Piasecka Agata

Piasecka Agata

Print Friendly, PDF & Email
MSc Palcowska
Room: B112
show e-mail address
Phone: (81) 744 50 61 w. 208

Department and laboratory

Department: Department of Physical Properties of Plant Materials

Laboratory: Laboratory of Microalgae Biomass and Methane Fermentation

Publications

 1. 2023, Auxin supplementation under nitrogen limitation enhanced oleic acid and MUFA content in Eustigmatos calaminaris biomass with potential for biodiesel production, Scientific Reports, 13:894, DOI: 10.1038/s41598-023-27778-y
 2. 2022, Metabolic and Proteomic Analysis of Chlorella sorokiniana, Chloroidium saccharofilum, and Chlorella vulgaris Cells Cultured in Autotrophic, Photoheterotrophic, and Mixotrophic Cultivation Modes, Molecules, 27(15), str. 1-17, DOI: 10.3390/molecules27154817
 3. 2021, Utilization of an agro-industrial by-product for microalgal biomass production, XII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2021”; Jahorina, 7-10.10.2021 , str. 169
 4. 2021, Changes in the Eustigmatos magnus fatty acid profile suitable for biodiesel production, XII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2021”, Jahorina, 7-10.10.2021, str. 526
 5. 2020, Agro-industrial by-product in photoheterotrophic and mixotrophic culture of Tetradesmus obliquus: Production of ω3 and ω6 essential fatty acids with biotechnological importance, Scientific Reports, 10; DOI: 10.1038/s41598-020-63184-4
 6. 2019, Effectiveness of Parachlorella kessleri cell disruption evaluated with the use of laser light scattering methods, Journal of Applied Phycology, 31, str. 97-107, DOI: 0.1007/s10811-018-1583-2
 7. 2019, Oznaczanie profilu kwasów tłuszczowych zielenicy Tetradesmus obliquus, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody chromatograficzne w nauce, przemysle i medycynie" Lublin, 7 czerwca 2019 r., str. 35
 8. 2019, Wpływ warunków troficznych na procesy wzrostowe i metaboliczne wybranych gatunków zielenic, Genetyka i Genomika w Doskonaleniu Roślin Uprawnych, Poznań 4-7.11.2019 r., str.20
 9. 2018, Ocena Składu Biochemicznego Komórek Zielenic Tetradesmus Obliquus i Parachlorella Kessleri Wzrastających w Warunkach Suplementacji Melasą, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 20
 10. 2018, Effect of beet molasses supplementation on growth processes and composition of green algal biomass, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 162
 11. 2017, Utilization of molasses in microalgal biomass production, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 71
 12. 2017, Enrichment of Parachlorella kessleri biomass with bioproducts: oil and protein by utilization of beet molasses, Journal of Applied Phycology, 29 (4): 1735-1743
 13. 2017, Combined production of oils and proteins during utilization of beet molasses by Parachlorella kessleri, Proceedings of the 36th International Conference of the Polish Phycological Society. Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects, Kazimierz Dolny 24-27.05.2017, str. 92
 14. 2016, Badanie efektywności dezintegracji ultradźwiękowej komórek mikroglonów z gatunku Parachlorella kessleri, IX Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Warszawa, 27.10.2016, str. 25
 15. 2015, Znaczenie podłoży melasowych w hodowli wybranych gatunków zielenic., 2015, 26-26
 16. 2015, Cultivation of Chlorella protothecoides in photobioreactors: The combined impact of photoperiod and CO2 concentration., Engineering in Life Sciences, 15(5): 533-541
 17. 2015, Alterations of the lipid content and fatty acid profile of Chlorella protothecoides under different light intensities., Bioresource Technology, 196: 72-77
 18. 2015, Znaczenie dezintegracji komórkowej w procesie ekstrakcji lipidów z biomasy mikroglonów., 2015, 24-24
 19. 2015, Wpływ fotoperiodu na tempo wzrostu i produktywność biomasy mikroglonów., 2015, 17-17
 20. 2014, Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy energetycznej., 2014
 21. 2014, Zmiany czasu oświetlenia w cyklu dobowym i ich wpływ na fotoautotroficzną hodowlę Parachlorella Kessleri, 2014, 76-76
 22. 2014, Wpływ ultradźwięków i mikrofali na profil kwasów tłuszczowych mikroglonów z gatunku Chlorella Protothecoides., 2014, 34-34
 23. 2014, Physical methods of microalgal biomass pretreatment., International Agrophysics, 2014, 28(3): 341-348
 24. 2014, Microalgal cell disruption techniques., 2014, 98-99
 25. 2014, Odpowiedź komórek mikroglonów na zadane warunki stresowe., 2014, 16-16
 26. 2014, Reakcje komórek mikroglonów na warunki świetlne podczas hodowli w fotobioreaktorach, 2014, 28-28
 27. 2014, The impact of photoperiod on the growth rate and biomass concentration of Chlorella Protothecoides., 2014
 28. 2013, Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy energetycznej, 2013
 29. 2013, OZNACZANIE ZAWARTOŚCI LIPIDÓW W BIOMASIE MIKROGLONÓW POPRZEZ EKSTRAKCJĘ W APARACIE SOXLETA, 2013, 28-28
X