data zgłoszenia: W-104264 / 1996-02-28 Numer i data uzyskania: 57775 / 1999-10-07
 76. Sposób fizykochemicznej melioracji gleb zasolonych.
  Numer i data zgłoszenia: P-309087 / 1995-06-12 Numer i data uzyskania: 175915 / 1998-10-05
 77. Kombajn zbożowy przystosowany do zbioru amaranthusa.
  Numer i data zgłoszenia: W-102564 / 1995-04-27 Numer i data uzyskania: 56810 / 1998-08-06
 78. Sposób określania naprężeń w ośrodkach jednorodnych i sypkich materiałów drobnoziarnistych, zwłaszcza nasion roślin uprawnych.
  Numer i data zgłoszenia: 176603 / 1995-01-10 Numer i data uzyskania: 176603 / 1999-02-02
 79. Sposób oceny podatności na pękanie strąków roślin strączkowych grubo i drobnoziarnistych oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu.
  Numer i data zgłoszenia: P-306750 / 1995-01-10 Numer i data uzyskania: 177630 / 1999-07-05
 80. Urządzenie do symulacji uszkodzeń nasion.
  Numer i data zgłoszenia: P- 297554 / 1993-01-26 Numer i data uzyskania: 170711 / 1996-08-02
 81. Sposób i układ do pomiaru i sterowania cieplnymi właściwościami.
  Numer i data zgłoszenia: P-297230 / 1992-12-28
 82. Sito kłosowe podsiewacza młocarni kombajnu zbożowego, stosowane zwłaszcza przy zbiorze rzepaku.
  Numer i data zgłoszenia: W-95208 / 1992-05-15 Numer i data uzyskania: 53448 / 1995-10-15
 83. Rozdzielacz łanu mechaniczny.
  Numer i data zgłoszenia: W- 94599/ / 1992-02-28
 84. Rozdzielacz łanu hydrauliczny.
  Numer i data zgłoszenia: W- 94601 / 1992-02-28 Numer i data uzyskania: 53263
 85. Rozdzielacz łanu elektryczny.
  Numer i data zgłoszenia: W- 94599 / 1992-02-28 Numer i data uzyskania: 53258
 86. Układ do przygotowywania roztworów testowych.
  Numer i data zgłoszenia: P-293272 / 1992-01-22
 87. Młocarnia do pojedynczych kłosów.
  Numer i data zgłoszenia: 66410 / 1991-09-11 Numer i data uzyskania: 166410 / 1994-10-06
 88. Aparat do badań wytrzymałościowych.
  Numer i data zgłoszenia: 1991-07-31 Numer i data uzyskania: 93227
 89. Rozdzielacz łanu łańcuchowy.
  Numer i data zgłoszenia: W- 93171/ / 1991-07-17 Numer i data uzyskania: 52811
 90. Rozdzielacz łanu tarczowy.
  Numer i data zgłoszenia: W- 93170 / 1991-07-17 Numer i data uzyskania: 52813
 91. Stymulator mechanicznych uszkodzeń ziarna.
  Numer i data zgłoszenia: P- 287623 / 1990-11-03
 92. Sposób wyznaczania wskaźnika uszkodzeń mechanicznych ziarna zbóż, w szczególności pszenicy, zwłaszcza przy zastosowaniu technik rentgenograficznych.
  Numer i data zgłoszenia: P-283451 / 1990-01-24 Numer i data uzyskania: 161029 / 1992-11-25
 93. Sposób oznaczania uszkodzeń nasion, zwłaszcza nasion rzepaku oraz urządzenie ułatwiające przeprowadzenie tego oznaczenia.
