Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Mateusz Stasiak

 

Profil działalności naukowej:

  • Procesy fizyczne i biologiczne podczas zbioru, transportu, przechowywania i przetwarzania płodów rolnych
  • Wyznaczanie właściwości fizycznych materiałów roślinnych
  • Selekcja gatunków i analizy tempa wzrostu glonów dla wyznaczenia warunków maksymalnej wydajności wytwarzania biomasy na cele energetyczne
  • Badania w kierunku zapewnienia i utrzymania jakości ziarna i nasion oraz walorów sensorycznych pieczywa
  • Kontrola przebiegu procesu fermentacji metanowej w celu optymalizacji wytwarzania biogazu
  • Badania numeryczne zjawisk fizycznych w ośrodkach rozdrobnionych
  • Modelowanie procesów mechanicznych w materiałach sypkich
X