Żuchowski J.

Żuchowski J.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2001, Koncentracja manganu w roślinach uprawianych na polach irygowanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczenia., Acta Agrophysica, 2001, 57, 135-138
  2. 2001, Dynamika potencjału oksydoredukcyjnego na polu doświadczalnym irygowanym ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania, Acta Agrophysica, 2001, 53, 171-176
  3. 2000, Kumulacja cynku przez rośliny uprawiane na polach zalewanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., Acta Agrophysica, 2000, 38, 221-228
  4. 1999, Effect of soil hypoxia on growth processes and antistress system of peas and broadbeans., 1999
  5. 1999, Roślinne dysmutazy ponadtlenkowe., Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 1999, 48, 1 (242), 87-93
  6. 1999, Effect of soil re-oxidation on wheat (Triticum aestivum L.) defense system., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 309-314
  7. 1997, The effect of soil reoxidation on wheat defence system., 1997
  8. 1997, System obronny pszenicy (Triticum aestivum L.) w warunkach reoksydacji strefy korzeniowej., 1997
X