  Numer i data zgłoszenia: P-282601 / 1989-12-01 Numer i data uzyskania: 282601
 94. Sito kłosowe podsiewacza młocarni kombajnu zbożowego, stosowane zwłaszcza przy zbiorze rzepaku.
  Numer i data zgłoszenia: W-87197 / 1989-05-04 Numer i data uzyskania: 50642
 95. Sito kłosowe podsiewacza młocarni kombajnu zbożowego, stosowane zwłaszcza przy zbiorze rzepaku.
  Numer i data zgłoszenia: W-87196 / 1989-05-04 Numer i data uzyskania: 50641
 96. Podsiewacz młocarni kombajnu zbożowego, stosowany zwłaszcza przy zbiorze rzepaku.
  Numer i data zgłoszenia: 1989-05-04 Numer i data uzyskania: 153310 / 1990-10-31
 97. Sposób i urządzenie do pomiaru gęstości strumienia ciepła na powierzchni porowatej, zwłaszcza na powierzchni gleby.
  Numer i data zgłoszenia: P-277403 / 1989-01-28 Numer i data uzyskania: 159778 / 1992-05-25
 98. Sposób wyznaczania podatności ziarna zbóż na zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne, zwłaszcza ziarna pszenicy.
  Numer i data zgłoszenia: P-277411 / 1989-01-25 Numer i data uzyskania: 277411
 99. Zespół żniwny.
  Numer i data zgłoszenia: W-86169 / 1989-01-17 Numer i data uzyskania: 49978
 100. Sposób i urządzenie do napełniania ziarnem zbiorników magazynowych.
  Numer i data zgłoszenia: P-277224 / 1989-01-16
 101. Urządzenie optyczne do pomiaru parametrów geometrycznych nasion, a zwłaszcza do pomiaru nasion zbóż.
  Numer i data zgłoszenia: P-277170 / 1989-01-11
 102. Zespół żniwny.
  Numer i data zgłoszenia: W-86169 / 1988-12-30 Numer i data uzyskania: 49548
 103. Przystawka aparatu rentgena do przestrzennej analizy uszkodzeń wewnętrznych nasion.
  Numer i data zgłoszenia: W-85162 / 1988-10-14 Numer i data uzyskania: 49172
 104. Urządzenie do pomiaru parametrów geometrycznych nasion, a zwłaszcza do pomiaru nasion zbóż.
  Numer i data zgłoszenia: P-274737 / 1988-09-16
 105. Reflektometryczny miernik wilgotności ciał kapilarno-porowatych, zwłaszcza gleby.
  Numer i data zgłoszenia: P-272128 / 1988-04-28 Numer i data uzyskania: 156952
 106. Sposób zapobiegania stratom nasion rzepaku w czasie dojrzewania i zbioru.
  Numer i data zgłoszenia: P-271529 / 1988-03-29 Numer i data uzyskania: 155622
 107. Sposób i przyrząd ultradźwiękowy do określania ułamka masowego uszkodzonych nasion.
  Numer i data zgłoszenia: P-267678 / 1987-09-10 Numer i data uzyskania: 153518
 108. Wieloczujnikowy próbnik reflektometryczny do pomiaru wilgotności, zwłaszcza gleby.
  Numer i data zgłoszenia: P-266616 / 1987-07-03 Numer i data uzyskania: 156883
 109. Reflektometryczny miernik wilgotności ciał kapilarno-porowatych, zwłaszcza gleby.
  Numer i data zgłoszenia: P-272128 / 1987-07-03 Numer i data uzyskania: 154440
 110. Urządzenie do badania gęstości usypowej materiałów sypkich.
  Numer i data zgłoszenia: P-257803 / 1986-02-05 Numer i data uzyskania: 50803
 111. Urządzenie do pomiaru odkształcenia względnego przy badaniach wytrzymałości pojedynczych nasion.
  Numer i data zgłoszenia: P-256449 / 1985-11-26 Numer i data uzyskania: 152317
 112. Kaseta do nastawiania nasion na kiełkowanie.
  Numer i data zgłoszenia: W- 75881 / 1985-11-08 Numer i data uzyskania: 42406
 113. Sposób otrzymywania preparatów magnezowych dla rolnictwa.
  Numer i data zgłoszenia: P-231155 / 1981-05-13 Numer i data uzyskania: 135964
 114. Sposób wytwarzania preparatu miedziowego, zwłaszcza dla rolnictwa.
