Fundusze europejskie

Badania

Fundusze europejskie

 1. Projekt Fundusze Europejskie, Horyzont 2020
  Narzędzie wsparcia dla rozwoju polityki rolnej wykorzystujące podejście agentowe
  Numer: 816078 Okres realizacji: 2019 - 2023
 2. Projekt Fundusze Europejskie, Research & Innovation Action
  Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe
  Numer ID: 677407 Numer: H2020-SFS-2014-2015/H2020-SFS-2015-2 Okres realizacji: 2016 - 2021
 3. Projekt Fundusze Europejskie, Horyzont 2020
  Interactive soil quality assessment in Europe and China for agricultural productivity and environmental resilience
  Numer ID: 215 Numer: H2020-H2020-SFS-2014-2 635750 Okres realizacji: 2015 - 2020
 4. Projekt Fundusze Europejskie,
  Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych
  Numer ID: 204 Okres realizacji: 2013 - 2015
 5. Projekt Fundusze Europejskie,
  ELBARA_PD (Penetration Depth)
  Numer ID: 198 Numer: 4000107897/13/NL/KML, AO 1-7021 Okres realizacji: 2013 - 2015
 6. Projekt Fundusze Europejskie, FACCE JPI MACSUR
  FACCE JPI MACSUR (P139) Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności / Knowledge Hub Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security,
  Numer ID: 175 Numer: FACCE JPI MACSUR (P139) Okres realizacji: 2012 - 2015
 7. Projekt Fundusze Europejskie, FACCE JPI MACSUR
  FACCE JPI MACSUR (P158) Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności / Knowledge Hub Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security,
  Numer ID: 176 Numer: FACCE JPI MACSUR (P158) Okres realizacji: 2012 - 2015
 8. Projekt Fundusze Europejskie, FACCE JPI MACSUR
  FACCE JPI MACSUR (P162) Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności / Knowledge Hub Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security,
  Numer ID: 177 Numer: FACCE JPI MACSUR (P162) Okres realizacji: 2012 - 2015
 9. Projekt Fundusze Europejskie,
  Strategie kolonizacji mikroorganizmów endolitycznych w suchych i hiper-suchych środowiskach oraz poszukiwanie ich śladów: badania pustyń ekstremalnych jako analogów warunków marsjańskich.
  Numer ID: 195 Numer: CGL2010-160004 Okres realizacji: 2011 - 2013
 10. Projekt Fundusze Europejskie,
  Nanostruktura topografii powierzchni modelowych i naturalnych materiałów ścian komórkowych
  Numer ID: 163 Numer: 195777/V11 Okres realizacji: 2010 - 2010
 11. Projekt Fundusze Europejskie, Europejska Agencja Kosmiczna
  Wsparcie interpretacji danych SMOS dla wytworzenia świadectw zmiany klimatu zwiazanych z obszarem Transgenicznych Rezerwatów Biosfery przez wschodnie granice Polski.
  Numer ID: 167 Numer: ID 6802 Okres realizacji: 2010 - 2011
 12. Projekt Fundusze Europejskie, SMOS
  Wsparcie ninterpretacji danych SMOS dla wytworzenia świadectw Zmiany Klimatu związanych z obszarem Transgranicznych Rezerwatów Biosfery (TRB, ang. TBR) przez wschodnie granice Polski
  Numer ID: 199 Numer: 6802 Okres realizacji: 2010 - 2011
 13. Projekt Fundusze Europejskie, Europejska Agencja Kosmiczna
  Gleba, Woda i Wymiana Energii / Badania
  Numer ID: 162 Numer: 98084 Okres realizacji: 2009 - 2011
 14. Projekt Fundusze Europejskie, SMOS SWEX/R
  Gleba, woda i wymiana energii/Badania
  Numer ID: 200 Numer: 98084 Okres realizacji: 2009 - 2011
 15. Projekt Fundusze Europejskie,
  Klaster innowacji i konkurencyjności żywności
  Numer ID: 164 Numer: BaltFood Okres realizacji: 2009 - 2012
 16. Projekt Fundusze Europejskie,
  Mikrobiologiczna ekologia i geomikrobiologia litobiontycznych siedlisk z ekstremalnych środowisk pustyni Atacama i Negew
  Numer ID: 6 Numer: CGL2007-62875/BOS Okres realizacji: 2007 - 2010
 17. Projekt Fundusze Europejskie, INTERREG IIIA/TACIS
  Szkolenia i adaptacja laboratoriów w Instytucie Agrofizyki dla podniesienia jakości żywności na terenach przygranicznych PL-BY-UA
  Numer ID: 28 Okres realizacji: 2007 - 2008
 18. Projekt Fundusze Europejskie, INTERREG IIIA/TACIS
  Utworzenie transgranicznej sieci minitoringu ekosystemu glebowego na terenie międzynarodowego Biorezerwatu Zachodnie Polesie
  Numer ID: 141 Okres realizacji: 2007 - 2007
