Inne projekty

Badania

Inne projekty

 1. Projekt Inne, NAWA: Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
  Szybkie wykrywanie fitopatogenów grzybowych na owocach za pomocą obrazowania metodą biospeckli
  Numer: PPN/BDE/2019/1/00009/U/00001 Okres realizacji: 2020 - 2021
 2. Projekt Inne, NAWA: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
  Standaryzacja elektromagnetycznych pomiarów wilgotności
  Numer ID: PPI/APM/2018/1/00048/D/001 Numer: PPI/APM/2018/1/00048/U/001 Okres realizacji: 2018 - 2020
 1. Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby  ich ograniczenia)
  Program „Razem dla Klimatu” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
  Kierownik projektu: mgr Magdalena Gos (Wykonawcy: mgr inż. Magdalena Gos, mgr Edyta Rojek, mgr Anna Siedliska)
  Numer: 54/2016
  Okres realizacji: od 2016-09-01 do 2016-11-30
 2. Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie – warsztaty, eksperymenty, badania
  Program Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Ścieżki Kopernika”
  Kierownik projektu: dr Jolanta Cieśla
  Numer: DS/1365/10/W48/ŚK/2013
  Okres realizacji: od 2013-08-01 do 2014-11-01
 3. Arsenic and copper removal and soil enzyme interactions by lemon grass, rubber plants and Bambara beans
  UNESCO-L’Oréal, Program dla Kobiet w Nauce
  Kierownik projektu: Eucharia Oluchi Nwaichi (opiekun: dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN)
  Numer: FWIS 2013
  Okres realizacji: od 2013-07-01 do 2014-06-30
 4. Licea powiatu ryckiego – szkołami równych szans
  Programu Operacyjny Kapitał Ludzki
  Kierownik projektu: dr Jolanta Cieśla
  Numer: POKL.0901.02-06-237/12
  Okres realizacji: od 2013-04-13 do 2013-06-08
X