Horyzontalny Punkt Kontaktowy

Horyzontalny Punkt Kontaktowy w Instytucie Agrofizyki PAN prowadzi działalność informacyjno-promocyjną na temat europejskich, ramowych programów badawczych od niemal ćwierć wieku. Zespół udzielający pomocy uczestnikom Programów Ramowych UE funkcjonuje bowiem w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie od 1999 roku. W ramach tej działalności prowadzone są konsultacje, szkolenia, konferencje, seminaria oraz działania promocyjne programów badawczych oferowanych przez Komisję Europejską dla środowiska naukowego i biznesowego w regionie.

HPK Polska Wschodnia koncentruje swoją działalność na pomocy w uzyskaniu dofinansowania na prowadzenie badań naukowych z budżetu UE tj. aktualnie w ramach program Horyzont Europa.

Począwszy od 2022 roku dotychczasowy Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zmienił swoją nazwę na Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Wschodnia (HPK PW). Ponadto HPK PW działa obecnie w partnerstwie z Politechnika Białostocką, tworząc konsorcjum działające w dwóch województwach, tj. w Województwie Lubelskim i Województwie Podlaskim. Zmiany te zostały spowodowane nowym systemem wsparcia zaproponowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które sprawuje nadzór nad krajową siecią punktów konsultacyjnych ds. programu Horyzont Europa.

Wszelkie działania oferowane przez HPK PW są bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych gdyż są finansowane w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Bieżące informacje dotyczące działalności HPK PW oraz samego Programu Horyzont Europa dostępne są pod adresem:  https://www.gov.pl/web/hpk-polska-wschodnia/

X