Szpryngiel Mieczysław

Szpryngiel Mieczysław

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2006, Jakość technologiczna nasion rzepaku pochodzących z doświadczeń odmianowo-nawozowych, Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 265-273
  2. 2003, Economical technology of rape seed harvest., Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2003, 4, 185-195
  3. 2002, Technologia zbioru nasion rzepaku. 2002, Agrarnij Wisnik Priczaarnomorja, 19, 220-233, Agrarnij Wisnik Priczaarnomorja, 2002, 19, 220-233
  4. 2001, Wpływ przenośnika kłosowego kombajnu zbożowego Bizon na proces zbioru i straty nasion rzepaku., Inżynieria Rolnicza, 2001, 1, 313-319
  5. 2000, Wpływ przenośnika kłosowego kombajnu zbożowego Bizon na straty ilościowe i jakościowe nasion rzepaku., 2000
X