Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Projekty

 1. Projekt Granty NCN, Miniatura 4
  Określenie wpływu granulacji i gęstości materiałów sypkich na intensywność i profil związków lotnych emitowanych podczas ich przechowywania w kontrolowanych warunkach
  Numer ID: 487399 Numer: 2020/04/X/NZ9/00351 Okres realizacji: 2020 - 2021
 2. Projekt Granty NCN, Opus 18
  Wpływ suplementowania modelowego ciasta chlebowego wybranymi kwasami fenolowymi na strukturę białek glutenowych
  Numer ID: 461285 Numer: 2019/35/B/NZ9/02854 Okres realizacji: 2020 - 2023
 3. Projekt Granty NCN, Preludium 17
  Wpływ wybranych polifenoli i ich glikozydów na strukturę białek glutenowych i właściwości reologiczne ciasta pszennego
  Numer ID: 446684 Numer: 2019/33/N/NZ9/02345 Okres realizacji: 2020 - 2023
 4. Projekt Granty MNiSW, Doktorat wdrożeniowy I - 2019
  Doktorat wdrożeniowy
  Numer ID: 449577 Numer: DWD/3/51/2019 Okres realizacji: 2019 - 2023
 5. Projekt Granty MNiSW, Doktorat wdrożeniowy - 2018
  Doktorat wdrożeniowy
  Numer ID: 405303 Numer: 0006/DW/2018 /02 Okres realizacji: 2018 - 2022
 6. Projekt Granty NCN, Preludium 13
  Metaboliczna i proteomiczna analiza wysokobiałkowych komórek glonów Chlorella saccharophila, Chlorella sorokiniana i Scenedesmus obliquus wzrastających w warunkach suplementacji melasą.
  Numer ID: 378059 Numer: 2017/25/N/NZ9/01785 Okres realizacji: 2018 - 2022
 7. Projekt badawczy, Miniatura 1
  Wpływ tempa hydratacji błonników dietetycznych na strukturę białek glutenowych w modelowym cieście chlebowym
  Numer ID: 209870 Numer: 2017/01/X/NZ9/00365 Okres realizacji: 2017 - 2018
 8. Projekt Granty NCN, Sonata 12
  Zdolność jednokomórkowych glonów Eustigmatos calaminaris i Eustigmatos magnus (Eustigmatophyceae) do syntezy nienasyconych kwasów tłuszczowych w zmieniających się warunkach wzrostu
  Numer ID: 354273 Numer: 2016/23/D/NZ9/02670 Okres realizacji: 2017 - 2022
 9. Projekt Granty NCN, Preludium 8
  Wpływ roślinnych związków biologicznie czynnych na przebieg i intensywność procesu fermentacji metanowej biomasy roślinnej
  Numer ID: 271387 Numer: 2014/15/N/NZ9/01127 Okres realizacji: 2015 - 2019
 10. Projekt Granty NCBiR, Patent Plus
  Pomóż kasztanowcom.
  Numer ID: 210 Numer: PP4/2 Okres realizacji: 2015 - 2016
 11. Projekt Granty NCBiR, Program Badań Stosowanych
  System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy
  Numer ID: 211 Numer: 243981 Okres realizacji: 2015 - 2018
 12. Projekt Granty NCBiR, Program Badań Stosowanych
  Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych
  Numer ID: 203 Numer: 210053 Okres realizacji: 2013 - 2016
 13. Projekt Granty MNiSW, Iuventus Plus
  Eksperymentalna i numeryczna analiza wpływu stopnia niejednorodności wielkości cząstek na mikro- i makromechaniczne właściwości ośrodków sypkich
  Numer ID: 183 Numer: 196098 Okres realizacji: 2013 - 2015
 14. Projekt Granty NCBiR, INNOTECH w ramach ścieżki programowej In-Tech
  Opracowanie zaawansowanej technologicznie konstrukcji prasy silosującej o wysokim stopniu innowacyjności.
  Numer ID: 183567 Okres realizacji: 2013 - 2014
 15. Projekt Inne,
  System monitorowania temperatury i wilgotności złoża rzepaku.
  Numer ID: 132 Numer: PB Nr N N310 3214 33 Okres realizacji: 2007 - 2010
 16. Projekt Inne,
  Określenie przydatności pomiaru wodochłonności glutenu w ocenie wartości wypiekowej pszenicy.
  Numer ID: 105 Numer: 3 P06T 004 22 Okres realizacji: 2002 - 2004
 17. Projekt Inne,
  Monitoring cech fizycznych pojedynczych ziarniaków w kłosach wybranych odmian pszenicy.
  Numer ID: 96 Numer: 6 P06F 004 20 Okres realizacji: 2001 - 2003
 18. Projekt Inne,
  Opracowanie metody oraz określenie czynników warunkujących pękanie strąków i osypywanie nasion roślin strączkowych grubonasiennych.
  Numer ID: 92 Numer: 6 P06B 044 20 Okres realizacji: 2001 - 2002
X