 19. Projekt Fundusze Europejskie, Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Właściwości fizyczne tkanek owoców i warzyw podczas przechowywania
  Numer ID: 161 Numer: Fellowships IHP, HPMT-CT-2001-00308 Program Marie Curie Okres realizacji: 2006 - 2006
 20. Projekt Fundusze Europejskie, INTERREG IIIA/TACIS
  Interregionalne Centrum Badawczo-Edukacyjne w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie
  Numer ID: 158 Okres realizacji: 2006 - 2007
 21. Projekt Fundusze Europejskie, SWEX_Polesie and Podlasie
  Soil Water and Energy Exchange
  Numer ID: 201 Numer: 3275 Okres realizacji: 2005 - 2009
 22. Projekt Fundusze Europejskie,
  Stypendia dla młodych naukowców szansą agrorozwoju Lubelszczyzny
  Numer ID: 143 Okres realizacji: 2005 - 2007
 23. Projekt Fundusze Europejskie, Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Lubelskiego
  Numer ID: 145 Okres realizacji: 2005 - 2008
 24. Projekt Fundusze Europejskie, Europejska Agencja Kosmiczna
  Gleba, woda i wymiana energii. Naziemny monitoring gleby, wody i wymiana energii. Weryfikacja danych satelitarnych i mierzonych w warunkach Polski
  Numer ID: 144 Numer: SMOS-CalVal Project ID 3275 Okres realizacji: 2005 - 2009
 25. Projekt Fundusze Europejskie, Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Polska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców
  Numer ID: 146 Okres realizacji: 2004 - 2007
 26. Projekt Fundusze Europejskie, Piąty Program Ramowy Unii Europejskiej
  CENTRUM DOSKONAŁOŚCI Fizyki Stosowanej w Zrównoważonym Rolnictwie – AGROPHYSICS
  Numer ID: 148 Numer: QLK5-CT-2002-30428 Okres realizacji: 2003 - 2006
 27. Projekt Fundusze Europejskie, Piąty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Ocena wpływu zmian klimatu na użytkowanie ziemi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
  Numer ID: 149 Numer: EVK2-2002-00540 Okres realizacji: 2002 - 2003
 28. Projekt Fundusze Europejskie, Piąty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Opracowanie materiałów izolacyjnych ze specjalnie zaprojektowanymi właściwościami do renowacji budynków
  Numer ID: 152 Okres realizacji: 2000 - 2003
 29. Projekt Fundusze Europejskie, INCO-Copernicus
  Wpływ zagęszczenia podglebia na żyzność gleby, wzrost roślin i środowisko oraz sposoby ograniczania tego zagęszczenia
  Numer ID: 153 Numer: ERB IC15-CT98-0125 Okres realizacji: 1998 - 2001
 1. Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe / Dbałość o gleby w celu korzystnej i zrównoważonej produkcji zbóż w Europie
  Program “Horyzont 2020”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Lipiec, prof. dr hab. Bogusław Usowicz, dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
  Numer: 677407
  Okres realizacji: od 2016-03-01 do 2021-02-28
 2. Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience (iSQAPER)
  Program “Horyzont 2020”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Lipiec, prof. dr hab. Bogusław Usowicz, dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
  Numer: SEP-210177527
  Okres realizacji: od 2015-05-01 do 2020-04-30
 3. Technical support for the fabrication and deployment of the radiometer ELBARA-III in Bubnow, Poland / Wsparcie techniczne dla wytworzenia i instalacji radiometru ELBARA-III w Bubnowie, Polska
  Program Europejskiej Agencji Kosmicznej
  Kierownik projektu: dr Mateusz Iwo Łukowski (Wykonawcy: prof. dr hab. Bogusław Usowicz, mgr Joanna Sagan, mgr Łukasz Gluba, mgr Radosław Szlązak, mgr Edyta Rojek)
  Numer: 4000113360/15
  Okres realizacji: od 2015-01-15 do 2016-07-15
 4. ELBARA_PD (Penetration Depth)
  Program „PECS” Europejskiej Agencji Kosmicznej
  Kierownik projektu: dr Mateusz Iwo Łukowski (Wykonawcy: prof. dr hab. Bogusław Usowicz, mgr Joanna Sagan, mgr Łukasz Gluba, mgr Radosław Szlązak, mgr Edyta Rojek)
  Numer: 4000107897/13/NL/KML, AO 1-7021
  Okres realizacji: od 2013-01-15 do 2017-07-28
 5. Gleba, woda i wymiana energii/Badania (SWEX-R)
  Program „PECS” Europejskiej Agencji Kosmicznej
  Kierownik zadania: prof. dr hab. Bogusław Usowicz (Wykonawcy: dr Mateusz Iwo Łukowski, Anna Wójciga (Król))
  Numer: 98084
  Okres realizacji: od 2009-01-01 do 2012-12-31
X