Piasecka Agata

Piasecka Agata

Print Friendly, PDF & Email
MSc Palcowska
Room: B112
E-mail: a.palcowska@ipan.lublin.pl
Phone: (81) 744 50 61 w. 208

Department and laboratory

Department: Department of Physical Properties of Plant Materials

Laboratory: Laboratory of New Technologies of Renewable Energy and Biomass Acquiring

Publications

 1. 2020, Agro-industrial by-product in photoheterotrophic and mixotrophic culture of Tetradesmus obliquus: Production of ω3 and ω6 essential fatty acids with biotechnological importance, Scientific Reports, 10; DOI: 10.1038/s41598-020-63184-4
 2. 2019, Wpływ warunków troficznych na procesy wzrostowe i metaboliczne wybranych gatunków zielenic, Genetyka i Genomika w Doskonaleniu Roślin Uprawnych, Poznań 4-7.11.2019 r., str.20
 3. 2019, Oznaczanie profilu kwasów tłuszczowych zielenicy Tetradesmus obliquus, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody chromatograficzne w nauce, przemysle i medycynie" Lublin, 7 czerwca 2019 r., str. 35
 4. 2018, Effect of beet molasses supplementation on growth processes and composition of green algal biomass, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 162
 5. 2019, Effectiveness of Parachlorella kessleri cell disruption evaluated with the use of laser light scattering methods, Journal of Applied Phycology, 31, str. 97-107, DOI: 0.1007/s10811-018-1583-2
 6. 2018, Ocena Składu Biochemicznego Komórek Zielenic Tetradesmus Obliquus i Parachlorella Kessleri Wzrastających w Warunkach Suplementacji Melasą, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 20
 7. 2016, Badanie efektywności dezintegracji ultradźwiękowej komórek mikroglonów z gatunku Parachlorella kessleri, IX Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Warszawa, 27.10.2016, str. 25
 8. 2017, Combined production of oils and proteins during utilization of beet molasses by Parachlorella kessleri, Proceedings of the 36th International Conference of the Polish Phycological Society. Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects, Kazimierz Dolny 24-27.05.2017, str. 92
 9. 2017, Enrichment of Parachlorella kessleri biomass with bioproducts: oil and protein by utilization of beet molasses, Journal of Applied Phycology, 29 (4): 1735-1743
 10. 2017, Utilization of molasses in microalgal biomass production, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 71
 11. 2015, Alterations of the lipid content and fatty acid profile of Chlorella protothecoides under different light intensities., Bioresource Technology, 196: 72-77
 12. 2015, Cultivation of Chlorella protothecoides in photobioreactors: The combined impact of photoperiod and CO2 concentration., Engineering in Life Sciences, 15(5): 533-541
 13. 2015, Znaczenie podłoży melasowych w hodowli wybranych gatunków zielenic., 2015, 26-26
 14. 2015, Znaczenie dezintegracji komórkowej w procesie ekstrakcji lipidów z biomasy mikroglonów., 2015, 24-24
 15. 2015, Wpływ fotoperiodu na tempo wzrostu i produktywność biomasy mikroglonów., 2015, 17-17
 16. 2014, Physical methods of microalgal biomass pretreatment., International Agrophysics, 2014, 28(3): 341-348
 17. 2014, Wpływ ultradźwięków i mikrofali na profil kwasów tłuszczowych mikroglonów z gatunku Chlorella Protothecoides., 2014, 34-34
 18. 2014, Microalgal cell disruption techniques., 2014, 98-99
 19. 2014, Odpowiedź komórek mikroglonów na zadane warunki stresowe., 2014, 16-16
 20. 2014, Reakcje komórek mikroglonów na warunki świetlne podczas hodowli w fotobioreaktorach, 2014, 28-28
 21. 2014, Zmiany czasu oświetlenia w cyklu dobowym i ich wpływ na fotoautotroficzną hodowlę Parachlorella Kessleri, 2014, 76-76
 22. 2014, Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy energetycznej., 2014
 23. 2014, The impact of photoperiod on the growth rate and biomass concentration of Chlorella Protothecoides., 2014
 24. 2013, Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy energetycznej, 2013
 25. 2013, OZNACZANIE ZAWARTOŚCI LIPIDÓW W BIOMASIE MIKROGLONÓW POPRZEZ EKSTRAKCJĘ W APARACIE SOXLETA, 2013, 28-28
X