Fundusze europejskie

Badania

Fundusze europejskie

 1. Projekt Fundusze Europejskie, Horyzont 2020
  Narzędzie wsparcia dla rozwoju polityki rolnej wykorzystujące podejście agentowe
  Numer: 816078 Okres realizacji: 2019 - 2023
 1. Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe / Dbałość o gleby w celu korzystnej i zrównoważonej produkcji zbóż w Europie
  Program “Horyzont 2020”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Lipiec, prof. dr hab. Bogusław Usowicz, dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
  Numer: 677407
  Okres realizacji: od 2016-03-01 do 2021-02-28
 2. Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience (iSQAPER)
  Program “Horyzont 2020”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Lipiec, prof. dr hab. Bogusław Usowicz, dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
  Numer: SEP-210177527
  Okres realizacji: od 2015-05-01 do 2020-04-30
 3. Technical support for the fabrication and deployment of the radiometer ELBARA-III in Bubnow, Poland / Wsparcie techniczne dla wytworzenia i instalacji radiometru ELBARA-III w Bubnowie, Polska
  Program Europejskiej Agencji Kosmicznej
  Kierownik projektu: dr Mateusz Iwo Łukowski (Wykonawcy: prof. dr hab. Bogusław Usowicz, mgr Joanna Sagan, mgr Łukasz Gluba, mgr Radosław Szlązak, mgr Edyta Rojek)
  Numer: 4000113360/15
  Okres realizacji: od 2015-01-15 do 2016-07-15
 4. ELBARA_PD (Penetration Depth)
  Program „PECS” Europejskiej Agencji Kosmicznej
  Kierownik projektu: dr Mateusz Iwo Łukowski (Wykonawcy: prof. dr hab. Bogusław Usowicz, mgr Joanna Sagan, mgr Łukasz Gluba, mgr Radosław Szlązak, mgr Edyta Rojek)
  Numer: 4000107897/13/NL/KML, AO 1-7021
  Okres realizacji: od 2013-01-15 do 2017-07-28
 5. Gleba, woda i wymiana energii/Badania (SWEX-R)
  Program „PECS” Europejskiej Agencji Kosmicznej
  Kierownik zadania: prof. dr hab. Bogusław Usowicz (Wykonawcy: dr Mateusz Iwo Łukowski, Anna Wójciga (Król))
  Numer: 98084
  Okres realizacji: od 2009-01-01 do 2012-12-31
X