Department of Physical Properties of Plant Materials

Projects

 1. Project Granty NCN, Miniatura 4
  Determining the effect of granulation and material density on the intensity and profile of volatile compounds emitted during their storage under controlled conditions
  Number ID: 487399 Number: 2020/04/X/NZ9/00351 Period: 2020 - 2021
 2. Project Granty NCN, Opus 18
  Wpływ suplementowania modelowego ciasta chlebowego wybranymi kwasami fenolowymi na strukturę białek glutenowych
  Number ID: 461285 Number: 2019/35/B/NZ9/02854 Period: 2020 - 2023
 3. Project badawczy, Preludium 17
  The effect of selected polyphenols and their glycosides on the structure of gluten proteins and rheological properties of wheat dough
  Number ID: 446684 Number: 2019/33/N/NZ9/02345 Period: 2020 - 2023
 4. Project Granty MNiSW, Implementation doctorate I - 2019
  Implementation doctorate
  Number ID: 449577 Number: DWD/3/51/2019 Period: 2019 - 2023
 5. Project Granty MNiSW, Implementation doctorate - 2018
  Implementation doctorate
  Number ID: 405303 Number: 0006/DW/2018 /02 Period: 2018 - 2022
 6. Project Granty NCN, Preludium 13
  Metabolic and proteomic analysis of protein-rich cells of Chlorella sacchrarophila, Chlorella sorokiniana and Scenedesmus obliquus cultured in molasses supplementation conditions
  Number ID: 378059 Number: 2017/25/N/NZ9/01785 Period: 2018 - 2022
 7. Project badawczy, Miniatura 1
  Wpływ tempa hydratacji błonników dietetycznych na strukturę białek glutenowych w modelowym cieście chlebowym
  Number ID: 209870 Number: 2017/01/X/NZ9/00365 Period: 2017 - 2018
 8. Project Granty NCN, Sonata 12
  Ability of the unicellular algae Eustigmatos calaminaris and Eustigmatos magnus (Eustigmatophyceae) to synthesise unsaturated fatty acids in varying growth conditions
  Number ID: 354273 Number: 2016/23/D/NZ9 /02670 Period: 2017 - 2022
 9. Project badawczy, Preludium 8
  The effect of plant bioactive compounds on the course and intensity of the methane fermentation process of plant biomass.
  Number ID: 271387 Number: 2014/15/N/NZ9/01127 Period: 2015 - 2019
 10. Project Granty NCBiR, Program Badań Stosowanych
  System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy
  Number ID: 211 Number: 243981 Period: 2015 - 2018
 11. Project Granty NCBiR, Patent Plus
  Pomóż kasztanowcom.
  Number ID: 210 Number: PP4/2 Period: 2015 - 2016
 12. Project Granty NCBiR, Program Badań Stosowanych
  Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych
  Number ID: 203 Number: 210053 Period: 2013 - 2016
 13. Project Granty MNiSW, Iuventus Plus
  Eksperymentalna i numeryczna analiza wpływu stopnia niejednorodności wielkości cząstek na mikro- i makromechaniczne właściwości ośrodków sypkich
  Number ID: 183 Number: 196098 Period: 2013 - 2015
 14. Project Granty NCBiR, INNOTECH w ramach ścieżki programowej In-Tech
  Opracowanie zaawansowanej technologicznie konstrukcji prasy silosującej o wysokim stopniu innowacyjności.
  Number ID: 183567 Period: 2013 - 2014
 15. Project Inne,
  System monitorowania temperatury i wilgotności złoża rzepaku.
  Number ID: 132 Number: PB Nr N N310 3214 33 Period: 2007 - 2010
 16. Project Inne,
  Określenie przydatności pomiaru wodochłonności glutenu w ocenie wartości wypiekowej pszenicy.
  Number ID: 105 Number: 3 P06T 004 22 Period: 2002 - 2004
 17. Project Inne,
  Monitoring cech fizycznych pojedynczych ziarniaków w kłosach wybranych odmian pszenicy.
  Number ID: 96 Number: 6 P06F 004 20 Period: 2001 - 2003
 18. Project Inne,
  Opracowanie metody oraz określenie czynników warunkujących pękanie strąków i osypywanie nasion roślin strączkowych grubonasiennych.
  Number ID: 92 Number: 6 P06B 044 20 Period: 2001 - 2002
X