  Numer i data zgłoszenia: P-223305 / 1980-04-04 Numer i data uzyskania: 129820
 115. Stacjonarny termometr termoelektryczny do kontroli rozkładu temperatury, zwłaszcza w glebie.
  Numer i data zgłoszenia: W-63351 / 1979-12-29 Numer i data uzyskania: 34412
 116. Sposób wytwarzania stałego nawozu organiczno-mineralnego, zwłaszcza z gnojowicy.
  Numer i data zgłoszenia: P-218256 / 1979-09-12 Numer i data uzyskania: 127076
 117. Kapilarny czujnik hygrometryczny.
  Numer i data zgłoszenia: P-217153 / 1979-07-16 Numer i data uzyskania: 122306
 118. Układ pomiarowy urządzenia do przeprowadzania dynamicznych badań odkształceń objętościowych i postaciowych materiałów w złożonych stanach naprężeń.
  Numer i data zgłoszenia: P- 216876 / 1979-07-05 Numer i data uzyskania: 122917
 119. Elementarna komórka sieci elektrycznej maszyny analogowej do badania procesu transportu wody w ośrodku kapilarno-porowatym.
  Numer i data zgłoszenia: P-216875 / 1979-07-05 Numer i data uzyskania: 133864
 120. Nawóz organiczno-mineralny i sposób wytwarzania nawozu organiczno-mineralnego.
  Numer i data zgłoszenia: P-217122 / 1979-06-27 Numer i data uzyskania: 129662
 121. Sposób otrzymywania nawozów organiczno-mineralnych.
  Numer i data zgłoszenia: P-207880 / 1978-06-24 Numer i data uzyskania: 107879
 122. Układ do pomiaru wydatku dyfuzji tlenu i potencjału redukcyjno-oksydacyjnego w ośrodku porowatym.
  Numer i data zgłoszenia: P-205684 / 1978-03-30 Numer i data uzyskania: 125419
 123. Sposób prowadzenia dynamicznych badań właściwości materiałów w urządzeniu trójosiowym.
  Numer i data zgłoszenia: P-187239 / 1976-02-14
 124. Urządzenie do rejestracji obciążeń nasion uprawnych, zwłaszcza ziarna.
  Numer i data zgłoszenia: P-162198 / 1973-04-28 Numer i data uzyskania: 85471
 125. Urządzenie do pomiaru siły w badaniach agrofizycznych, a zwłaszcza do pomiaru siły osadzenia ziarna w kłosie.
  Numer i data zgłoszenia: P-159735 / 1972-12-21 Numer i data uzyskania: 84060
 126. Urządzenie do badania zwięzłości gleby i gruntu.
  Numer i data zgłoszenia: P- 159649 / 1972-12-19 Numer i data uzyskania: 84063
 127. Zestaw do pomiaru przekroju poprzecznego łodygi wewnątrz pustej, a zwłaszcza łodygi zboża.
  Numer i data zgłoszenia: P-159284 / 1972-12-05 Numer i data uzyskania: 27453
 128. Aparat do pomiaru sprężystości i wytrzymałości źdźbła w warunkach polowych, w szczególności źdźbła zbóż w okresie wegetacji.
  Numer i data zgłoszenia: P-159286 / 1972-12-05 Numer i data uzyskania: 84087
 129. Urządzenie optyczne do pomiaru parametrów geometrycznych nasion, a zwłaszcza do pomiaru długości nasion zbóż.
  Numer i data zgłoszenia: P-158936 / 1972-11-20 Numer i data uzyskania: 83646
 130. Miernik do pomiaru wartości chwilowej wielkości elektrycznych
  Numer i data zgłoszenia: P-144504 / 1970-11-19 Numer i data uzyskania: 68201
 131. Urządzenie do pomiaru sił przylepności substancji lepkich do ciał stałych, a zwłaszcza do pomiaru sił przylepności występujących między glebą i materiałami, z których zbudowane są narzędzia rolnicze
  Numer i data zgłoszenia: P-143927 / 1970-10-01 Numer i data uzyskania: 68611
 132. Sposób określania przydatności anodowanych blach ze stopów glinu do klejenia
  Numer i data zgłoszenia: P-138500 / 1970-01-30 Numer i data uzyskania: 63916
X