Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Projekty

 1. Projekt badawczy, Preludium 8
  Wpływ roślinnych związków biologicznie czynnych na przebieg i intensywność procesu fermentacji metanowej biomasy roślinnej
  Numer ID: 213 Numer: 2014/15/N/NZ9/01127 Okres realizacji: 2015 - 2018
 2. Projekt badawczy, Patent Plus
  Pomóż kasztanowcom.
  Numer ID: 210 Numer: PP4/2 Okres realizacji: 2015 - 2016
 3. Projekt badawczy, Program Badań Stosowanych
  System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy
  Numer ID: 211 Numer: 243981 Okres realizacji: 2015 - 2018
 4. Projekt badawczy, Program Badań Stosowanych
  Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych
  Numer ID: 203 Numer: 210053 Okres realizacji: 2013 - 2016
 5. Projekt badawczy, Iuventus Plus
  Eksperymentalna i numeryczna analiza wpływu stopnia niejednorodności wielkości cząstek na mikro- i makromechaniczne właściwości ośrodków sypkich
  Numer ID: 183 Numer: 196098 Okres realizacji: 2013 - 2015
 6. Projekt badawczy, NCBiR, INNOTECH w ramach ścieżki programowej In-Tech
  Opracowanie zaawansowanej technologicznie konstrukcji prasy silosującej o wysokim stopniu innowacyjności.
  Numer ID: 183567 Okres realizacji: 2013 - 2014
 7. Projekt badawczy,
  System monitorowania temperatury i wilgotności złoża rzepaku.
  Numer ID: 132 Numer: PB Nr N N310 3214 33 Okres realizacji: 2007 - 2010
 8. Projekt badawczy,
  Określenie przydatności pomiaru wodochłonności glutenu w ocenie wartości wypiekowej pszenicy.
  Numer ID: 105 Numer: 3 P06T 004 22 Okres realizacji: 2002 - 2004
 9. Projekt badawczy,
  Monitoring cech fizycznych pojedynczych ziarniaków w kłosach wybranych odmian pszenicy.
  Numer ID: 96 Numer: 6 P06F 004 20 Okres realizacji: 2001 - 2003
 10. Projekt badawczy,
  Opracowanie metody oraz określenie czynników warunkujących pękanie strąków i osypywanie nasion roślin strączkowych grubonasiennych.
  Numer ID: 92 Numer: 6 P06B 044 20 Okres realizacji: 2001 - 2002
X