Ziemiński Krzysztof

Ziemiński Krzysztof

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2019, Characterization of microbial functional and genetic diversity as a novel strategy of biowaste ecotoxicological evaluation, International Journal of Environmental Science and Technology, 16, str. 4261-4274, DOI: 10.1007/s13762-018-2066-3
  2. 2017, Methanogenic community composition in an organic waste mixture in an anaerobic bioreactor, International Agrophysics, 31: 327-338
  3. 2017, Characterization and Influence of a Multi-enzymatic Biopreparation for Biogas Yield Enhancement, BioResources, 12(3): 6187-6206
  4. 2017, Charakterystyka biopreparatu metaferm i ocena wpływu jego stosowania na produkcję biogazu, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 73
  5. 2014, Analiza metagenomiczna genu 16S rDNA wykorzystująca sekwencjonowanie nowej generacji w ocenie składu konsorcjum bakterii występujących w masie fermentacyjnej., 2014, 32-32
  6. 2013, Biodegradation of organic waste in the anaerobic digestion – benefits of the co-fermentation process, 2013, 73-73
  7. 2012, Methane fermentation process as anaerobic digestion of biomass: Transformations, stages and microorganisms, African Journal of Biotechnology, 2012, 11(18): 4127-4139
  8. 2012, Methane fermentation process for utilization of organic waste, International Agrophysics, 2012, 26(3): 317-330
X